Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsenistö

Henkilöjäsenten lisäksi Suomen Sotahistorialliseen Seuraan kuuluu tällä hetkellä myös yhteisöjäseniä.

Seuran jäsenmaksu on 30 € . Ainaisjäsenmaksu on 450 €. Yhteisöjäsenen jäsenmaksu on 30 € ja kannattavan yhteisöjäsenen 330 €.

Jäsenmaksunsa maksaneet seuran jäsenet saavat vuosittain ilmestyvän Sotahistoriallisen aikakauskirjan.

Seuran järjestämille matkoille osallistuminen edellyttää jäsenmaksun maksamista. Matkoille jäsenmaksun maksanut henkilö voi ottaa mukaan yhden kumppanin.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran säännöissä määrätään jäsenyydestä mm. seuraavaa:

3 § Yhdistyksen varsinaiseksi äänivaltaiseksi henkilöjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Rekisteröity seura tai yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö voi samalla tavalla liittyä seuran yhteisöjäseneksi.

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen kutsujäseneksi hallitus voi harkintansa mukaan kutsua sellaisia henkilöitä, jotka ovat ansioituneesti toimineet yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi.

Ainaisjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka suorittaa henkilöjäsenen vuotuisen jäsenmaksun 15-kertaisena.

Yhdistyksellä voi olla kunniapuheenjohtajia ja kunniajäseniä, joiden valitsemisesta yhdistyksen hallitus tekee esityksen vuosikokoukselle. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen vaali tapahtuu vaadittaessa suljetuin lipuin, ja hyväksymiseen vaaditaan kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistö.