FU3165.jpg

Seura täyttää 70 vuotta

Uutinen julkaistu: 16.01.2014

Tänään perjantaina 17.1 seuran jäsenet juhlivat 70-vuotistaivaltaan Juhlaseminaarilla ja Iltajuhlalla.

Seminaarin teema on ”TAMMIKUU 1944 - SUOMI 70 VUOTTA SITTEN”. Seminaarin tavoitteena on tarkastella Suomessa vallinnutta sotilaallista tilannetta neljästä eri näkökulmasta tammikuussa 1944. Teeman kautta pyritään luomaan kuva siitä sotilaallisesta tilanteesta, joka Suomessa vallitsi Suomen Sotahistoriallisen seuran perustamisajankohtana.

Ajatuksen Sotamuistoyhdistyksen perustamisesta esitti ensimmäisenä valtionarkeologi Carl Axel Nordman vuonna 1942. Asia eteni vähitellen ja 18.1.1944 pidettiin Sotamuistoyhdistys r.y. - Krigsminneförening r.f.:n perustava kokous. Seuran toiminta jäi kuitenkin varsin vähäiseksi. Toimintaa yritettiinkin käynnistää uudelleen ja 1949 seura sai nimekseen Sotamuseoseura ry - Krigsmuseisamfundet r.f. Tästä yhdistys kehittyi 1950-luvulla sotahistorian yleisseuraksi. Seura sai nimekseen Sotahistoriallinen Seura ry - Krigshistoriska Samfundet rf keväällä 1957 joka oli voimassa kunnes 12.1.2004 Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistaman sääntöuudistuksen myötä nimeksi tuli Suomen Sotahistoriallinen Seura ry.

Seuran sääntöjen mukaan sen lähimpänä päämääränä on tukea sotahistoriallista tutkimustyötä ja asiaharrastusta. Käytännössä toiminta on kiteytynyt esitelmätilaisuuksien järjestämiseen, sotahistoriaan liittyvien retkien järjestämiseen sekä julkaisutoimintaan.

Takaisin