Ohjeita kirjoittajalle

Onko Sinulla aikakauskirjaan sopiva artikkeli?

–    Toimita lähdeviitteistetty artikkeli (20 000–40 000 merkkiä välilyönteineen) sähköpostilla (osoitteeseen riitta.blomgren(at)mil.fi).
–    Älä lähetä tutkimussuunnitelmia tai artikkeli-ideoita. Toimituskunta lukee vain kokonaisia artikkeleita.
–    Toimituskunta tutustuu artikkeleihin ja päättää niiden julkaisemisesta joko kuluvan vuoden tai mahdollisesti seuraavan vuoden aikakauskirjassa. Julkaisemista ei kuitenkaan voida taata.

Käytännön kirjoitusohjeita
–    Käytä Microsoft Word -ohjelmaa.
–    Jos käytät jotain muuta ohjelmaa niin varmista, että artikkeli avautuu Wordilla.
–    Kirjoita vasemmalle tasattua, tavuttamatonta perustekstiä, älä tee erikoismuotoiluja.
–    Käytä väliotsikointia.

Lähdeviitteistä:
–    Artikkeliin merkitään lähdeviitteet, jotka valmiissa kirjassa kootaan loppuviitteiksi artikkelin perään.
–    Erillistä lähdeluetteloa ei laadita.
–    Peruslähdeviite on muotoa (esimerkki):
Alasuutari, Pertti: Laadullinen tutkimus. Vastapaino, Tampere 2005, s. 23.
Mikäli samaan teokseen viitataan jatkossa, merkitään Alasuutari (2005), s. 56–76.
–    Tarkemmat ohjeet lähdeviitteiden tekoon: ks. Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusta Sotataidon laitoksen ohje opinnäytetöistä
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-2943-8

(Luku 4.3 Lähdeviitteet, sivu 11)

Tyyliohjeita:
–    Lainauksia ei kursivoida vaan käytetään ”lainausmerkkejä”.
–    Julkaisujen nimet kursivoidaan.
–    Vuosiluvut kirjoitetaan yhtenäisesti, esimerkiksi 1900–1908.
–    Käytä lyhenteitä oikein ja systemaattisesti. Siis mm. (muun muassa), mm (millimetri), os. (osoite), o.s. (omaa sukua) m (metri), cm (senttimetri), n:o (numero).
–    Translitteroi vieraskieliset sanat ja nimet oikein. Esimerkiksi venäläisten nimien suomalaisessa kirjoitusasussa on käytössä hattu-s (Šostakovitš) ja hattu-z (Brežnev).
–    Oikeinkirjoitusohjeita: ks. esim.
Kielijelppi http://blogs.helsin-ki.fi/ tai
Kotimaisten kielten keskus: Kielitoimiston ohjepankki http://kielitoimistonohjepankki.fi/]

Kun artikkelisi on päätetty julkaista…

–    Kun julkaisupäätös on tehty, Sinuun otetaan toimituskunnasta yhteyttä ja pyydetään tekemään mahdollisia muokkauksia. Lopullista artikkelia tehdessäsi muista laajuus (20 000–40 000 merkkiä välilyönteineen, ml. lähdeviitteet).
–    Tee artikkelistasi tiivistelmä, jonka laajuus on 2 000–6 000 merkkiä välilyönteineen. Toimituskunta käännättää sen englanniksi.
–    Tee itsestäsi 2–4 rivin mittainen esittely, jossa on mainittu syntymävuosi, oppiarvo, mahdollinen tutkimusala ja keskeisiä julkaisuja.
–    Lähetä kuvat ja kuvatekstit. Kuvia voi olla 1–5 kpl. Varmista kuvien riittävä resoluutio (kuvat 300 dpi, viivapiirrokset 1200 dpi). Kirjoittaja vastaa kuvien hankkimisesta ja julkaisuoikeuksista.
–    Täytä ja toimita artikkelin laatijan yhteystiedot -lomake.

Kun artikkelisi on aikakauskirjassa ja kirja tullut painosta…

Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallitus maksaa artikkelistasi palkkion. Lisäksi saat 3 kpl sitä nidettä, jossa artikkelisi on julkaistu. Tästä syystä tarvitsemme yhteystietosi, joten täytäthän yhteystiedot-lomakkeen.

ARTIKKELIN LAATIJAN YHTEYSTIEDOT

Täytä lomake ja lähetä se päätoimittajalle viimeistään artikkelia jättäessäsi.Lataa allaolevasta linkistä lomake itsellesi.

Artikkelin laatijan yhteystietolomake