22769.jpg

Aikakauskirjan toimituskuntana toimii seuran julkaisutoimikunta

 

Päätoimittaja
FM Riitta Blomgren
Puh/työ 0299 530 251


Toimituskunnan jäsenet

prikaatikenraali, ST Pentti Airio

dosentti, FT Mikko Karjalainen

FT Tapio Koskimies

professori Ohto Manninen

toimituspäällikkö Pekka Saloranta

dosentti, FT Pasi Tuunainen

 

 

Seuran jäsenet voivat tehdä esityksiä omista ja myös seuran ulkopuolisten laatimista mielenkiintoisista ja tieteelliset vaatimukset täyttävistä artikkeleista. Esitykset ottaa vastaan aikakauskirjan päätoimittaja FM Riitta Blomgren, Sotamuseo, Maurinkatu 1, 00170 Helsinki.