FU3970.jpg

Jäsenkirje 2/2012 ilmestynyt

Uutinen julkaistu: 23.04.2012

1.YLIMÄÄRÄINEN JÄSENRETKI KUNINKAANSAAREEN JA VALLISAAREEN 16.6.2012

Sotahistoriallinen seura järjestää suuren kysynnän vuoksi ylimääräisen retken Helsingin edustan linnoi-tussaariin, Kuninkaansaareen ja Vallisaareen lauantaina 16.6.2012. Päivän aikana tutustutaan suurelta yleisöltä suljettujen saarten historiaan ja linnoitteisiin everstiluutnantti (evp) Jarmo Niemisen opasta-mana.
Retkelle lähdetään Eteläsatamasta Vanhan kauppahallin edestä (Pakkahuoneen laituri) kello 09.00. Saaresta palataan viimeistään kello 16.00. Mukaan mahtuu 30 henkilöä.

Ilmoittautuminen ensisijaisesti internetissä osoitteessa www.sshs.fi ilmoittautumiset > Päiväretket tai toissijaisesti puhelimitse +358 50 3820722 viimeistään 25.5.2012. Etusijaisina osallistujina retkelle ovat 26.5. retken varasijoilla olevat. Retkelle voivat osallistua vain suomen kansalaiset, sillä saaret sijaitsevat suoja-alueella ja ne ovat sotilasaluetta. Saarten maasto on vaikeakulkuista, joten liikun-tarajoitteisten osallistuminen retkelle ei ole suotavaa.
Retken hinta on laskenut aiemmin ilmoitetusta, sillä merikuljetukset toteutetaan puolustusvoimien aluk-silla. Uusi hinta on 10 euroa ja se on voimassa sekä 26.5. että 16.6. toteutettavalla retkellä. Hinta sisäl-tää kahvin tai teen sekä leivän. Ilmoittautuminen retkelle vahvistetaan maksamalla osallistumismaksu (10 euroa) Sotahistoriallisen seuran tilille FI61 5309 0220 0212 13.

Matkasihteeri informoi osallistujia retkien yksityiskohdista sähköpostitse.

2. VUODEN 2012 JÄSENMATKAT

Ilmoittautuminen Vienan ja Itä-Preussin matkoille on päättynyt.
Syyskauden lyhyt matka tehdään Etelä-Savoon Ruotsin ajan ja erityisesti Kustaan sodan taistelupai-koille 6.-7.10.2012. Matkan aikana tutustutaan Mikkelin Porrassalmen ja Rantasalmen alueen taisteluihin. Matkan oppaana toimii FT Jukka Partanen.

Matkan ohjelma on pääpiirteittäin seuraava:

- Lauantai 6.10.: Linja-autokuljetus Helsingistä Mikkeliin kello 09.00. Ruokailu Mikkelissä sekä majoittuminen Kyyhkylään. Iltapäivällä tutustuminen jalkaisin Porrassalmen taistelualueeseen.
- Sunnuntai 7.10.: Siirtyminen bussilla Rantasalmelle, jossa tutustutaan suomalaisen upseeri-koulutuksen alkuvaiheisiin sekä Parkumäen taistelualueeseen. Ruokailu Rantasalmella. Iltapäivän päätteeksi bussikuljetus Rantasalmelta Helsinkiin.
Retken hinta on 175-200 euroa, ryhmän koosta riippuen. Hintaan sisältyvät linja-autokuljetukset Hel-singistä, majoitus Kyyhkylässä (kahden hengen huoneet), lounaat, lauantain päivällinen sekä oppaan palvelut. Matka toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään 30 henkilöä.
Ilmoittautuminen matkalle ensisijaisesti internetissä osoitteessa www.sshs.fi ilmoittautumiset > lyhyet matkat tai toissijaisesti puhelimitse +358 50 3820722 (viesti /soittopyyntö) viimeistään 5.8.2012.


Matkalle osallistujia kehotetaan tutustumaan Mauno Jokipiin kirjoittamaan artikkeliin Parkumäen taistelu 21. heinäkuuta 1789 (Sotahistorialliseen Aikakauskirja 9, 1990, ss. 10-48). Artikkelissa on taustoitettu Anjalan liiton ja Kustaan sodan vaiheita. Artikkeli on luettavissa myös seuran internet-sivuilla osoitteessa www.sshs.fi > aikakauskirja > aikakauskirja 1-15 digitoidut

3. KESÄN ESITELMÄKOKOUS 6.6.2012

Kesän esitelmäkokous pidetään Helsingissä Tieteiden talolla keskiviikkona 6.6.2012 kello 18.00. Insi-nööri Karri Airolan esitelmän aiheena on "Saksan V-aseet". Esitelmää suositellaan erityisesti Itä-Preussin matkalle osallistuville.

4. SYKSYN YLEISÖSEMINAARI LAPEENRANNASSA 1.9.2012

Seura järjestää "Elokuviemme sotilasdokumentit" yleisöseminaarin Lappeenrannassa 1.9.2012. Semi-naari pidetään Maasotakoulun Vöyri-salissa kello 10.00-15.00 välisenä aikana. Seminaarissa käsitel-lään muun muassa seuraavia aiheita:

- Varhaisten sotien kuva, vuoden 1918 osapuolet
- Sotakuvaajien kokemukset viime sodista
- Katsaukset propagandavälineinä

Juna Helsingistä Lappeenrantaan lähtee kello 07.12 ja on perillä kello 09.20. Juna Lappeenrannasta takaisin Helsinkiin lähtee kello 17.38 ja on Helsingissä kello 19.48. Lappeenrannan rautatieasemalta on Maasotakoululle noin kilometrin kävelymatka.
Koska seminaari järjestetään sotilasalueella, tulee osallistujien olla suomen kansalaisia ja jokaisen osallistujan on todistettava henkilöllisyytensä Maasotakoulun portilla kuvallisella henkilötodistuksella.
Seminaarin tarkennettu ohjelma julkaistaan seuran Internet-sivuilla sekä seuraavassa jäsenkirjeessä.

5. SYKSYN ESITELMÄKOKOUS

Syksyn esitelmäkokous pidetään Helsingissä Tieteiden talolla 19.9.2012 kello 18.00. Dosentti Pasi Tuunainen esitelmöi aiheesta "Alpo K. Marttisen kylmä sota". Esitelmässä käsitellään Marttisen toimin-taa vuosina 1947-1975. Esitelmä perustuu Tuunaisen kirjoittamaan ja lokakuussa 2012 julkaistavaan elämäkertateokseen "Marttinen - kahden armeijan soturi".

6. MUUTA

Niitä jäseniä, jotka eivät vielä ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan (ml. muutokset) pyydetään ilmoit-tamaan se seuran jäsensihteerille sähköpostiosoitteeseen jukkaeheikkila@gmail.com

Nähdään vuoden 2012 tilaisuuksissa
Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallitus

Takaisin