Toimintakertomus 2015

Suomen Sotahistoriallisen Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2015

1 Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 18.3.2015. Kokouksen puheenjohtajana toimi eversti, professori Pasi Kesseli ja sihteerinä kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Ennen kokousta jaettiin yhdennentoista kerran seuran Pro gradu -palkinnot, 1. palkinnon sai Niilo Kivistö, 2. palkinnolla palkittiin Matti Kauppila ja 3. palkinto jaettiin Juha Kontturin sekä Lasse Salosen kesken. Palkintoihin on saatu taloudellista tukea Kaatuneiden Muistosäätiöltä.

2 Hallitus ja toimihenkilöt

Vuosikokous valitsi Seuran uudeksi puheenjohtajaksi filosofian tohtori, dosentti Mikko Karjalaisen.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön kokoonpano vuodelle 2015 muodostui seuraavanlaiseksi:

Seuran hallitus vuonna 2015

Puheenjohtaja: filosofian tohtori, dosentti Mikko Karjalainen

Varapuheenjohtaja: eversti Max Sjöblom

Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä

Sihteeri: kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom

Matkasihteeri: sihteeri Pirjo Pesonen

Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen

Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimituskunnan puheenjohtaja: filosofian maisteri Riitta Blomgren

Kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen

Ilmailuasiantuntija diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust

Yksikön johtaja, filosofian maisteri Lauri Haavisto

Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen

Filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen

Diplomi-insinööri Ville Vuolle

Seuran toimihenkilöt vuonna 2015

Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: eversti Max Sjöblom

Pro gradu -toimikunnan puheenjohtaja: valtiotieteen tohtori Esko Vuorisjärvi (alkuvuoden)  /

filosofian tohtori Tapio Koskimies (loppuvuoden)

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n varsinaisena tilintarkastajana toimi kauppatieteiden lisensiaatti, KHT Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana OTK Petteri Snell. Varatilintarkastajana toimi kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaisena ekonomi Risto Korkka

.

3 Jäsenmaksut

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.

4. Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Sotahistoriallisessa Seurassa oli 1128 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 77, poistui 55 ja jäsenmäärä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna 22 henkilöllä.

Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2015 kolme (3) jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin Seuran järjestämistä matkoista ja muista tapahtumista. Lisäksi postitettiin erillinen Vietnamin matkaa koskenut kirje kesäkuun alussa. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse yli 80 % jäsenistöstä.

5. Seuran toiminta vuonna 2015

5.1. Kokoukset

Vuosikokous järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 18.3. Siihen osallistui 76 jäsentä. Kokouksen jälkeen filosofian tohtori Kari Selén piti esitelmän aiheesta: ”Suojeluskuntajärjestön lakkauttaminen ja sen omaisuuden kohtalo 1944-1958”.

Kevään esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 15.4. Kenraali Jaakko Valtanen esitelmöi aiheesta ”YYA-Suomi idän ja lännen ristivedossa”. Paikalla oli noin 90 kuulijaa.

Syksyn ensimmäinen esitelmäkokous pidettiin 16.9. Tieteiden talolla. FT Henrik Tala luennoi aiheesta: ”Talvisodan ranskalaiset ratkaisijat”. Paikalla oli noin 85 kuulijaa.

Syksyn toinen esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 9.12. Tuolloin DI Carl-Fredrik Geustin aiheena oli ” Vlasovin armeija ja Suomi”. Tilaisuudessa oli noin 110 kuulijaa.

5.2. Retket ja matkat

Seura järjesti kaksi saman sisältöistä sotahistoriallista matkaa Viroon 8.-10.5. ja 22.-24.5. Matkojen teemana oli ”Viron taistelut 1941-1944”.  Asiantuntijaoppaana toimi everstiluutnantti, VTM Ari Raunio. Matkoille osallistui 74 henkilöä.

Pohjois-Ruotsin (Kalix, Boden) ja -Norjan (Narvik, Harstad, Tromssa) matka järjestettiin 1.-5.9., jossa perehdyttiin mm. pohjoisen Ruotsin linnoitusjärjestelmiin, Narvikin taisteluun 1940, maailman suurimpiin maissa oleviin tykkeihin Harstadin Trondenesissä ja saksalaisten Lyngen vuonon asemiin 1944-1945 . Matkan oppaana toimi prikaatikenraali Pentti Airio ja matkalle osallistui 50 henkilöä.

Retki Itä-Suomen maalinnoitteisiin tehtiin 20.9. Retki oli jatkoa lauantaina 19.9. Kouvolassa pidettyyn  Kaakonkulman linnoittamisseminaariin. Retkikohteina oli muun muassa Ruotsulan redutti, Keltin redutti, Villikkalan linnoitus, Liikkalan linnoitus, Utin linnoitus ja Järvitaipaleen linnoitus. Oppaana toimi prikaatikenraali, dosentti Pentti Airio ja osallistujia oli 43.

5.3. Esitelmätilaisuudet ja seminaarit

Seura järjesti helmi-maaliskuun vaihteessa 2015 yhteistyössä Sotamuseon talvisotaa käsitelleen esitelmäsarjan. Esitelmät pidettiin keskiviikkoisin Sotamuseon juhlasalissa, Liisankatu 1, Helsinki seuraavasti:

  • 18.2. Kapteeni Juha Hollanti: Alivoimaisen taktiikkaa vapaussodasta talvisotaan
  • 25.2. Eversti (evp) Ari Rautala: Talvisodan taistelut Laatokan Karjalassa
  •   4.3. Dosentti Pentti Airio: Jääkärieverstiluutnantti Ragnar Nordström ja talvisota

Kolmea esitystä oli kuuntelemassa yhteensä noin 530 henkilöä.

Seura järjesti Kouvolan kasarmialueella 19.9. seminaarin, joka käsitteli Kaakonkulman linnoittamista ja jossa esiintyivät seuraavat luennoitsijat:

  • Dosentti Pentti Airio: Kaakonkulma sotatoimialueena ja linnoittaminen ennen Kustaan sotaa
  • Erikoistutkija Ulla-Riitta Kauppi: Suvorovin linnoitteet ja kanavat Pietarin suojavyöhykkeellä
  • Erikoistutkija John Lagerstedt: Suomeen rakennetut maalinnoitteet 1900-luvun alussa
  • Sotatieteiden tohtori Janne Mäkitalo Salpa-asema Moskovan rauhan rajalle

Seminaariin osallistui noin 110 henkilöä.

Seura järjesti loka-marraskuussa ”Lappi sodassa” käsittelevän kolmen luennon yleisöluentosarjan. Esitelmät pidettiin keskiviikkoisin Sotamuseon juhlasalissa, Liisankatu 1, Helsinki. Esitelmöitsijät ja aiheet olivat:

  • 21.10. Filosofian maisteri Mika Kulju: Tornion maihinnousu
  • 28.10. Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen: Petsamon-Kirkkoniemen operaatio 1944 –

Neuvostoliiton suur-hyökkäys arktisella alueella

  • 4.11. Dosentti Marianne Junila: Suomalais-saksalaista rinnakkaineloa Rovaniemellä 1941-1944

Luentosarjan kävijämäärä oli yhteensä noin 480 henkilöä.

5.4. Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 35 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren. Toimituskuntaan kuuluivat dosentti Pentti Airio, dosentti Mikko Karjalainen, professori Ohto Manninen, toimituspäällikkö Pekka Saloranta ja dosentti Pasi Tuunainen. Aikakauskirjan tekemiseen on saatu taloudellista tukea Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä.

Kenraali Jaakko Valtasen artikkelista painettiin 200 kpl:een eripainos.

Seura on digitoinut aikakauskirjan numerot 16-30 (vuoteen 2010 asti) ja julkaissut ne kotisivuillaan.

5.5. Muu toiminta

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana yksitoista (11) kertaa ja käynnisti marraskuun suunnitteluseminaarissaan vuoteen 2020 ulottuvaa strategiatyötä ja jatkaa siinä yhteydessä todettujen toimenpiteiden kehittämistä eri työryhmissä.

Vuonna 2015 kehitettiin edelleen Seuran kotisivujen yhteyteen liitettyjen ulkomailla olevien sotahistoriallisten kohteiden paikkatietokantaa lisäämällä uutena palveluna ns. POI-latausominaisuus. Sen avulla käyttäjä voi ladata valitsemansa alueen tai valtion sisällä olevat kohteet esimerkiksi omaan tietokoneeseensa, älypuhelimeensa tai navigaattoriinsa ja sillä tavoin löytää kohteelle helposti.

Kävijöitä sivuilla oli seuraavasti:

Sotahistorialliset kohteet: yli 70.000 kävijää vuoden 2015 loppuun mennessä

Kansa Taisteli: yli 100.000 kävijää vuoden 2015 loppuun mennessä

Seura on jäsenenä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:ssä ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa

6. Talous

Seuran tilinpäätös osoitti 7 636,41 euroa ylijäämää.