7361.jpg

Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallitus 2017

Dosentti, FT Mikko Karjalainen (puheenjohtaja)
Yleisesikuntaeversti (evp.) Max Sjöblom (varapuheenjohtaja)
Filosofian maisteri Riitta Blomgren (aikakauskirjan päätoimittaja)
Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom (matkasihteeri)
Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä (jäsensihteeri)
Filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen (sihteeri)
Suunnittelija Pertti Räisänen (rahastonhoitaja)
Filosofian maisteri Lauri Haavisto
Yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliola
Diplomi-insinööri Petri Lonka
Tietokirjailija Johanna Pakola
Dosentti Pasi Tuunainen
Everstiluutnantti, FM Markus Wahlstein