89614.jpg

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry, Krigshistoriska Samfundet i Finland rf

 

 

Suomen Sotahistoriallisen Seuran toimintasuunnitelma 2022

1           Seuran toiminta ja sen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätehtävänä on sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura vahvistaa asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian ”yleisseurana”, johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Seuraan kuuluu yhteisöjäseninä sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla. Toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia matkoja ja retkiä sekä ylläpitää kotisivuja, joissa jäsenien käytössä on sotahistoriaan liittyvää aineistoa: muun muassa sotahistoriallisia kohteita koskeva paikkatietosivusto ja Kansa taisteli –lehden vuosikerrat 1957–1986. Lisäksi seura julkaisee vuosittain Sotahistoriallista aikakauskirjaa.

Seuran toiminta toteutetaan seuran hallituksen ja muiden aktiivijäsenten voimin. Toimintaa ja jäsenpalveluja kehitetään taloudellisen tilanteen ja muiden resurssien mahdollistamissa puitteissa. Toimintavuoden keskeisenä kehittämishankkeena on valmistelussa olevan kotisivu-uudistuksen saattaminen toimeenpanovaiheeseen. Kotisivu-uudistuksen tavoitteena on jatkossa palvella seuran jäseniä ja muita sotahistoriasta kiinnostuneita aiempaa paremmin ja monipuolisemmin verkkoympäristössä.

Suuren yleisön tietoisuutta Suomen Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta kasvatetaan kotisivujen, YouTube-kanavan ja Facebook-sivuston avulla. Tavoitteena on pidentää jäsenistön jäsenyysaikaa rekrytoimalla myös uusia nuoria sotahistoriasta kiinnostuneita.

2           Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu -palkinnot

Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy 42. kerran vuoden 2022 joulukuussa. Se postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja ja vuonna 2021 valmistuneita maisteritasoisia sota- ja sotilashistorian alaa käsitteleviä opinnäytetöitä niin kutsutulla pro gradu -palkinnoilla. Parhaana palkitun tutkielman tekijälle tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa työhönsä perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen (JUFO 1) saanut vuosijulkaisu. Vuonna 2022 palkinto jaetaan 18. kerran.

3           Matkat ja retket

Koronapandemia tulee edelleen vaikuttamaan matka- ja retkitoimintaan, erityisesti ulkomaille suuntautuviin matkoihin. Eri maiden viranomaismääräysten sekä matkailualan yritysten tilanne asettavat haasteita, jotka korostuvat johtuen hyvissä ajoin etukäteen tehtävästä suunnittelusta ja varauksista.

Vuonna 2022 pyritään osittain toteuttamaan vuosilta 2020 ja 2021 peruuntuneita tai siirtyneitä tapahtumia. Osa näistä joudutaan kuitenkin siirtämään pidemmälle tulevaisuuteen ja osa joudutaan perumaan kokonaan. Näiden lisäksi on suunnitteilla uusia, erityisesti kotimaan tapahtumia.

Toistaiseksi vuodelle 2022 on suunnitteilla seuraavat retket:

·       Matka Mikkelin maakuntaseminaariin, 11.–12.6.

·       Hamina Tattoo, 15.7.

·       Retki Kotkan alueen sotahistoriallisille kohteille, heinä-elokuu

·       Matka Kainuun maakuntaseminaariin ja Kuhmon taistelupaikoille, 3.–4.9.

·       Hautausmaakävely Helsingissä tiedusteluteemalla, 10.10.

4           Esitelmät ja seminaarit

Pandemiatilanteen mahdollistaessa tapahtumat järjestetään lähitapahtumina, muussa tapauksessa ohjelmaa sopeutetaan vallitsevaan tilanteeseen ja esimerkiksi esitelmät toteutetaan joko julkaisemalla etukäteen nauhoitettu tallenne ja/tai streamaamalla esitelmä suorana verkossa.

Koronapandemian aikaiset havainnot ja parhaat käytännöt internetin hyödyntämisestä jakelu- ja/tai esityskanavana tullaan huomioimaan seuran toiminnassa myös normaalioloihin palattaessa.

4.1          Maakuntaseminaarit

Vuoden aikana järjestetään kaksi maakuntaseminaaria. Ensimmäinen Mikkelissä 12. kesäkuuta, yhteistyössä Sodan ja rauhan keskus Muistin kanssa, teemana sotien aikainen Päämaja. Toinen Kajaanissa 3. syyskuuta, teemana Kainuun sotatapahtumat talvisodassa.

4.2          Esitelmät ja esitelmäkokoukset

Esitelmien suhteen vuosi aloitetaan esitelmätallenteilla. Mahdollisuuksien mukaan siirrytään esitelmäkokouksen järjestämiseen Helsingissä. Tavoitteena on vakioida järjestely, jossa kevätkaudella toteutetaan neljä esitelmää ja syyskaudella kolme esitelmää. Esitelmöitsijöiden valinnassa pyritään suosimaan ajankohtaisia aiheita ja tuomaan esille uusinta akateemista sotahistorian tutkimusta.

5           Muu toiminta

Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.

Jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.

Kerätään aktiivisesti seuran toimintaa, matkoja ja seminaareja palvelevaa tietoa kotimaisista ja ulkomaisista museoista, tapahtumista, asiantuntijoista ja oppaiksi sopivista henkilöistä. Painopisteenä osaavien oppaiden löytäminen seuran opaspooliin.

6           Sosiaalinen media

Jatketaan seuran YouTube-kanavan ja Facebook-sivujen kehittämistä seuran jäsenistöä sekä jäsenhankintaa palvelevia sisältöjä tuottamalla.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran toimintasuunnitelma 2021


1    Seuran toiminta ja sen kehittäminen
Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätehtävänä on sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura vahvistaa asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian ”yleisseurana”, johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Seuraan kuuluu yhteisöjäseninä sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä.
Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla. Toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia matkoja ja retkiä sekä ylläpitää sähköisiä kotisivuja, joissa jäsenien käytössä on sotahistoriaan liittyvää aineistoa muun muassa sotahistoriallisia kohteita koskeva paikkatietosivusto ja Kansa taisteli –lehden vuosikerrat 1957–1986. Lisäksi seura julkaisee Sotahistoriallista aikakauskirjaa.
Seura toimeenpani vuonna 2020 laajan jäsenkyselyn, jonka tulokset ohjaavat toiminnan kehittämistä ja strategiatyötä. Seuran toiminta toteutetaan seuran hallituksen ja muiden aktiivijäsenten voimin. Toiminta jäsenpalveluja kotisivuilla www.sshs.fi kehitetään taloudellisen tilanteen ja muiden resurssien mahdollistamissa puitteissa.
Suuren yleisön tietoisuutta Suomen Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta kasvatetaan kotisivujen ja Facebook-sivuston avulla. Tavoitteena on pidentää jäsenistön jäsenyysaikaa rekrytoimalla myös uusia nuoria sotahistoriasta kiinnostuneita.

2    Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu -palkinnot
Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy 41. kerran vuoden 2021 joulukuussa. Se postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.
Seura palkitsee Suomessa laadittuja ja vuonna 2020 valmistuneita maisteritasoisia sota- ja sotilashistorian alaa käsitteleviä opinnäytetöitä niin kutsutulla pro gradu -palkinnoilla. Parhaana palkitun tutkielman tekijälle tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa työhönsä perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen (JUFO 1) saanut vuosijulkaisu. Vuonna 2021 palkinto jaetaan 17. kerran.

3    Matkat ja retket
Koronapandemia tulee vaikuttamaan matka- ja retkitoimintaan merkittävästi. Eri maiden viranomaismääräysten sekä matkailualan yritysten tilanne asettavat haasteita, jotka korostuvat johtuen hyvissä ajoin etukäteen tehtävästä suunnittelusta ja varauksista, verrattuna pandemiatilanteen nopeisiin muutoksiin.
Vuonna 2021 pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan vuodelta 2020 peruuntuneita tai siirtyneitä tapahtumia. Osa näistä joudutaan kuitenkin siirtämään pidemmälle tulevaisuuteen ja osa joudutaan perumaan kokonaan: muun muassa Volgogradin (ent. Stalingradin) matka on tältä erää peruutettu kokonaan ja Länsi-Euroopan matka on peruutettu. Matkojen ja retkien tilanteesta tiedotetaan aktiivisesti niille ilmoittautuneille henkilöille.
Toistaiseksi vuodelle 2021 on suunnitteilla seuraavat retket:
•    Hamina Tattoo, 7.8.2021
•    Upseerikoulutus pääkaupungissa, ajankohta tarkentuu

4    Esitelmät ja seminaarit
Vuoden 2021 esitelmä- ja seminaarikalenteri perustuu pitkälti vuonna 2020 pitämättä jääneiden tapahtumien sisältöön, jota täydennetään muutamilla aiheilla. Pandemiatilanteen mahdollistaessa tapahtumat järjestetään lähitapahtumina, muussa tapauksessa ohjelmaa sopeutetaan vallitsevaan tilanteeseen ja esimerkiksi esitelmät toteutetaan joko julkaisemalla etukäteen nauhoitettu tallenne ja/tai streamaamalla esitelmä soveltuvassa videokokouspalvelussa.
Koronapandemian aikaiset havainnot ja parhaat käytännöt internetin hyödyntämisestä jakelu- ja/tai esityskanavana tullaan huomioimaan seuran toiminnassa myös normaalioloihin palattaessa.
Jäsenkyselyn tulosten perusteella tullaan jatkossa painottamaan esitelmäkokouksia miniseminaarien sijaan.
4.1    Maakuntaseminaari
Maakuntaseminaaria ei järjestetä vuonna 2021.
4.2    Esitelmäkokoukset
Kevät (esitelmät nauhoitetaan etukäteen ja julkaistaan seuran YouTube-kanavalla):
•    Filosofian tohtori Jukka Partanen: Johan August Sandels Koljonvirralla 1808
•    Filosofian tohtori Tuomas Hoppu: Tampere 1918: Gunnar Melin ja hyökkäys Näsinlinnaan
Syksyllä toteutetaan 3-4 esitelmätilaisuutta, toteutustapa tarkentuu pandemiatilanteen mukaan

5    Muu toiminta
Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.
Jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.
Kerätään aktiivisesti seuran toimintaa, matkoja ja seminaareja palvelevaa tietoa kotimaisista ja ulkomaisista museoista, tapahtumista, asiantuntijoista ja oppaiksi sopivista henkilöistä. Painopisteenä osaavien oppaiden löytäminen.

6    Sosiaalinen media
Jatketaan seuran YouTube- ja Facebook-sivujen kehittämistä seuran jäsenistöä palvelevia sisältöjä tuottamalla.

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Suomen Sotahistoriallisen Seuran toimintasuunnitelma 2020

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen
Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätehtävänä on sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura vahvistaa asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian ”yleisseurana”, johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Seuraan kuuluu niin kutsuttuina yhteisöjäseninä sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla. Toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia matkoja ja retkiä sekä ylläpitää sähköisiä kotisivuja, joissa jäsenien käytössä on sotahistoriaan liittyvää aineistoa muun muassa sotahistoriallisia kohteita koskeva paikkatietosivusto ja Kansa taisteli –lehden vuosikerrat 1957–1986. Lisäksi Seura julkaisee yhdessä Sotamuseon kanssa Sotahistoriallista aikakauskirjaa. Toiminta toteutetaan seuran hallituksen ja muiden aktiivijäsenten voimin. Jäsenpalveluja kotisivuilla www.sshs.fi kehitetään taloudellisen tilanteen mahdollistamissa puitteissa.
Suuren yleisön tietoisuutta Suomen Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta kasvatetaan kotisivujen ja Facabook-sivuston avulla. Tavoitteena on pidentää jäsenistön jäsenyysaikaa rekrytoimalla myös uusia nuoria sotahistoriasta kiinnostuneita.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu – palkinnot
Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy vuoden 2020 joulukuussa. Se postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja ja vuonna 2019 valmistuneita maisteritasoisia sotilashistorian alaa käsitteleviä opinnäytetöitä niin kutsutulla pro gradu -palkinnoilla. Ensimmäiseksi palkitun tutkimuksen tekijälle tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa työhönsä perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen (JUFO 1) saanut vuosijulkaisu.

Matkat ja retket:
•    22.-26.4.2020: Volgograd (5 vrk) (Petri Lonka ja Johanna Pakola)
•    23.-27.9.2020: Waterloo - Ardennit - Verdun (5 vrk) (Lassi Piirainen ja Johanna Pakola)

•    7.8.2020: Hamina Tattoo (Johanna Pakola)
•    28.3.2020: Upseerikoulutus pääkaupungissa (Marko ja Johanna Palokangas, Johanna Pakola)
•    17.10.2020 Vedenalaisen sodankäynnin näyttely, Forum Marinum/Forssa ja tutustuminen Suomen Asemuseosäätiön kokoelmiin, Hyvinkää (Johanna Pakola)

Miniseminaarit:
Helmikuun miniseminaari järjestetään talvisotateemalla ja pioneerinäkökulmalla. Esitelmien pitäjät ja aiheet ovat:
-    Janne Mäkitalo: Talvisodan pioneeritaktiikka ja pioneeritoiminta Karjalankannaksella
-    Aarno Söder: Pioneerit Laatokan Karjalan mottitaisteluissa
-    Jarkko Koukkunen: Talvisodan hävitystyöt Suomen raja-alueilla
-    Puheenjohtaja Mikko Karjalainen

Syksyn miniseminaari järjestetään 18.11.2020 onnistuneiden sotilasjohtajien ja onnistuneiden operaatioiden teemalla. Esitelmien aiheet ovat:
-    Johan August Sandels Koljonvirran taistelussa 1808
-    Gunnar Melin ja hyökkäys Näsilinnaan 1918
-    K. L. Oesch Karjalankannaksella 1944

Maakuntaseminaari:
Maakuntaseminaari järjestetään 5.9.2020 Kajaanissa teemalla Talvisota Kainuussa. Maakuntaseminaariin liittyy 6.9.2020 opastettu retki Kuhmon taistelupaikoille Lassi Piiraisen johtamana.

Esitelmäkokoukset:
Pidetään yhteensä 3-4 esitelmäkokousta kevät- ja syyskaudella

Muu toiminta
Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.

Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa sekä jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.

Kerätään aktiivisesti seuran toimintaa, matkoja ja seminaareja palvelevaa tietoa kotimaisista ja ulkomaisista museoista, tapahtumista, asiantuntijoista ja oppaiksi sopivista henkilöistä. Painopisteenä osaavien oppaiden löytäminen.
Seuran jäsenistölle tullaan järjestämään jäsenkysely, jonka tuloksia tullaan hyödyntämään seuran kehittämisessä 2020-luvulla. Sähköisten palveluiden osalta aloitetaan seuran www-sivujen asteittainen uudistaminen. Seuran Facebook-sivu jatkaa aktiivista tiedottamistaan sekä jäsenistölle että ulkopuolisillekin. Sotahistoriallisen Aikakauskirjan digitointia sekä yhteistyömahdollisuuksia Tieteellisten seurain valtuuskunnan journal.fi-julkaisualustan suhteen tullaan selvittämään. Esitelmien ja seminaarien verkkolähetyksiä harkitaan.

Sosiaalinen media
Vuonna 2020 kerätään kokemusta seuran sähköisten palveluiden toimivuudesta sekä erityisesti sosiaalista mediaa koskien. Seuran Facebook-sivu vakiinnuttaa paikkansa ja löytää toimintalinjansa.

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätehtävänä on sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura vahvistaa asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian ”yleisseurana”, johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Seuraan kuuluu niin kutsuttuina yhteisöjäseninä sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla. Toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia matkoja ja retkiä sekä ylläpitää sähköisiä kotisivuja, joissa jäsenien käytössä on sotahistoriaan liittyvää aineistoa muun muassa sotahistoriallisia kohteita koskeva paikkatietosivusto ja Kansa taisteli –lehden vuosikerrat 1957–1986. Lisäksi Seura julkaisee yhdessä Sotamuseon kanssa Sotahistoriallista aikakauskirjaa. Toiminta toteutetaan vapaaehtoistyönä seuran hallituksen ja muiden aktiivijäsenten voimin. Jäsenpalveluja kotisivuilla www.sshs.fi kehitetään taloudellisen tilanteen mahdollistamissa puitteissa.

Suuren yleisön tietoisuutta Suomen Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta kasvatetaan kotisivujen ja Facabook-sivuston avulla. Tavoitteena on pidentää jäsenistön jäsenyysaikaa rekrytoimalla myös uusia nuoria sotahistoriasta kiinnostuneita.

Seura järjestää tammikuussa 2019 75-juhlavuoden kunniaksi juhlaseminaarin sekä iltajuhlan Vanhalla ylioppilastalolla. Juhlavuoden aikana järjestetään myös maakuntaseminaarit Turussa ja Jyväskylässä.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu -palkinnot

Sotamuseon kanssa yhteistyönä vuosittain julkaistu Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy vuoden 2019 joulukuussa. Se postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja ja vuonna 2019 valmistuneita maisteritasoisia sotilashistorian alaa käsitteleviä opinnäytetöitä niin kutsutulla pro gradu -palkinnoilla. Ensimmäiseksi palkitun tutkimuksen tekijälle tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa työhönsä perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen (JUFO 1) saanut vuosijulkaisu.

Retket ja matkat:

•    26.7.2019: Rysäkari (1 vrk) & Aulis Minkkisen esitelmä (Johanna Pakola + saaren opas)
•    30.11.2019: Mannerheim-museo ja Kämpin ruokaperinne (Ravintolamuseon opas ja museon oppaat)
•    14.–15.10.2019: Viipuri, (2 vrk)
•    31.7.–4.8.2019: Uhtua (4 vrk) (Jukka Heikkilä & opas)
•    11.–16.9.2019: Dolomiitit 6 vrk (Johanna Pakola & opas)

Esitelmät:
•    19.3. Hannu Liimatta vuosikokousesitelmä aiheesta Jalkaväkitaktiikan ja suomalaisen jalkaväen kehittäminen.
•    13.11. Mika Jääskeläinen Helsingin puolustus kylmän sodan alkuvuosikymmeninä.
•    11.12. Jussi Jalonen Talvisodan alku ja Summa.

Seminaarit:
9.3. Turun maakuntaseminaari Merivoimien esikunnassa: Teemana ”Ahvenanmaa”
•    Anders Gardberg: Ahvenanmaan strateginen merkitys Suomen sodasta 1808–1809 Kylmään sotaan
•    Max Sjöblom: Suomen ja Ruotsin sotilaallinen yhteistoiminta 1918–1939 Ahvenanmaan näkökulmasta
•    Jussi Pajunen: Ongelmallinen ilmavalvonta – ilmavalvonta Ahvenanmaalla talvi- ja jatkosodassa
•    Juuso Säämänen: Ahvenanmaata koskevat Suomen puolustussuunnitelmat kylmän sodan aikana

16.5. klo 17–20 Miniseminaari Helsingissä Tieteiden talolla yhdessä Ikämiessuojeluskunnan säätiön kanssa: Teemana ”Helsinki 16. toukokuuta 1918”
•    Esitelmöitsijöinä Laura Kolbe, Touko Perko, Aapo Roselius ja Kari Selén

16.11. Jyväskylän maakuntaseminaari: Teemana ”Tiedusteluhistoria”
•    Heikki Roiko-Jokela: Tiedusteluhistorian pahin tietovuoto
•    Mikko Porvali: Kaukopartiosotaa Kannaksella
•    Vladimir Panschin: Suomen vastavakoilun kehitys ennen talvisotaa
•    Heidi Ruotsalainen: Suomen sotilasasiamiesjärjestelmän venäläiset juuret

Muu toiminta
Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.

Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa sekä jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä. Toteutetaan seminaariyhteistyötä Ikämiessuojeluskunnan säätiön kanssa.

Kerätään aktiivisesti seuran toimintaa, matkoja ja seminaareja palvelevaa tietoa kotimaisista ja ulkomaisista museoista, tapahtumista, asiantuntijoista ja oppaiksi sopivista henkilöistä. Painopisteenä osaavien oppaiden löytäminen.

Järjestetään seuran 75-vuotisjuhlat suunnitelmien mukaisesti sekä laaditaan kokonaisarvio juhlatapahtumista ja niiden onnistumisesta. Kootaan havainnot ja kokemukset seuran 75-vuotisjuhlatapahtumista ja niiden järjestelyistä.

Sosiaalinen media
Vuonna 2019 kerätään kokemusta seuran sähköisten palveluiden toimivuudesta sekä erityisesti sosiaalista mediaa koskien. Vakiinnutetaan seuran Facebook-sivu osaksi seuran toimintaa. Hyödynnetään sosiaalista mediaa Seuran 75-vuotisjuhlavuoden eri tapahtumissa.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätehtävänä on sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura vahvistaa asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian "yleisseurana", johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Seuraan kuuluu yhteisöjäseninä sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla. Toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia matkoja ja retkiä sekä julkaisee yhdessä Sotamuseon kanssa Sotahistoriallista aikakauskirjaa.

Lisäksi seura ylläpitää sähköisiä kotisivuja, joissa jäsenien käytössä on sotahistoriaan liittyvää aineistoa muun muassa sotahistoriallisia kohteita koskeva paikkatietosivusto ja Kansa taisteli -lehden vuosikerrat 1957-1986.

Toiminta toteutetaan seuran hallituksen ja muiden aktiivijäsenten voimin. Jäsenpalveluja kotisivuilla www.sshs.fi kehitetään taloudellisen tilanteen mahdollistamissa puitteissa. Suuren yleisön tietoisuutta Suomen Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta kasvatetaan edelleen ennen kaikkea kotisivujen avulla. Tavoitteena on pidentää jäsenistön jäsenyysaikaa rekrytoimalla uusia nuoria sotahistoriasta kiinnostuneita.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu - palkinnot

Sotamuseon kanssa yhteistyönä vuosittain julkaistu Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy vuoden 2018 joulukuussa. Se postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja ja vuonna 2018 valmistuneita maisteritasoisia sotilashistorian alaa käsitteleviä opinnäytetöitä niin kutsutulla pro gradu -palkinnoilla. Ensimmäiseksi palkitun tutkimuksen tekijälle tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa työhönsä perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen (JUFO 1) saanut vuosijulkaisu.

Retket ja matkat:

22.-28.4.2018 toteutetaan matka Kanaalisaarille. Matkalla tutustutaan Kanaalisaarten historiaan, pääpainon ollessa saksalaisten II MS miehityksessä.

18.-20.5.2018 toteutetaan matka Tallinnan ympäristössä. Matkalla tutustutaan Pietari Suuren maalinnoitusjärjestelmään Länsi-Harjumaalla sekä Tallinnan länsiosissa, Naissaareen linnakesaarena sekä sotahistoriallisiin museoihin.

2.-6.8.2018 toteutetaan matka, jossa tutustutaan Ilomantsin ja Rukajärven suunnan taistelupaikkoihin.

19.8.2018 toteutetaan Bengtskärin ja Tulliniemen retki.

8.-9.9.2018 ja 22.-23.9.2018 järjestetään DC 3 lentomatka Tarttoon.

Esitelmät:

21.2. Jarkko Koukkunen "Goran taistelut 1941-1942"

19.3. Alpo Juntunen "Sveaborgin antautuminen geopoliittisessa kontekstissa"

12.12. aihe avoin

Miniseminaarit:

18.4.2018 järjestetään miniseminaari otsikolla "Puolustusvoimat vuonna 0, vuonna 1918"

Marraskuussa 2018 järjestetään miniseminaari otsikolla: "Suomen ja Saksan sotilaallinen yhteistyö jatkosodan aikana"

Muu toiminta

Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.

Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa sekä jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.

Seuran arkistointiohje otetaan koekäyttöön vuosikokouksen jälkeen. Kerätään kokemuksia ohjeen toimivuudesta ja tehdään tarvittavat tarkistukset ja korjaukset vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kerätään aktiivisesti seuran toimintaa, matkoja ja seminaareja palvelevaa tietoa kotimaisista ja ulkomaisista museoista, tapahtumista, asiantuntijoista ja oppaiksi sopivista henkilöistä. Painopisteenä osaavien oppaiden löytäminen.

Jatketaan seuran 75-vuotisjuhlavuoden tapahtumien suunnittelua ja valmistelua.

Sosiaalinen media

Vuonna 2018 määritetään seuran sähköisten palveluiden laajuus, erityisesti sosiaalista mediaa koskien.

Suunnitellaan sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen kehittämistä, mukaan lukien mahdollisen tiedottajan tehtävän tarpeellisuuden arviointi.


Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

 

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätehtävänä on sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura vahvistaa asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian yleisseurana, johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Seuraan kuuluu niin kutsuttuina yhteisöjäseninä sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla. Toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia matkoja ja retkiä sekä ylläpitää sähköisiä kotisivuja, joissa jäsenien käytössä on sotahistoriaan liittyvää aineistoa muun muassa sotahistoriallisia kohteita koskeva paikkatietosivusto ja Kansa taisteli-lehden vuosikerrat 1957-1986. Lisäksi Seura julkaisee yhdessä Sotamuseon kanssa Sotahistoriallista aikakauskirjaa. Toiminta toteutetaan seuran hallituksen ja muiden aktiivijäsenten voimin. Jäsenpalveluja kotisivuilla www.sshs.fi kehitetään taloudellisen tilanteen mahdollistamissa puitteissa.

Suuren yleisön tietoisuutta Suomen Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta kasvatetaan edelleen ennen kaikkea kotisivujen avulla. Tavoitteena on pidentää jäsenistön jäsenyysaikaa rekrytoimalla uusia nuoria sotahistoriasta kiinnostuneita.

Sotahistoriallisen seuran kansainvälisiä yhteyksiä kartoitetaan vuoden 2017 aikana.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu palkinnot

Sotamuseon kanssa yhteistyönä vuosittain julkaistu Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy vuoden 2017 joulukuussa. Se postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja ja vuonna 2017 valmistuneita maisteritasoisia sotilashistorian alaa käsitteleviä opinnäytetöitä niin kutsutulla pro gradu -palkinnoilla. Ensimmäiseksi palkitun tutkimuksen tekijälle tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa työhönsä perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen (JUFO 1) saanut vuosijulkaisu.

Retket ja matkat:

Toukokuussa toteutetaan nelipäiväinen Puolan matka "Mannerheimin jalanjäljissä" 4.-7.5.2017. Toukokuussa toteutetaan myös matka Syvärin taistelupaikoille 18-21.5.2017.

Elokuussa järjestetään kaksipäiväinen tutustumismatka Turun saariston linnakesaarille
19-20.8.2017.

Syyskuussa järjestetään päivän mittainen Talvisota Itä-Lapissa-retki 17.9.2017. Matka on yhdistettävissä edellispäivänä järjestettävään Rovaniemen maakuntaseminaariin.

Lokakuussa järjestetään viikon mittainen matka Espanjan sisällissodan tapahtumapaikoille 13-18.10.2017.

Esitelmät:

15.2. Tutkija Mikko Tyni - Sotavuosien kenttäsairaalat
22.3. Professori Kimmo Rentola - Stalin ja Suomen kohtalo
19.4. Kapteeni, ST Jussi Pajunen - Ilmavalvonnan kehitys 1930-luvulta jatkosotaan
13.12. Kenraalimajuri(evp.) Jukka Pennanen - Jääkärit 100 vuotta sitten

Seminaarit:

13.9. Espanjan sisällissotaa käsittelevä miniseminaari Helsingissä
16.9. Lapin sotahistoria käsittelevä maakuntaseminaari Rovaniemellä. Seminaariin liittyy 17.9. päiväretki teemalla Itä-Lapin sotahistoria.
22.11. Sodan kuvaa 1900-luvulla käsittelevä miniseminaari Helsingissä

Muu toiminta

Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.

Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa sekä jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.

Seuran hallinnon osalta toteutetaan seuran vanhan arkiston järjestäminen ja laaditaan arkiston muodostussuunnitelma.

Valmistellaan 75-vuotisjuhlien kokonaissuunnitelma sisältäen järjestelyt, ohjelman ja toteutuksen ja käynnistetään seuran historiateoksen kirjoittaminen.

Kansainvälisen toiminnan osalta kartoitetaan mahdollisia uusia yhteistyötahoja. Painopisteenä Ruotsi.

Sosiaalinen media

Tutkitaan mahdollisuuksia sosiaalisen median hyödyntämiseen tiedotuskanavana.

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätehtävänä on sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura vahvistaa asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian "yleisseurana", johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Seuraan kuuluu niin kutsuttuina yhteisöjäseninä sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla. Toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia matkoja ja retkiä sekä ylläpitää sähköisiä kotisivuja, joissa jäsenien käytössä on sotahistoriaan liittyvää aineistoa. Lisäksi Seura julkaisee yhdessä Sotamuseon kanssa Sotahistoriallista aikakauskirjaa. Toiminta toteutetaan seuran hallituksen ja muiden aktiivijäsenten voimin. Jäsenpalveluja kotisivuilla www.sshs.fi kehitetään taloudellisen tilanteen mahdollistamissa puitteissa.

Suuren yleisön tietoisuutta Suomen Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta kasvatetaan edelleen ennen kaikkea kotisivujen avulla. Tavoitteena on pidentää jäsenistön jäsenyysaikaa rekrytoimalla uusia nuoria sotahistoriasta kiinnostuneita.

Painopiste on kotimaisessa toiminnassa, joten kansainvälisten yhteyksien ylläpito toteutetaan Seuran jäsenten henkilökohtaisin kontaktein.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu -palkinnot

Sotamuseon kanssa yhteistyönä vuosittain julkaistu Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy vuoden 2016 joulukuussa. Se postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja ja vuonna 2016 valmistuneita maisteritasoisia sotilashistorian alaa käsitteleviä opinnäytetöitä niin kutsutulla pro gradu -palkinnoilla. Ensimmäiseksi palkitun tutkimuksen tekijälle tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa työhönsä perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen (JUFO 1) saanut vuosijulkaisu.

Retket ja matkat

Helmi-maaliskuussa toteutetaan 11 päiväinen Vietnamin  matka (28.2.-9.3.). Elo-syyskuussa järjestetään 2 samansisältöistä 4 päiväinen (to-ma) Pietariin, jossa pääpaino on Leningradin piirityksessä 1941-1944. 

Kotimaassa järjestetään tutustumismatka Isosaaren linnakkeelle (mikäli lupa saarelle pääsyyn järjestyy) ja toinen retki Helsingin maalinnoitteisiin. Nämä molemmat retket toteutetaan kahteen kertaan. Toinen matka Helsingin maalinnoitteisiin toteutetaan siten, että ensisijainen ilmoittautumisoikeus on lapsi & (iso)vanhempi-osallistujilla. Matka toteutetaan seikkailuna linnoitteiden syövereihin.

Esitelmät ja seminaarit

Kevätkaudella toteutetaan Tieteiden talolla Vietnamin sotaan liittyvä miniseminaari (10.2.) sekä samassa paikassa Kylmän sodan aikaisia kartoituksia käsittelevä esitelmätilaisuus (17.2.). Vuosikokouksen (16.3.) jälkeen pidetään esitelmä talvisodan oikeusministeristä ja jatkosodan rauhantekijästä J.O. Söderhjelmistä.  

Syyskaudella pidetään kaksi esitelmäkokousta, joista toinen on syyskuussa ja toinen joulukuussa. Syyskuussa järjestetään Oulussa sota-/sotilashistoriaa käsittelevä maakuntaseminaari ja loka-marraskuun aikana Helsingissä "Merisotaa lähellä ja kaukana" käsittelevä yleisöluentosarja/seminaari.

Muu toiminta

Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.

Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa sekä jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.

Seuran hallinnon osalta aloitetaan suunnittelu seuran arkiston järjestämisestä. Taloushallinnon osalta tehdään tarvittavat suunnitelmat taloushallintoprosessien (esim. kirjanpitojärjestelmä) uudistamiseksi.

Käynnistetään seuran 75-vuotisjuhlavuoden ohjelman suunnittelutyö

 

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015


Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätehtävänä on sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura vahvistaa asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian ”yleisseurana”, johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Seuraan kuuluu niin kutsuttuina yhteisöjäseninä sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä.
Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla, joten toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, seminaareja sekä matkoja ja retkiä. Lisäksi Seura julkaisee yhdessä Sotamuseon kanssa Sotahistoriallisen aikakauskirjan. Julkaisutoiminta ja jäsenpalveluiden kehittäminen toteutetaan hallituksen ja toimikuntien voimin sekä käyttämällä vapaaehtoisia Seuran jäseniä työvoimana käytännön töiden hoitamisessa. Jäsenpalveluja kehitetään taloudellisen tilanteen mahdollistamissa puitteissa.

Suuren yleisön tietoisuutta Suomen Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta kasvatetaan edelleen ennen kaikkea internet-sivujen avulla. Seura on avannut vuoden 2014 alussa internet-sivuillaan paikkatietokannan, johon on koottu koordinaattitietoja sotahistoriallisesti merkittävistä kohteista ja muistomerkeistä sekä kesäkuussa 2014 julkaissut sivustollaan kaikki Kansan Taisteli –lehden numerot sähköisessä muodossa.

Kansainvälisten yhteyksien ylläpito toteutetaan Seuran jäsenten henkilökohtaisin kontaktein, koska Seuran omat resurssit eivät mahdollista laajaa kansainvälistä toimintaa.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu -palkinnot

Sotamuseon kanssa yhteistyönä vuosittain julkaistu Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy vuoden 2015 loppupuolella. Se postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.
Seura palkitsee Suomessa laadittuja ja vuonna 2014 valmistuneita maisteritasoisia sotilashistorian alaa käsitteleviä opinnäytetöitä niin kutsutulla pro gradu -palkinnoilla. Ensimmäiseksi palkitun tutkimuksen tekijälle tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa työhönsä perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan.

Retket ja matkat

Toukokuussa toteutetaan kaksi samansisältöistä kolmen päivän matkaa (8.-10.5. ja 22.-24.5.)  Viroon. Matkojen teemana on Virossa käydyt II maailmasodan aikaiset taistelut.
Pohjois-Ruotsiin ja –Norjaan tehdään 1.-5.9. matka, jonka aikana tutustutaan Ruotsin linnoitteisiin Kalix-Bodenin alueella ja saksalaisten asemiin Narvik-Tromsan-Ljyngen vuonon alueella.   

Esitelmät ja seminaarit

Kevätkaudella toteutetaan helmikuussa ja maaliskuun alussa yhteensä kolmena keskiviikkoiltana yhteistyössä Sotamuseon kanssa talvisotaa käsittelevä esitelmäsarja. Tieteiden talolla, vuosikokouksen yhteydessä, 18.3. pidetään esitelmä sekä toinen 15.4. samassa paikassa.
Syyskaudella pidetään kaksi esitelmäkokousta, joista toinen on syyskuussa ja toinen joulukuussa sekä järjestetään Lapin sotaa  käsittelevä yleisöluentosarja Tieteiden talolla loka-marraskuun aikana. Syyskuussa järjestetään Kouvolassa linnoitustoimintaa käsittelevä seminaaripäivä sekä sitä seuraavana päivänä maastoretkipäivä linnoituskohteisiin.

Muu toiminta

-    Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.
-    Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen kanssa.
-    Jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.
-    Kehitetään resurssien puitteissa yhteistoimintaa kansainvälisten sotahistoriallisten yhdistysten kanssa.

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätehtävänä on sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura vahvistaa asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian "yleisseurana", johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Seuraan kuuluu niin kutsuttuina yhteisöjäseninä sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla, joten toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, seminaareja sekä matkoja ja retkiä. Lisäksi Seura julkaisee yhdessä Sotamuseon kanssa Sotahistoriallisen aikakauskirjan. Julkaisutoiminta ja jäsenpalveluiden kehittäminen toteutetaan hallituksen ja toimikuntien voimin sekä käyttämällä vapaaehtoisia Seuran jäseniä työvoimana käytännön töiden hoitamisessa. Jäsenpalveluja kehitetään taloudellisen tilanteen mahdollistamissa puitteissa.

Suuren yleisön tietoisuutta Suomen Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta kasvatetaan edelleen ennen kaikkea internet-sivujen avulla. Seura on avannut vuoden 2014 alussa internet-sivuillaan paikkatietokannan, johon on koottu koordinaattitietoja sotahistoriallisesti merkittävistä kohteista ja muistomerkeistä.

Kansainvälisten yhteyksien ylläpito toteutetaan Seuran jäsenten henkilökohtaisin kontaktein, koska Seuran omat resurssit eivät mahdollista laajaa kansainvälistäen toimintaa.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu -palkinnot

Sotamuseon kanssa yhteistyönä vuosittain julkaistu Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy vuoden 2014 loppupuolella. Se postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja ja vuonna 2013 valmistuneita maisteritasoisia sotilashistorian alaa käsitteleviä opinnäytetöitä niin kutsutulla pro gradu -palkinnoilla. Palkitseminen toteutetaan lahjoitusvaroin. Palkittujen tutkimusten tekijöille tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa työhönsä perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan.

Retket ja matkat

Toukokuussa toteutetaan kaksi samansisältöistä 3 päivän matkaa (16.-18.5. ja 23.-25.5.)  Venäjälle, Karjalan kannakselle. Matkojen teemana on "Jatkosodan hyökkäysvaihe 1941 ja torjuntataistelut kesällä 1944 kannaksella".

Heinäkuussa osallistutaan Hangossa Riilahden meritaistelun 300 vuotisjuhlallisuuksiin.

Syyskuussa tehdään kaksi samansisältöistä matkaa Italian vuosien 1943-1944 taistelualueelle. Matkoilla tutustutaan mm. Anzion maihinnousurannikkoon, Monte Cassinon luostariin sekä Pompeijin historialliseen kaupunkiin.

Kokoukset (esitelmät) ja seminaarit

Kevätkaudella toteutetaan helmikuun jokaisena keskiviikkoiltana yhteistyössä Sotamuseon ja Ilmatorjuntayhdistyksen kanssa Helsingin 1944 suurpommituksia käsittelevä esitelmäsarja. Tieteiden talolla, vuosikokouksen yhteydessä, 26.3. pidetään esitelmä sekä toinen  23.4..

Syyskaudella pidetään kaksi esitelmäkokousta, joista toinen on syyskuussa ja toinen joulukuussa sekä jatketaan jatkosotaa käsittelevää yleisöluentosarjaa Tieteiden talolla loka-marraskuun aikana. Syyskuussa järjestetään Lahdessa puolustusvoimien huoltotoimintaa käsittelevä seminaaripäivä.

Muu toiminta

-       Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.

-       Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen kanssa.

-       Jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.

-       Jatketaan resurssien puitteissa yhteistoimintaa Föreningen Armémusei Vännerin ja muiden kansainvälisten sotahistoriallisten yhdistysten kanssa.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätehtävänä on sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura pyrkii vahvistamaan asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian "yleisseurana", johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Seuraan kuuluu niin kutsuttuina yhteisöjäseninä sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla, joten toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, seminaareja sekä matkoja ja retkiä. Lisäksi Seura julkaisee yhdessä Sotamuseon kanssa Sotahistoriallisen aikakauskirjan. Julkaisutoiminta ja jäsenpalveluiden kehittäminen toteutetaan hallituksen ja toimikuntien voimin sekä käyttämällä vapaaehtoisia Seuran jäseniä työvoimana käytännön töiden hoitamisessa. Jäsenpalveluja kehitetään taloudellisen tilanteen mahdollistamissa puitteissa.

Suuren yleisön tietoisuutta Suomen Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta pyritään edelleen kasvattamaan ennen kaikkea internet-sivujen avulla. Seura avaa kuluvan vuoden aikana internet-sivuillaan paikkatietokannan, johon kootaan koordinaattitietoja sotahistoriallisesti merkittävistä kohteista ja muistomerkeistä.

Kansainvälisten yhteyksien ylläpito toteutetaan Seuran jäsenten henkilökohtaisin kontaktein, koska Seuran omat resurssit eivät mahdollista laajaa kansainvälisen toimintaa.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu -palkinnot

Sotamuseon kanssa yhteistyönä vuosittain julkaistu Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy vuoden 2013 loppupuolella. Se postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja ja vuonna 2012 valmistuneita maisteritasoisia sotilashistorian alaa käsitteleviä opinnäytetöitä niin kutsutulla pro gradu -palkinnoilla. Palkitseminen toteutetaan lahjoitusvaroin. Palkittujen tutkimusten tekijöille tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa työhönsä perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan.

Retket ja matkat

Toukokuussa toteutetaan retki Suomenlinnaan. Sen yhteydessä tutustutaan restauroituun sukellusvene Vesikkoon sekä Sotamuseon Maneesin näyttelyyn ja Suomenlinnakeskuksen sukellusvenenäyttelyyn.
Kesäkuussa toteutetaan viiden (5) päivän matka Aunuksen Karjalaan seuraten Karjalan armeijan hyökkäysreittiä.

Heinäkuussa tehdään seminaariin liittyvä matka Pälkäneelle. Samassa yhteydessä tutustutaan Hämeenlinnan Linnankasarmilla avattuun uudistettuun tykistö-, pioneeri- ja viestimuseoon.
Elokuussa järjestetään matka Saarenmaalle ja tutustutaan alueen sotahistoriaan.
Lokakuussa tehdään matka Berliinin, jonka aikana tutustutaan Berliinin ympäristön taisteluihin

Kokoukset (esitelmät) ja seminaarit

Kevätkaudella toteutetaan Stalingrad-aiheinen esitelmäkokous helmikuussa ja pidetään vuosikokous maaliskuussa. Syyskaudella pidetään kaksi esitelmäkokousta, joista toinen syyskuussa ja toinen joulukuussa.
Jatkosotaa käsittelevä yleisöluentosarja järjestetään Tieteiden talolla loka-marraskuun aikana.

Muu toiminta

- Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.
- Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen kanssa.
- Jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.
- Osallistutaan Suomen ilmailumuseon järjestämille kirjallisuuspäiville marraskuussa.
- Jatketaan resurssien puitteissa yhteistoimintaa Föreningen Armémusei Vännerin ja muiden kansainvälisten sotahistoriallisten yhdistysten kanssa

Suomen Sotahistoriallisen Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätoiminnot ovat sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja vuonna 2011 valmistuneita maisteritasoisia opinnäytetöitä ns. pro gradu -palkinnoilla. Palkittujen töiden tekijöille tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa graduunsa perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan.

Sotahistoriallista toimintaa Seura tukee järjestämällä sotahistoriaan liittyviä esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja opintomatkoja.

Seura pyrkii vahvistamaan asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian "yleisseurana", johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Lisäksi seura toivoo edelleen saavansa yhteisöjäsenikseen sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä. Jäsentiedottamista pyritään kehittämään yhä enemmän sähköisen tiedottamisen suuntaan ja suuren yleisön tietoisuutta Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta pyritään kasvattamaan edelleen.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla. Tämän vuoksi seuran toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura ostaa jäsenpalvelunsa kehittämiseen työsuorituksia kassavirtansa mahdollistamissa puitteissa. Seuran järjestämien retkien, matkojen, esitelmien, seminaarien sekä julkaisutoiminnan ylläpito ja jäsenpalvelun parantaminen toteutetaan hallituksen toimintaa kehittämällä ja käyttämällä enenevässä määrässä vapaaehtoisia seuran jäseniä työvoimana käytännön töiden hoitamisessa.

Seuran omat resurssit mahdollistavat vain nykytasoisen suhteellisen suppean kansainvälisen toiminnan.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu -palkinnot

Vuosittain yhdessä Sotamuseon kanssa julkaistu Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy loppu vuonna.

Seura jatkaa pro gradu -palkintojen jakamista. Palkitsemiseen varataan 6 000 euroa.

Kokoukset (esitelmät) ja seminaarit

Kevätkaudella pidetään vuosikokous maaliskuussa ja yksi esitelmäkokous kesäkuussa. Syyskaudella pidetään kaksi esitelmäkokousta, toinen syyskuussa ja toinen joulukuussa.

Syksyllä järjestetään teemaseminaari aiheesta "Elokuvat ja valokuvat talvisodan ja jatkosodan kuvaajana" Lappeenrannassa sekä jatkosodan asemasotavaihetta käsittelevä luentosarja.

Retket ja matkat

Toukokuun lopussa tehdään päivän retki Kuninkaansaareen ja Vallisaareen. Kesäkuun alussa tehdään matka Vienaan.

Elokuun alussa tehdään matka Itä-Preussiin taistelupaikoille. Lokakuussa tehdään matka Mikkeliin, Porrassalmelle ja Parkuinmäkeen.

Muu toiminta

- Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.

- Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen kanssa.

- Jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.

- Kehitetään yhteistoimintaa Suomen yliopistojen historian laitosten kanssa.

- Jatketaan resurssien puitteissa yhteistoimintaa Föreningen Armémusei Vännerin ja muiden kansainvälisten sotahistoriallisten yhdistysten kanssa.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätoiminnot ovat sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura tukee resurssiensa puitteissa sotahistoriallista tutkimustoimintaa.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja vuonna 2010 valmistuneita maisteritasoisia opinnäytetöitä ns. pro gradu -palkinnoilla. Palkittujen töiden tekijöille tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa graduunsa perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan.

Sotahistoriallista harrastustoimintaa Seura tukee järjestämällä sotahistoriaan liittyviä esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja retkiä.

Seura pyrkii vahvistamaan asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian "yleisseurana", johon kuulu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Lisäksi seura toivoo edelleen saavansa yhteisöjäsenikseen sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä. Vuoden 2011 erityisteemoina ovat Suomen tie jatkosotaan ja suomalainen sotilasjohtaminen jatkosodassa. Internet-kotisivujen parantamista jatketaan edelleen. Lisäksi jäsentiedottamista pyritään kehittämään yhä enemmän sähköisen tiedottamisen suuntaan.

Jäsenhankinnassa ei ryhdytä aktiiviseen markkinointiin, mutta suuren yleisön tietoisuutta Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta pyritään kasvattamaan.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla. Tämän vuoksi seuran toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura ostaa jäsenpalvelunsa kehittämiseen työsuorituksia Seuran kassavirran mahdollistamissa puitteissa. Seuran järjestämien retkien, matkojen, esitelmien, seminaarien sekä julkaisutoiminnan ylläpito ja jäsenpalvelun parantaminen toteutetaan hallituksen toimintaa kehittämällä, ostopalveluin sekä käyttämällä enenevässä määrässä vapaaehtoisia seuran jäseniä työvoimana käytännön töiden hoitamisessa.

Seuran omat resurssit mahdollistavat vain nykytasoisen suhteellisen suppean kansainvälisen toiminnan.


Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu -palkinnot

Vuosittain yhdessä Sotamuseon kanssa julkaistu Sotahistoriallinen aikakauskirja ilmestyy tänä vuonna syksyllä. Aikakauskirjan toimituskunnalle varataan 8 000 euroa käytettäväksi julkaistavien tieteellisten artikkeleiden palkitsemiseen stipendein.

Seuran hallitus palkitsee Seuralle määräaikaan mennessä eri korkeakouluista lähetetyistä pro gradu -tutkimustöistä yhden tai useampia. Palkitsemiseen käytetään 5 000 euroa.

Kokoukset (esitelmät) ja seminaarit

Kevätkaudella pidetään vuosikokous maaliskuussa. Syyskaudella pidetään kaksi esitelmäkokousta, toinen syyskuussa ja toinen joulukuussa.

Retket ja matkat

Keväällä toteutetaan kaksi matkaa. Toukokuun alussa tehdään uusintamatka Normandiaan, koska suuren suosion vuoksi 2010 syksyllä tehdylle matkalle kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan. Toukokuun lopulla tehdään matka Tolvajärvelle.

Syysretki tehdään Kotkaan, jossa tutustutaan Kotkan ympäristön linnoitteisiin. Syys - lokakuun vaihteessa tehdään matka Ardennien taistelupaikoille.