JR19_Taipaleenjoki_Jan-Feb_1940 (Copy).jpg

JÄSENKIRJE 2-2020

Uutinen julkaistu: 02.06.2020

1.    POIKKEUSOLOJEN VAIKUTUS SEURAN TOIMINTAAN
Vallitseva COVID19-tilanne on vaikuttanut merkittävällä tavalla myös Suomen Sotahistoriallisen Seuran toimintaan. Kuten alla olevasta käy ilmi, on valtaosa vuoden 2020 tulevasta toiminnasta jouduttu joko peruuttamaan tai siirtämään vuodelle 2021. Kesän 2020 aikana seuran hallitus selvittää mahdollisuuksia tuottaa lisää sotahistoriallisia aineistoja seuran verkkosivuille sekä mahdollisuuksia järjestää seminaareja tai esitelmätilaisuuksia verkon yli. Mahdollisista uusista tapahtumista tiedotetaan jäseniä sähköpostitse sekä seuran kotisivuilla.

2.    VUOSIKOKOUS 26.8.2020
Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) keskiviikkona 26.8.2020 klo 18.00 alkaen. Käytännön järjestelyistä ilmoitetaan sähköpostitse ja seuran kotisivuilla viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat:
1.    kokouksen puheenjohtajan vaali
2.    kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan vaali
3.    kokouksen laillisuuden toteaminen
4.    kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5.    toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen (sis. tuloslaskelma, tase sekä tilintarkastuskertomus)
6.    hallituksen jäsenten ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapauden myöntäminen
7.    yhdistyksen puheenjohtajan vaali
8.    hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali
9.    kahden (2) tilintarkastajan sekä kahden (2) varamiehen vaali
10.    toimintasuunnitelman hyväksyminen
11.    vuosi- ja liittymismaksun määrääminen
12.    talousarvion hyväksyminen
13.    muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat

Hallituksen esitykset vuoden 2019 toimintakertomukseksi ja vuoden 2020 toimintasuunnitelmaksi ovat olleet nähtävissä maaliskuun alusta lähtien seuran kotisivuilla (www.sshs.fi).

3.    SEMINAARIT JA ESITELMÄKOKOUKSET
Seura ei tämänhetkisen suunnitelman mukaan järjestä fyysisiä seminaareja tai esitelmäkokouksia vuoden 2020 aikana. Korvaavia seminaareja tai esitelmätilaisuuksia pyritään järjestämään verkon yli. Jos tilanne muuttuu siten, että yleisötilaisuuksien järjestäminen on perusteltua, informoidaan asiasta jäseniä sähköpostitse ja seuran verkkosivuilla.

4.    MATKAT JA RETKET
Matkoja ja retkiä on valitettavasti jouduttu siirtämään ja perumaan. Hamina Tattoo ja Upseerikoulutus pääkaupunkiseudulla siirtyvät ensi vuodelle, Upseerikoulutusretken tarkka päivämäärä selviää myöhemmin. Seuraamme tarkasti tilannetta ja toivomme kovasti, että pystymme toteuttamaan syksyn 2020 matkat suunnitellusti. Asia selviää kesän aikana ja tiedotamme lähtijöitä tilanteesta tilanteen mukaisesti.

Olemme päättäneet myös siirtää alustavasti lokakuulle suunnitellun retken Vedenalaisen sodankäynnin näyttelyyn sekä Suomen Asemuseosäätiön kokoelmiin toteutettavaksi ensi vuonna.

5.    JÄSENKYSELY
Seuran jäsenkyselyyn viime talvena vastasi lähes neljäsosa jäsenkunnasta. Kyselyn tulokset kertovat pääosin tyytyväisyydestä seuran nykyiseen toimintaan eikä suuriin muutoksiin näyttäisi olevan aihetta.

Tiedottamisessa sähköistä jäsenkirjettä arvostettiin tiedotusmuodoista eniten, joskin niitä voisi olla useamminkin. Uutiskirjeen ja joidenkin tapahtumien välillä voi olla pitkähkö aika, joten toivottiin "muistutusviestejä" lähempänä tapahtumia. Ilmeisesti koskaan ei voi olla liikaa tiedottamista. Kyselyn perusteella seuran verkkosivut palvelevat hyvin jäsenten tiedontarpeita, mutta saatiin myös viestiä siitä, että niitä pitäisi päivittää useammin. Sotahistoriallisen Aikakauskirjan sisältöä pidettiin hyvänä, ja valtaosa toivoo saavansa sen jatkossakin perinteiseen tapaan postitse kotiin. Juttuihin kaivattiin lisää kuvia ja karttoja.

Esitelmistä ja seminaareista suosituimpia ovat yksittäiset esitelmäkokoukset arki-iltana. Esitelmiä seurataan mieluiten paikan päältä, mutta myös verkkolähetyksille oli kannatusta. Aihepiireistä Suomen sodat 1939–1945 oli suosituin, mutta myös muista 1900-luvun sodista ja tapahtumista oltiin kiinnostuneita, samoin henkilöhistoriasta, Ruotsin ajasta ja autonomian ajasta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella järjestettävien seminaarien pitopaikoista eniten saivat kannatusta Tampere, Turku, Lahti, Hämeenlinna, Mikkeli, Oulu ja Seinäjoki. Seuran järjestämien matkojen ja retkien osalta toivottiin erityisesti lyhyempiä matkoja joko kotimaahan tai lähialueille, nimenomaan Venäjälle. Hintatasoa pidettiin sopivana.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään seuran toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Hallitus kiittää kaikkia jäsenkyselyyn vastanneita!

6.    JÄSENMAKSULASKUT
Vuoden 2020 jäsenmaksulaskut lähetetään vuosikokouksen jälkeen.
Jäsenmaksulaskut lähetetään sähköpostilla niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on seuran tiedossa ja muille kirjepostina.

Tarkastakaa, että olette ilmoittaneet mahdollisen uuden sähköpostiosoitteenne jäsensihteerillemme (jukkaeheikkila(at)gmail.com).


Toivotamme jäsenistölle erittäin hyvää Puolustusvoimien lippujuhlan päivää!


Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallitus
Takaisin