Irma ja Kalevi Seren rahaston apuraha sotahistorialliseen tutkimustyöhön

 

Suomen Sotahistoriallinen Seura julistaa haettavaksi Irma ja Kalevi Seren rahaston apurahan sotahistoriallista tutkimustyötä varten. Apurahaa voi hakea yksittäinen henkilö sekä työ- tai tutkimusryhmä. Vuonna 2024 myönnettävien apurahojen yhteismäärä on 15 000,00 €.

Apurahaa voi hakea 1.3.–30.4.2024 välisenä aikana sotahistorialliseen tutkimukseen, jossa käsitellään sotia ilmiöinä, varsinaista sotahistoriaa, sotataidon historiaa, rauhan aikaista sotilashistoriaa sekä sotien oheisilmiöitä ja seurauksia.

 

Apurahan myöntämisperusteet ja painopisteet:

Apuraha myönnetään:

 • korkeatasoiseen sotahistorialliseen tutkimukseen. Se tarkoittaa työskentelyapurahaa väitöskirja- tai post doc -tutkimuksen tekemiseen.
 • tieteellisin kriteerein tehdyn sotahistoriallisen tutkimuksen tutkimustulosten popularisoinnin edistämiseen.

Työskentelyapuraha myönnetään ensisijaisesti kokoaikaiseen tieteelliseen työskentelyyn.

Apurahapäätöksiä tehtäessä painotetaan Suomen (ml. autonomian ja Ruotsin vallan aika) sotahistorialliseen tutkimukseen keskittyviä aiheita.

 

Käytännön ohjeet apurahan hakemiseksi:

Mikäli päätät hakea apurahaa:

 • täytä tämä Lomake apurahan hakemiseksi 2024. Hakulomakkeen voi laatia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
 • kokoa apurahan hakulomakkeen liitteiksi seuraavat dokumentit:
  • tutkimus- / työsuunnitelma,
  • ansio- ja mahdollinen julkaisuluettelo,
  • kopio viimeisimmästä tutkintotodistuksesta,
  • mahdolliset ohjaajan / vast. lausunnot. Etenkin väitöskirjan tekemiseen liittyviin hakemuksiin on sisällytettävä työn ohjaajan lausunto,
  • talousarvio, jos hakijana on työ-/tutkimusryhmä tai apurahaa käytetään tutkimustulosten popularisointiin esim. julkaisun tekemiseen.

 

Apurahan hakulomake ja liiteasiakirjat toimitetaan sähköpostitse pdf-muodossa viimeistään 30.4.2024 kuluessa osoitteeseen: tutkimustoimikunta@sshs.fi .

 

Muuta

Apurahahakemukset käsitellään kesän kuluessa ja Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallitus päättää apurahan myöntämisestä elo-syyskuun aikana. Apurahan saajalle ilmoitetaan myönnetystä apurahasta sähköpostitse viimeistään lokakuun ensimmäisellä viikolla.

 • Työskentelyapuraha maksetaan kuukausittain. Maksatuksen aloituksesta sovitaan yhteistyössä apurahan saajan kanssa. Apuraha on kuitenkin oltava maksettuna kokonaisuudessaan vuoden 2025 kuluessa.
 • Tutkimustulosten popularisointiin tarkoitetut apurahat maksetaan kokonaisuudessaan kertasuorituksena.

Lisätietoja apurahan hakemiseen liittyen antaa tarvittaessa tutkimustoimikunnan puheenjohtaja, filosofian tohtori Tapio Koskimies. Mahdolliset yhteydenotot sähköpostitse: tutkimustoimikunta@sshs.fi .