8648.jpg

Vuosikokous 24.3.2021 klo 18 etäkokouksena

Uutinen julkaistu: 03.03.2021

Vuosikokous 24.3.2021

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään etäkokouksena keskiviikkona 24.3.2021 klo 18.00 alkaen.

Jäsenten osallistuminen kokoukseen on mahdollista vain tietoliikenneyhteyden avulla Zoom-palvelussa. Kokoukseen osallistuakseen jäsenten tulee ilmoittautua viimeistään maanantain 15.3. kuluessa seuran verkkosivuilla: https://www.sshs.fi/ilmoittautumiset/vuosikokous+2021/ (etusivulta Ilmoittautumiset > Vuosikokous 2021). Jälki-ilmoittautumisia ei voida hyväksyä.

Ilmoittautuneille lähetetään ennen kokousta ohjeet kokouksen käytännön järjestelyistä ja yleisohjeet Zoomin käytöstä. Palvelu toimii kaikilla verkkoselaimilla, eikä kokoukseen osallistuminen edellytä kirjautumista tai tunnusten luontia Zoomiin.

Kokouksen tekninen pitopaikka on Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki (kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä kokoontumisrajoituksista johtuen).

Peruste osallistumiselle tietoliikenneyhteydellä ja pakolliselle ennakkoilmoittautumiselle: Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi, 4§ (677/2020).

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat:

1.     Kokouksen puheenjohtajan vaali

2.     Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan vaali

3.     Kokouksen laillisuuden toteaminen

4.     Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5.     Vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen (sis. tuloslaskelma, tase sekä tilintarkastuskertomus)

6.     Hallituksen jäsenten ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 osalta

7.     Vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen (sis. tuloslaskelma, tase sekä tilintarkastuskertomus)

8.     Hallituksen jäsenten ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 osalta

9.     Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

10.  Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali

11.  Kahden (2) tilintarkastajan sekä kahden (2) varamiehen vaali

12.  Vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksyminen

13.  Vuosi- ja liittymismaksun määrääminen

14.  Vuoden 2021 talousarvion hyväksyminen

15.  Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat

Hallituksen esitykset vuosien 2019 ja 2020 toimintakertomuksiksi sekä vuosien 2020 ja 2021 toimintasuunnitelmiksi ovat nähtävissä maaliskuun alusta lähtien seuran kotisivuilla (www.sshs.fi).

Ennen kokousta jaetaan mahdolliset huomionosoitukset sekä julkistetaan seuran pro gradu -kilpailun palkinnot. Kokouksen jälkeen seuran puheenjohtaja esittää lyhyen ajankohtaiskatsauksen.

Takaisin