44809.jpg

Toiminnan päämäärät

Seuran tärkeimpänä päämääränä on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea sotahistoriallista tutkimustyötä ja harrastusta.

Seura järjestää esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia retkiä ja harjoittaa julkaisutoimintaa.

Seuraan kuuluu henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, joita kiinnostaa Suomen sotahistoriallisten muistojen tallentaminen ja vaaliminen.

Seura toimii myös kaikkien ase- ja varushistorian harrastajien ja
tutkijoiden yhdyselimenä.

Seura perustettiin 1944 Sotamuseon kannatusyhdistykseksi

Suomen Sotahistoriallinen Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseura

Ilmoitukset

Vuosikokouksen päätöksiä

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n vuosikokous pidettiin keskiviikkona 22.3.2017 Tieteiden talolla Helsingissä. Kokouksessa - johon osallistui noin 120 jäsentä - valittiin Seuran puheenjohtajaksi uudelleen dosentti Mikko Karjalainen. Seuran hallitus vuodelle 2017 muodostuu seuraavasti: Yleisesikuntaeversti (evp.) Max Sjöblom (varapuheenjohtaja) Filosofian maisteri Riitta Blomgren (aikakauskirjan päätoimittaja) Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom (matkasihteeri) Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä (jäsensihteeri) Filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen (sihteeri) Suunnittelija Pertti Räisänen (rahastonhoitaja) Filosofian maisteri Lauri Haavisto Filosofian maisteri Antti Kalliola Diplomi-insinööri Petri Lonka Tietokirjailija Johanna Pakola Dosentti Pasi Tuunainen Majuri, FM Markus Wahlstein Vuosikokouksen jälkeen professori Kimmo Rentola esitelmöi teemasta "Stalin ja Suomen kohtalo"

Lisää ilmoituksia