21337.jpg

Suomen Sotahistoriallisen Seuran pro gradu -kilpailun palkintojen jakoperusteet

Seura pro gradu -kilpailussa palkitaan ansiokkaita pro gradu -tutkielmia, jotka tuovat esille uusia tutkimustuloksia ja näkökulmia sotahistorian alalta. Tutkielmien aihepiiri voi käsittää varsinaisen sotahistorian lisäksi sodan oheisilmiöt ja seuraukset, ulkomaisen sotahistorian sekä myös rauhan aikaisen sotilas- ja asevoimahistorian. Arvioinnissa punnitaan monipuolisesti tutkielmien historiantutkimuksellisia ansioita sekä otetaan huomioon tutkimusaiheen kytkeytyminen sotahistoriaan.

Palkituksi voi tulla vuosittain yksi tai useampi tutkimus. Parhaana palkitun tutkielman tekijälle varataan myös mahdollisuus kirjoittaa tutkielmastaan tieteellinen artikkeli vuosittain ilmestyvään Sotahistorialliseen Aikakauskirjaan.