KK-pesäke.jpg

OHJEITA KIRJOITTAJALLE


Sotahistorialliseen aikakauskirjaan tarkoitettujen artikkelien julkaisemisesta päättää aikakauskirjan toimituskunta. Valmis aineisto koostuu artikkelista, tiivistelmästä, painolaatuisista kuvista, kuvateksteistä ja kirjoittajan esittelystä. Artikkelit voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen riitta.blomgren( at ) mil.fi tai cd-romille tallennettuina postitse osoitteella päätoimittaja Riitta Blomgren, Sotamuseo, Maurinkatu 1 (PL 266), 00170 HELSINKI (yhteydenotot puhelimitse virka-aikana 0299 530 251). Suurikokoisia kuvatiedostoja ei kannata lähettää sähköpostilla vaan postitse cd-romille poltettuina.
Kuluvan kalenterivuoden kirjaan tarkoitettujen artikkelien tulee olla toimituskunnalla ennen ko. vuoden helmikuun loppua. Toimituskunta ei voi ottaa käsiteltäväkseen tutkimussuunnitelmia tai keskeneräisiä töitä julkaisupäätöstä tehdessään.
Artikkeleista ei makseta julkaisupalkkiota, mutta Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallitus voi palkita artikkelin stipendillä. Kirjoittaja saa myös vapaakappaleita (3) sitä nidettä, jossa artikkeli on julkaistu.
Laadi teksti ilman tavutusta ja erikoismuotoiluja. Käytä 2-3 cm:n marginaalia ja 1½ riviväliä. Käytä mielellään Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmaa, tai mikäli käytät jotain muuta, tallenna lopuksi tiedosto sellaiseen muotoon, että se avautuu Wordissa. Artikkelin suotava pituus on 10-30 normaaliliuskaa (20 000-60 000 merkkiä välilyönteineen). Varsinkin pitkä artikkeli kannattaa jaksottaa väliotsikoin. Vain kappaleiden loppuun lyödään rivinvaihtomerkki. Älä käytä kappalesisennystä, vaan jätä tyhjä rivi ennen uutta kappaletta.
Kokoa lähdeviitteet artikkelin loppuun, missä ne aikakauskirjassa julkaistaan. Normaali kirjalähde on muotoa "Tekijä (Sukunimi, Etunimi), Teoksen nimi, Painopaikka ja -aika, sivut". Aikakausjulkaisuista mainitaan nimi, numero ja vuosikerta. Jos viitteet sisältävät kaikki tarvittavat tiedot, ei lähdeluetteloa tarvita erikseen.
Laadi artikkelistasi noin 2-3 liuskan (4 000-6 000 lyöntiä) mittainen, ulkomaiselle lukijalle tarkoitettu tiivistelmä, referaatti, jonka toimitus käännättää ja julkaisee englanniksi.
Artikkelin kuvituksen ja kuvalähteet kuvateksteineen hankkii pääsääntöisesti tekijä, samoin kuvien julkaisuluvat. Mikäli jokin kuva halutaan sijoittaa artikkelissa tiettyyn paikkaan, sitä koskevat merkinnät on tehtävä selkeästi kuviin ja käsikirjoitukseen. Mikäli toimitat kuvat sähköisessä muodossa, huolehdi siitä, että kuvat ovat painoresoluutioisia.
Tee lopuksi itsestäsi 2-4 rivin mittainen esittely, jossa on mainittu syntymävuosi, oppiarvo, mahdollinen tutkimusala ja keskeisiä julkaisuja.
Tyyliohjeita:
- Lainauksia ei kursivoida vaan käytetään "lainausmerkkejä".
- Vain kirjojen, julkaisujen, laivojen nimet kursivoidaan, eikä niissä käytetä lainausmerkkejä. Lainausmerkkien turhaa käyttöä on muutenkin vältettävä.
- Vuosiluvut kirjoitetaan yhtenäisesti, esimerkiksi 1900-1908.
- Aseiden kaliiperit ilmoitetaan milleinä.
- Lyhenteiden käyttöä olisi hyvä välttää, ei siis mm. m, cm vaan muun muassa, metri, senttimetri.
- Venäjän- ym. kielisten tekstien suomalaisessa kirjoitusasussa on käytössä hattu-s: s, esim. Šostakovitš (ei Sostakovits tai Shostakovitsh), hattu-z: z, esim. Brežnev (ei Breznev tai Brezhnev).


ARTIKKELIN LAATIJAN YHTEYSTIEDOT

Täytä lomake ja lähetä se päätoimittajalle viimeistään artikkelia jättäessäsi.Lataa allaolevasta linkistä lomake itsellesi.

Artikkelin laatijan yhteystietolomake