Toimintakertomus 2011

Suomen Sotahistoriallisen Seuran toimintakertomus vuodelta 2011

 

  1. Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 23.3.2011. Kokouksen puheenjohtajana toimi professori Martti Turtola ja sihteerinä kapteeni Juha Hollanti.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Lisäksi kokouksen alussa jaettiin Seuran vuoden 2011 gradupalkinnot.

  1. Hallitus

Seuran puheenjohtajaksi valittiin uudelleen yleisesikuntaeversti, dosentti Pasi Kesseli.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön kokoonpano vuodelle 2011 muodostui seuraavanlaiseksi:

Seuran hallitus vuonna 2011

Puheenjohtaja: yleisesikuntaeversti, dosentti Pasi Kesseli

Varapuheenjohtaja: prikaatikenraali, sotatieteiden tohtori Pentti Airio

Jäsensihteeri: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä

Matkasihteeri: sihteeri Pirjo Pesonen

Aseasiantuntija: valtiotieteen maisteri Markku Palokangas

Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen

Kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen

Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimitussihteeri: filosofian maisteri Riitta Blomgren

Filosofian tohtori Mikko Karjalainen

Diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust

Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi

Professori Ohto Manninen

Eversti Max Sjöblom.

Seuran toimihenkilöt vuonna 2011

Sihteeri: kapteeni Juha Hollanti

Kotisivuista vastaava: myyntipäällikkö Timo Kuusinen

Sotahistoriallisen Aikakauskirjan päätoimittaja: dosentti, filosofian tohtori Touko Perko

Pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja: valtiotieteiden tohtori Esko Vuorisjärvi

Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: varatuomari Heikki Pohjolainen.

Tilintarkastajat:

Aikaisemmat tilintarkastajat kauppatieteiden maisteri KHT Hannu Siniharju ja kauppatieteiden lisensiaatti KHT Seppo Pitkänen jatkoivat toiminnantarkastajina. Aikaisempi varatilintarkastaja pankinjohtaja Kari Salo jatkoi varatoiminnantarkastajana.

  1. Jäsenmaksut

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.

  1. Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Sotahistoriallisessa Seurassa oli 996 jäsentä. Lisäystä edellisvuoteen verrattuna oli 15 henkilöä.

Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2011 neljä jäsenkirjettä. Sama kirje lähetettiin sähköpostina niille henkilöille, joilla oli sähköpostiosoite. Noin puolet jäsenistä oli ilmoittanut sähköpostiosoitteensa.

  1. Seuran toiminta vuonna 2011

Vuosikokoukseen Tieteiden talolla Helsingissä 23.3. osallistui 92 jäsentä. Kokouksen jälkeen filosofian tohtori Tapio Koskimies piti kokousesitelmän tuoreen väitöskirjansa aihealueesta otsikolla ”Suomen sotilasstrategisesta asemasta kylmän sodan alkuvaiheessa”.

Ensimmäinen syyskokous pidettiin 14.9. kello 18.00 Tieteiden talolla. Kokousesitelmän piti tutkija Juha Joutsi aiheenaan Englannin armeija Suomessa 1919. Paikalla oli 78 kuulijaa.

Toinen syyskokous pidettiin 14.12. kello 18.00 alkaen Tieteiden talolla. Kokousesitelmän piti yliluutnantti, sotatieteiden maisteri Juha Saarimaa aiheenaan Siilasvuon joukkojen huollon järjestelyt Suomussalmella 1939–1940. Tilaisuudessa oli 83 kuulijaa.

Seura järjesti 13.–17.4. matkan Normandian taistelupaikoille. Oppaana toimi eversti Sampo Ahto. Matkalle osallistui 31 henkilöä.

Seuran toisella kevätmatkalla tutustuttiin Tolvajärven sotatantereisiin 20.–22.5. Asiantuntijaoppaina toimivat everstiluutnantti Anssi Vuorenmaa ja Bair Irincheev. Matkalle osallistui 47 jäsentä.

Lauantaina 27.8. seura teki retken Kotkaan. Retkellä tutustuttiin Kotkan alueen maa- ja merilinnoituksiin. Retkelle osallistui 56 henkilöä.

Syysmatka tehtiin 28.9.3.10. Hollantiin, Belgiaan, Ranskaan ja Saksaan. Asiantuntijaoppaana toimi eversti Sampo Ahto. Matkalle osallistui 47 henkilöä.

Suomen Sotahistoriallinen Seura ja Savon sotilasperinneyhdistys Porrassalmi järjestivät yhteisseminaarin 10.9.2011 Mikkelin Lyseolla. Alustajina seminaarissa olivat filosofian tohtori Mikko Karjalainen, dosentti Pasi Tuunainen, everstiluutnantti, dosentti Petteri Jouko ja professori Karl-Erik Michelsen. Seminaarissa oli 185 kuulijaa.

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 11 kertaa.

Seura järjesti ns. välirauhan aikaa ja jatkosodan alkua käsittelevän yleisöluentosarjan vuonna 2011. Luentosarja jakaantui kolmeen osaan: kevään luentosarjaan Helsingissä, alkusyksyn yleisöseminaariin Mikkelissä sekä loppusyksyn luentosarjaan Helsingissä. Luentosarjan tarkka ohjelma on esitelty liitteissä 1-3.

Kävijämäärä oli 185–400 henkilöä / esitelmätilaisuus.

Seuran kotisivut uudistettiin huhtikuussa 2011.

  1. Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 31 ilmestyi jouluksi. Kirjan päätoimittajana toimi dosentti Touko Perko (pj). Toimituskuntaan kuuluivat professori Ohto Manninen, toimituspäällikkö Pekka Saloranta, dosentti Pasi Tuunainen, komentaja Ove Enqvist sekä toimitussihteerinä filosofian maisteri Riitta Blomgren.

  1. Muu toiminta

Vuosikokouksen alussa jaettiin seitsemännen kerran seuran pro gradu -palkinto. 1. palkinnon, 2 500 euron stipendin, sai Noora Wilms tutkielmastaan “Ryssän heilat ja pikku-iivanat”, Sanomalehti- ja muistitietotutkimus suhtautumisesta neuvostoliittolaisten sotavankien kanssa seurustelleisiin naisiin ja heidän lapsiinsa.

Toisen palkinnon, 2 000 euron stipendin, sai Mikko Mäkinen tutkielmastaan “Meidän taistomme käydään rauhan puolesta” Irakin kriisi ja sodanuhka Ranskan parlamentin debateissa vuosina 2002–03.

Kolmannen palkinnon, 750 euron stipendin saivat Thomas Jokinen tutkielmastaan ” Kenen Kosovo? Albaaniseparatismin vaiheet ja vaikutus Kosovon itsenäistymiskehitykseen vuosina 1945–2008” ja Antti Saarelainen tutkielmastaan: ” Suomalainen sotilasidentiteetti yhteiskunnan muutoksessa toisen maailmansodan jälkeen.”

  1. Talous

Seuran tilinpäätös osoittaa 178,80 € ylijäämää

LIITE 1

VÄLIRAUHA- JA JATKOSOTALUENTOSARJA

Sotahistoriallinen Seura järjestää ns. välirauhan aikaa ja jatkosodan alkua käsittelevän yleisöluentosarjan kuluvana vuonna. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Luentosarja jakaantuu kolmeen osaan: kevään luentosarjaan Helsingissä, alkusyksyn yleisöseminaariin Mikkelissä sekä loppusyksyn luentosarjaan Helsingissä. Kevään luentosarja pidetään Sibelius-lukion juhlasalissa, osoite Liisankatu 13 keskiviikosta 16.2. klo 18 alkaen.

Ohjelma:

16.02. Sarjan avaus. Avauspuheenvuoro – Dosentti Pasi Kesseli
Itärajan linnoittaminen – Salpalinja – Tutkija John Lagerstedt

23.02. ”Panttipataljoona” Jääkärien jäljille – Professori Ohto Manninen

02.03. Ihmisten välirauha – Eversti Erkki Nordberg

Ylioppilaskirjoitusten aiheuttama tauko

31.03. ( Huom ! torstai ) Miinoja Kronstadtiin – pommeja Turkuun – Tutkija Carl-Fredrik Geust

06.04. Meriaseveljeyden synty – Professori Ohto Manninen

13.04. Yleisradio mukana sotatoimissa – Arkistopäällikkö emeritus Lasse Vihonen
20.04. Pysäytetäänkö hyökkäys Syvärille ? – Tohtori Mikko Karjalainen.

LIITE 2

JATKOSOTA -SEMINAARI MIKKELISSÄ 10.9.2011

Suomen Sotahistoriallinen Seura ja Savon sotilasperinneyhdistys Porrassalmi järjestävät yhteisseminaarin 10.9.2011. Paikkana on Mikkelin Lyseo, Porrassalmenkatu 30, Mikkeli.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Seminaarilaiset voivat tutustua Jalkaväkimuseoon ennen seminaarin alkua.

Klo 12.00                   – Avaus SSHS:n puheenjohtaja eversti, dosentti Pasi Kesseli

– Suomen ja Saksan operatiivinen koordinaatiosuunnitelma – sotatoimet Syvärille ja Vienan kanavalle. Tohtori Mikko Karjalaine

– Osasivatko suomalaiset hyökätä vuonna 1941. Dosentti Pasi Tuunainen

Klo 13.45–14.15        – Virkistäytymistauko – Sotilaskodin myyntipiste

Klo 14.15–16.00       – Savon miehet hyökkäyssodassa. Everstiluutnantti, dosentti Petteri Jouko

         – Sotatalous osana hyökkäyssotaa. Professori Karl-Erik Michelsen.

LIITE 3

 

VÄLIRAUHA- JA JATKOSOTALUENTOSARJA

Sotahistoriallinen Seura järjestää ns. välirauhan aikaa ja jatkosodan alkua käsittelevän yleisöluentosarjan kuluvana vuonna. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Luentosarja jakaantuu kolmeen osaan: kevään luentosarjaan Helsingissä, alkusyksyn yleisöseminaariin Mikkelissä sekä loppusyksyn luentosarjaan Helsingissä.

Jatkosotaluentosarja jatkuu Sibelius-lukion juhlasalissa Liisankatu 13. Esitelmät ovat keskiviikkoiltaisin klo 18.00 – 19.00.

26.10. Ohto Manninen; ”Suomi saa menettämänsä alueet takaisin korkojen kera”

2.11.             Jukka Kulomaa; Metsäkaarti ja Pärmin pirut

9.11.             Ari Raunio; Aseveljet kanssasotijoina – Pohjois-Suomen operaatiot 1941

16.11.           Mikko Karjalainen; Hyökkäys Kannaksella 1941 – Leningradin valtaus?

23.11.           Carl-Fredrik Geust; Ilmavoimat iskee

30.11.           Antero Uitto; Hangon rintama.