7361.jpg

Juhlauutinen

Uutinen julkaistu: 22.01.2019

Suomen Sotahistoriallinen Seura juhli 75-vuotista taivaltaan

Suomen Sotahistoriallisen Seuran 75-vuotista taivalta juhlistettiin lauantaina 19.1. Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä. Päivä koostui sekä juhlaseminaarista (n. 280 osanottajaa) että iltajuhlasta (n. 170 osanottajaa).

Seuran puheenjohtaja, apulaisprofessori Mikko Karjalainen esitteli juhlaseminaarin avaussanoissaan Sotahistoriallisen Seuran juhlavuoden monipuolista ohjelmaa, todeten sen olevan melkoinen voimannäyttö täysin vapaaehtoispohjalta toimivassa yhdistyksessä. Itse juhlaseminaarin sisältöön viitaten puheenjohtaja korosti myös tutkitun tiedon merkitystä nykypäivän sensaatiohakuisessa mediaympäristössä. Argumentin parhaana allekirjoittajana toimi Karjalaisen mukaan salintäyteinen yleisö, joka oli saapunut kuulemaan suomalaisen sotahistorian tutkimuksen terävintä kärkikaartia.

Seminaarin alussa kuultiin myös puolustusministeri Jussi Niinistön tervehdys, jossa hän nosti esille seuran juuriin viitaten edelleen avoinna olevan Sotamuseokysymyksen sekä korosti historian tuntemuksen merkitystä myös nykyhetkeä tulkittaessa. Ministeri Niinistön puhe löytyy kokonaisuudessaan täältä (verkkolinkki): https://www.defmin.fi/ajankohtaista/puheet/puolustusministeri_jussi_niiniston_puhe_sotahistoriallisen_seuran_75-vuotisjuhlassa.9630.news

Seura palkitsi ansioituneita jäseniään sekä keskeisiä yhteistyökumppaneitaan seuraavasti.

Seuran mitali:

Professori Ohto Manninen

Seuran kunniajäsenyys:

Prikaatikenraali evp., dosentti Pentti Airio

Sotilasprofessori emeritus, eversti evp. Pasi Kesseli

Sihteeri Pirjo Pesonen

Valtiotieteiden maisteri, everstiluutnantti evp. Ari Raunio

Kultainen ansiomerkki:

Diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust

Hopeinen ansiomerkki:

Filosofian maisteri Riitta Blomgren

Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom

Toiminnanjohtaja Timo Hakala

Tietohallintopäällikkö Jukka Heikkilä

Työnjohtaja Matti Keinonen

Filosofian tohtori Tapio Koskimies

Suunnittelija Pertti Räisänen

Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi

Dosentti Pasi Tuunainen

Diplomi-insinööri Ville Vuolle

Seuran standaarit:

Kaatuneiden muistosäätiö (Standaarin nouti kenraaliluutnantti evp. Esa Tarvainen)

Maanpuolustuksen kannatussäätiö (Standaarin nouti puolustusministeri Jussi Niinistö)

Kansallisarkisto (Standaarin nouti pääjohtaja Jussi Nuorteva)

Maanpuolustuskorkeakoulu (Standaarin nouti eversti Riku Suikkanen)

Ennen varsinaisen juhlaseminaarin alkua julkistettiin vielä Pasi Kesselin kirjoittama seuran 75-vuotishistoriateos, joka luo läpileikkauksen seuran perustamisesta aina tähän päivään. Julkistuspuheessaan Kesseli totesi seuran voivan hyvin, joskin todeten uuden jäsenistön rekrytoinnin tuovan haasteita. Kesseli haastoikin koko seuran jäsenkuntaa rekrytoimaan uusia jäseniä monipuolisen toiminnan takaamiseksi myös tulevaisuudessa. Seuran 75-vuotishistoriateos postitetaan kaikille jäsenille.

Itse seminaarissa kuultiin puheenvuoroja suomalaisen sotahistorian tutkimuksen huipulta.

Professori Vesa Tynkkynen (Maanpuolustuskorkeakoulu) kartoitti 1920- ja 1930-lukujen sotahistorian tutkimusta todeten, että sotien väliin jäävät rauhanvuodet ja niiden aikana tapahtunut kehitys on jäänyt pitkälti lapsipuolen asemaan.

Sotavuosien tutkimusta käsittelivät dosentti Pasi Tuunainen (Itä-Suomen yliopisto) perinteisemmästä näkökulmasta sekä dosentti Ville Kivimäki (Tampereen yliopisto) sosiaali- ja kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta.

Tuunainen totesi että toista maailmansotaa käsittelevä sota- ja sotilashistoriallinen tutkimuskenttä on laajentunut ja samalla kuva viime sodista monipuolistunut.

Kivimäki puolestaan toi esille että erityisesti kulttuurihistoriallisessa tarkastelussa keskitytään usein yksittäisten ihmisten sotakokemuksiin mutta toivovansa samalla että jatkossa palattaisiin myös sodan yhteiskuntahistoriaan.

Dosentti Petteri Jouko (Puolustusministeriö) päätti seminaarin katsauksellaan kylmän sodan ajan tutkimukseen. Jouko toi esille lähihistorian tutkimuksen haasteena muun muassa sen, etteivät monet keskeiset lähdeaineistot ole vielä julkisia. Tästä syystä tutkimus painottuu väkisinkin esimerkiksi puolustuspolitiikan suuntaan.

Tilaisuuden lopuksi järjestetyssä paneelikeskustelussa esitelmöitsijät olivat sangen yksimielisiä siitä, että tutkittavaa riittää edelleen, niin eri aikakausista kuin näkökulmistakin. Kaikki neljä juhlaesitelmää tullaan julkaisemaan artikkeleina vuoden 2019 Sotahistoriallisessa Aikakauskirjassa, joka postitetaan jäsenistölle viikolla 50.

Juhlapäivä huipentui lämminhenkiseen iltajuhlaan jäsenistön kesken.

Kiitokset kaikille juhlapäivään osallistuneille!

Juhlapäivästä kuvia sivuillamme - sshs-kuvat.fi

Takaisin