JR19_Taipaleenjoki_Jan-Feb_1940 (Copy).jpg

Jäsenrekisteriseloste                                                                                                  Laatimispäivä 19.2.2008

Päivitetty        25.9.2021

Rekisterinpitäjä

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry , PL 65, 00101 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava

Seuran jäsensihteeri

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Lain tarkoittama yhdistyksen (jäljempänä seuran) jäsenluettelo ja sen tarkoitusperien toteuttaminen.

Rekisteröityjen ryhmä ja siihen liittyvät tiedot

Seuran jäsenet. Kerättävät tiedot ovat:

  • jäsenen etu- ja sukunimi
  • postiosoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • syntymäaika tai syntymävuosi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • jäsenyyshistoriatiedot
  • jäsenkategoria
  • toiminta yhdistyksen luottamustehtävissä

Tiedot saadaan seuran jäseniltä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Jäsenen nimi ja postiosoitetieto toimitetaan vuosittain seuran julkaiseman Aikakauskirjan painajalle postitusta varten.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä hoitaa seuran jäsenkokouksen nimeämä jäsensihteeri salasanalla suojatussa ulkoisessa palvelussa.  Rekisterin käyttöoikeus on seuran jäsensihteerillä ja tietyiltä osin puheenjohtajalla.

Rekisterin tietotekninen sijainti

Rekisteri sijaitsee ja sitä ylläpidetään jäsensihteerin toimesta Tietotoimisto Oy:n palvelimella.