44809.jpg
Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo. Vuosikirja X, 1978

 
- Ohto Manninen: Syväri vai Kannas - Suomen hyökkäyssuunnan ratkaisu kesäkuussa 1941 s. 5
- Lauri Harvila: Suomen kenttätykistöjoukkojen tykkikalusto sodissa 1939-1945 s. 44
- Paavo Talvio: Viaporin linnoitus ja sen tykistö vuosina 1808-1905 s. 99
- Kari Selén: Syyskuun kriisi 1938 s. 139
- Jyri Paulaharju: Asehistoria ja filatelia s. 169
- Mauno Jokipii: Suomen Kaarti Bulgarian vapaussodassa 1877-78 s. 184
- Sotamuseo: Toimintakertomus vuosilta 1976-1977 s. 209
- Sotahistoriallinen Seura ry, Kertomus toimintavuosilta 1976-1977 s. 221
Jäsenistö 1978 s. 224
 
Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo. Vuosikirja IX, 1976


- Ohto Manninen: Mannerheimin ero toukokuussa 1918 s. 5
- Matti Lauerma: Talvisodan taustaa ja tuloksia s. 50
- Ole Gripenberg: Nationalitetsflaggar förda av finska fartyg under autonomtiden s. 65
- Paavo Talvio: Suomen sotaväen joukko-osastoliput vv.1819-1905 s. 73
- K. J. Mikola: Näkökohtia joukko-osastolippujemme heraldisista perinteistä ja suunnittelusta s. 89
- Markku Melkko: Sukellusvene Vesikko s. 105
- Risto Ropponen: Viisi vuosikymmentä sotahistorian tutkimusta s. 122
- Vilho Tervasmäki: Sotahistoriaa Washingtonissa ja retkeilyä Amerikan taistelupaikoilla s. 127
- Sotamuseo: Kertomus toimintavuodelta 1975 s. 132
- Sotahistoriallinen Seura: Jäsenluettelo s. 138
 
Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo. Vuosikirja VIII, 1974


- K. J. Mikola: Suomalaisten joukkojen käyttösuunnitelmat v. 1941 s. 5
- Kunniamiekoista ja kultaisista aseista s. 24
- Vilho Tervasmäki: Alueellisen liikekannallepanojärjestelmän syntyvaiheet 1920- ja 1930-luvulla s. 32
- Kaj-Erik Löfgren: Helsingin maa- ja merilinnoitus s. 67
- Ole Gripenberg: Uniformerna vid den "Kongl. Zelowska Cosaque-Corpsen" s. 103
- Matti Lauerma: Jalkaväen tulivoima piilukkokaudella s. 111
 
Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo. Vuosikirja VII, 1971


- K. J. Mikola: Lukijalle s. 5
- Paavo Talvio: Piirteitä Suomen suuriruhtinaskunnan vaakunasta ja sen normaalimuodon synnystä s. 7
- Jorma Heinonen: Muinaislinnoista, niiden puolustuksesta ja vainoaikojen hälytystavoista s. 21
- Kaarlo Wirilander: Miekan sosiaalihistoriaa s. 61
- Kauko Rekola: Suvorov Suomen linnoittajana s. 72
- Olavi Gripenberg: Finska kadettkårens uniformer s. 89
- Matti Virtanen: Nallilukkokivääri Venäjän armeijassa s. 107
Sotamuseo VI, 1955


- R. Arimo: Korsutekniikka viime sotien aikana s. 5
- Aimo R. Lohman: Suomalaisten rykmenttien karoliiniuniformuista ennen vuotta 1756 s. 24
- Kauko Rekola: Suustalatauksesta sytytysneulaan s. 46
- A. E. Räisänen: Katsaus venäläisen kenttätykistökaluston kehitykseen Suomen sotaan 1808-09            mennessä s. 66
- Heribert Seitz: Befälsvapen vid Finska förband under 1700-talet s. 94
- Paavo Talvio: Suomalaisen meriväen univormut ja aseistus Venäjän vallan aikana s. 118
- Kauko Rekola: Höyry ampuma-aseen käyttövoimana s. 139
 
Sotamuseo V, 1953


- S. Jahnukainen: Sotamuseon merkitys sotahistoriallisessa tutkimustyössä s. 5
- Matti Lauerma: Miekka pisto- ja lyömäaseena s. 9
- Carl Mothander: Dragoner eller husarer? En liten utredning beträffande Kungl. Karelska Lätta Dragonregementet s. 29
- Kauko Rekola: Piilukosta nallilukkoon s. 39
- Paavo Talvio: Venäjän sukellusvenease 1800-luvun ensipuoliskolla s. 58
- O. Airola: Kyminlinna s. 77
 
Sotamuseo IV, 1951