Kiestinki 1.jpg

Toiminnan päämäärät

Seuran tärkeimpänä päämääränä on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea sotahistoriallista tutkimustyötä ja harrastusta.

Seura järjestää esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia retkiä ja harjoittaa julkaisutoimintaa.

Seuraan kuuluu henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, joita kiinnostaa Suomen sotahistoriallisten muistojen tallentaminen ja vaaliminen.

Seura toimii myös kaikkien ase- ja varushistorian harrastajien ja
tutkijoiden yhdyselimenä.

Seura perustettiin 1944 Sotamuseon kannatusyhdistykseksi

Suomen Sotahistoriallinen Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseura

Ilmoitukset

Esitelmätilaisuus joulukuussa 2022

Jäsenistölle tiedoksi, että seuraava esitelmätilaisuus järjestetään Tieteiden talolla ke 14.12.2022, klo 18. Everstiluutnantti, ST Mika Jääskeläinen esitelmöi tuolloin aiheesta "Pääkaupunkiseudun puolustussuunnittelun haasteet viime sotien jälkeisinä vuosikymmeninä"

Lisää ilmoituksia