Toimintakertomus 2013

Suomen Sotahistoriallisen Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2013

  1. Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 20.3.2013. Kokouksen puheenjohtajana toimi eversti, professori Pasi Kesseli ja sihteerinä kapteeniluutnantti Juuso Säämänen.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen alussa jaettiin yhdeksännen kerran Seuran gradupalkinnot. Ensimmäisen palkinnon sai Atte Honkaniemi ja toisen palkinnon Otto Aura. Kolmas palkinto annettiin Marjo Kapaselle.

  1. Hallitus ja toimihenkilöt

Vuosikokous valitsi Seuran puheenjohtajaksi prikaatikenraali, dosentti Pentti Airion.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön kokoonpano vuodelle 2013 muodostui seuraavanlaiseksi:

Seuran hallitus vuonna 2013

Puheenjohtaja: prikaatikenraali, dosentti Pentti Airio

Varapuheenjohtaja: dosentti Mikko Karjalainen

Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä

Matkasihteeri: sihteeri Pirjo Pesonen

Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen

Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: valtiotieteen maisteri Markku Palokangas

Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimituskunnan puheenjohtaja: filosofian maisteri Riitta Blomgren

Kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen

Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom

Diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust

Professori Ohto Manninen

Eversti Max Sjöblom

Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi

Seuran toimihenkilöt vuonna 2013

Sihteeri: kapteeniluutnantti Juuso Säämänen

Pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja: valtiotieteiden tohtori Esko Vuorisjärvi

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n varsinaisena tilintarkastajana toimi KHT ekonomi Arto Sopanen ja toiminnantarkastajana kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen. Varatilintarkastajana toimi KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaisena oikeustieteiden kandidaatti Petteri Snell.

  1. Jäsenmaksut

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.

  1. Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Sotahistoriallisessa Seurassa oli 1056 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 96, poistui 69  ja jäsenmäärä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna 27 henkilöllä.

Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2013 kolme jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin Seuran järjestämistä matkoista ja muista tapahtumista. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse yli 70 % jäsenistöstä.

  1. Seuran toiminta vuonna 2013

5.1. Kokoukset

Vuosikokous järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 20.3.2013. Siihen osallistui 70 jäsentä. Kokouksen jälkeen eversti (evp.) Ahti Lappi piti esitelmän aiheesta ”Tutkat toisessa maailmansodassa”

Kevään esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 27. helmikuuta. Kokousesitelmän piti Kenraalimajuri Jaakko Aatolainen aiheesta ”Hitler, Stalin ja Stalingrad”. Paikalla oli 130 kuulijaa.

Syksyn ensimmäinen esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 11.9.2013. Kapteeni Pasi Pirttikoski esitelmöi aiheesta ”ERNA-miehet ja suomalainen laskuvarjohyppykoulutus”. Paikalla oli 98 kuulijaa.

Syksyn toinen esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 11. joulukuuta. Tuolloin dosentti Pekka Nevalainen esitelmöi aiheesta ”Inkeriläiset 1900-luvun sodissa” Tilaisuudessa oli 70 kuulijaa.

5.2. Matkat

Seura järjesti yhteistyössä Sotamuseon kanssa retken Suomenlinnaan 19.5.2013. Retkellä tutustuttiin entisöityyn sukellusvene Vesikkoon ja Suomenlinnakeskuksen sukellusvenenäyttelyyn. Retkelle osallistui 40 henkilöä. Asiantuntijaoppaana toimi  Juha Joutsi.

Seura järjesti matkan Aunuksen Karjalan taistelupaikoille 6.-10. kesäkuuta. Matkalla seurattiin Karjalan Armeijan hyökkäysreittiä Syvärille, Petroskoihin, Karhumäkeen ja Poventsaan sekä tutustuttiin Maaselän kannaksen taisteluihin. Asiantuntijaoppaana toimi everstiluutnantti, VTM Ari Raunio. Matkalle osallistui 50 henkilöä.

Seura järjesti sota- ja kulttuurihistoriamatkan Saarenmaalle 22.-25. elokuuta. Matkan pääteemana olivat puna-armeijan ja saksalaisten joukkojen taistelut toisessa maailmansodassa. Matkalla tutustuttiin taistelupaikkoihin muun muassa Sörven niemimaalla ja käytiin Saarenmaan museossa. Matkan oppaina toimivat VTM Markku Palokangas ja Johannes Törs. Matkalle osallistui 47 henkilöä.

Seura järjesti syksyllä kaksi matkaa Berliinin taistelupaikoille. Ne toteutettiin 8.-11. lokakuuta sekä 6.-9. marraskuuta. Ensimmäisen matkan asiantuntijaoppaana toimi eversti, ST h.c.  Sampo Ahto ja toisella matkalla opastuksesta vastasi eversti Seppo Lehto. Matkoille osallistui yhteensä 94 (48+46) henkilöä.

5.3. Esitelmätilaisuudet

Seura järjesti yhdessä Pälkäneen kunnan kanssa kaikille avoimen Suurta pohjan sotaa  ja Kostianvirran taistelua käsittelevän seminaarin Pälkäneen Nuijantalossa 26. heinäkuuta 2013. Tilaisuudessa esiintyivät seuraavat henkilöt sotahistoriallisen seuran puolesta:

–          dosentti Antti Kujala, aiheenaan Suuri pohjan sota Suomen rajojen ulkopuolella,

–          Valtiotieteen kandidaatti Matti J. Kankaanpää, aiheenaan Suuri pohjan sota ja isovihan aika Suomessa,

–          Sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen, aiheenaan Kostianvirran taistelun kulku ja merkitys

Seminaariin osallistui noin 200 henkilöä.

Seura järjesti jatkosodan asemasotavaihetta käsittelevän viiden luennon yleisöluentosarjan 16.10-13.11.2013. Esitelmien kävijämäärä oli 155-210 henkilöä esitelmää kohti. Esitelmöitsijät ja aiheet olivat:

–          Everstiluutnantti  Juhani Porvali: Linnoittaminen Kaukokarjalan kannaksilla päävastarinta-aseman takana

–          Valtiotieteen maisteri Markku Palokangas: Taistelukentän välineet ja niiden taistelutekninen käyttö

–          Professori Ohto Manninen: Radiotiedustelu – Takalinjan taistelijat

–          Oikeustieteen maisteri Mikko Porvali: Sotaa puna-armeijan univormuissa – jatkosodan asiamiestiedustelu

–          Filosofian tohtori Ville Kivimäki: Suomalaissotilaiden psyykkiset häiriöt toisessa maailmansodassa

Luentosarjan kävijämäärä oli yhteensä 949 henkilöä.

5.4. Muu toiminta

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana kymmenen (10) kertaa.

Vuoden 2013 aikana Seuran kotisivujen yhteyteen liitettiin sotahistoriallisten kohteiden paikkatietokanta. Paikkatietokannan toteuttajina olivat tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä ja teknikko Matti Keinänen. Tietokannan teknisestä toteutuksesta vastasi Sitefactory Oy. Sivusto-osio julkaistaan 17.1.2014.

Dosentti Mikko Karjalainen esitelmöi Savon Sotilasperinneyhdistys Porrassalmen seminaarissa 25.4.2013 aiheesta ”Stalingradista Valkeasaareen – Suomen sodanjohdon ajatukset Päämajassa ennen suurhyökkäystä 1944”.

Professori Ohto Manninen esitelmöi Tammenlehvän perinneliiton seminaarissa 21.11. aiheesta ”Suomen 1939-1945 sotien tutkimuksen nykytila ja tulevaisuus”.  Pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja VTT Esko Vuorisjärvi piti tilaisuudessa esitelmän ”Onko sotien tutkimus veteraanien perinnetyötä ?”.

  1. Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 33 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren. Toimituskuntaan kuuluivat professori Ohto Manninen, dosentti Mikko Karjalainen, toimituspäällikkö Pekka Saloranta ja dosentti Pasi Tuunainen.

  1. Talous

Seuran tilinpäätös osoitti 4.781,60 euroa ylijäämää.