Kiestinki 1.jpg

SUOMEN SOTAHISTORIALLISEN SEURAN PRO GRADU -KILPAILU

Suomen Sotahistoriallinen Seura täytti 60 vuotta vuonna 2004. Juhlavuoden kunniaksi seuran hallitus päätti ryhtyä palkitsemaan vuosittain ansiokkaita sotahistorian aihepiiriin kuuluvia pro gradu -tutkielmia tai vastaavantasoisia opinnäytteitä. Tällä toimintamuodollaan seura haluaa toimintaperiaatteidensa mukaisesti tukea ja edistää sotahistoriallista tutkimusta Suomessa. Seura näkee gradu-kilpailun myös yhdeksi tavaksi tehdä sotaveteraaniperinnetyötä.

Palkitsemisehdotuksia pyydetään vuosittain maamme yliopistoilta sekä Maanpuolustuskorkeakoululta, joissa annetaan yleisen historian, Pohjoismaiden historian, Suomen historian, poliittisen historian tai sotahistorian alan opetusta. Palkitsemisesta päättää seuran hallitus pro gradu -palkintotoimikunnan esityksen pohjalta. Toimikuntaan kuuluvat filosofian tohtori Tapio Koskimies (puheenjohtaja), eversti Max Sjöblom ja dosentti Pasi Tuunainen. Palkinnot julkistetaan seuran vuosikokouksessa maaliskuussa.