Vuosikirjat

Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo. Vuosikirja X, 1978
– Ohto Manninen: Syväri vai Kannas – Suomen hyökkäyssuunnan ratkaisu kesäkuussa 1941 s. 5
– Lauri Harvila: Suomen kenttätykistöjoukkojen tykkikalusto sodissa 1939-1945 s. 44
– Paavo Talvio: Viaporin linnoitus ja sen tykistö vuosina 1808-1905 s. 99
– Kari Selén: Syyskuun kriisi 1938 s. 139
– Jyri Paulaharju: Asehistoria ja filatelia s. 169
– Mauno Jokipii: Suomen Kaarti Bulgarian vapaussodassa 1877-78 s. 184
– Sotamuseo: Toimintakertomus vuosilta 1976-1977 s. 209
– Sotahistoriallinen Seura ry, Kertomus toimintavuosilta 1976-1977 s. 221
Jäsenistö 1978 s. 224

Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo. Vuosikirja IX, 1976
– Ohto Manninen: Mannerheimin ero toukokuussa 1918 s. 5
– Matti Lauerma: Talvisodan taustaa ja tuloksia s. 50
– Ole Gripenberg: Nationalitetsflaggar förda av finska fartyg under autonomtiden s. 65
– Paavo Talvio: Suomen sotaväen joukko-osastoliput vv.1819-1905 s. 73
– K. J. Mikola: Näkökohtia joukko-osastolippujemme heraldisista perinteistä ja suunnittelusta s. 89
– Markku Melkko: Sukellusvene Vesikko s. 105
– Risto Ropponen: Viisi vuosikymmentä sotahistorian tutkimusta s. 122
– Vilho Tervasmäki: Sotahistoriaa Washingtonissa ja retkeilyä Amerikan taistelupaikoilla s. 127
– Sotamuseo: Kertomus toimintavuodelta 1975 s. 132
– Sotahistoriallinen Seura: Jäsenluettelo s. 138

Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo. Vuosikirja VIII, 1974
– K. J. Mikola: Suomalaisten joukkojen käyttösuunnitelmat v. 1941 s. 5
– Kunniamiekoista ja kultaisista aseista s. 24
– Vilho Tervasmäki: Alueellisen liikekannallepanojärjestelmän syntyvaiheet 1920- ja 1930-luvulla s. 32
– Kaj-Erik Löfgren: Helsingin maa- ja merilinnoitus s. 67
– Ole Gripenberg: Uniformerna vid den ”Kongl. Zelowska Cosaque-Corpsen” s. 103
– Matti Lauerma: Jalkaväen tulivoima piilukkokaudella s. 111

Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo. Vuosikirja VII, 1971
– K. J. Mikola: Lukijalle s. 5
– Paavo Talvio: Piirteitä Suomen suuriruhtinaskunnan vaakunasta ja sen normaalimuodon synnystä s. 7
– Jorma Heinonen: Muinaislinnoista, niiden puolustuksesta ja vainoaikojen hälytystavoista s. 21
– Kaarlo Wirilander: Miekan sosiaalihistoriaa s. 61
– Kauko Rekola: Suvorov Suomen linnoittajana s. 72
– Olavi Gripenberg: Finska kadettkårens uniformer s. 89
– Matti Virtanen: Nallilukkokivääri Venäjän armeijassa s. 107

Sotamuseo VI, 1955
– R. Arimo: Korsutekniikka viime sotien aikana s. 5
– Aimo R. Lohman: Suomalaisten rykmenttien karoliiniuniformuista ennen vuotta 1756 s. 24
– Kauko Rekola: Suustalatauksesta sytytysneulaan s. 46
– A. E. Räisänen: Katsaus venäläisen kenttätykistökaluston kehitykseen Suomen sotaan 1808-09            mennessä s. 66
– Heribert Seitz: Befälsvapen vid Finska förband under 1700-talet s. 94
– Paavo Talvio: Suomalaisen meriväen univormut ja aseistus Venäjän vallan aikana s. 118
– Kauko Rekola: Höyry ampuma-aseen käyttövoimana s. 139

Sotamuseo V, 1953
– S. Jahnukainen: Sotamuseon merkitys sotahistoriallisessa tutkimustyössä s. 5
– Matti Lauerma: Miekka pisto- ja lyömäaseena s. 9
– Carl Mothander: Dragoner eller husarer? En liten utredning beträffande Kungl. Karelska Lätta Dragonregementet s. 29
– Kauko Rekola: Piilukosta nallilukkoon s. 39
– Paavo Talvio: Venäjän sukellusvenease 1800-luvun ensipuoliskolla s. 58
– O. Airola: Kyminlinna s. 77

Sotamuseo IV, 1951