Toimintakertomus 2018

Suomen Sotahistoriallisen Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2018

1. Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 19.3.2018. Kokouksen puheenjohtajana toimi eversti, professori Pasi Kesseli ja sihteerinä filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen.
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Ennen kokousta jaettiin 14. kerran seuran pro gradu –palkinnot:
1. palkinto jaettiin valtiotieteen maisteri Mikko Virran (Helsingin yliopisto) tutkielman ”Hävittäjäseikkailu 1954 – Suomen MiG-suihkukonekaupan nousu ja tuho kylmän sodan kulisseissa” ja sotatieteiden maisteri Marko Siirtolan (Maanpuolustuskorkeakoulu) tutkielman ”Metsä – rajoite vai mahdollisuus? Uomaan ampumakokeilu suomalaisen metsätaistelun suunnannäyttäjänä vuonna 1934” kesken.
2. palkinnon sai filosofian maisteri Jenni Löppönen (Itä-Suomen yliopisto) tutkielmastaan: ”Lapsisotilaana Sri Lankan sisällissodan tamilitiikereissä 1987–2007”.

Palkintoihin saatiin taloudellista tukea Kaatuneiden Muistosäätiöltä.

2. Hallitus ja toimihenkilöt

Vuosikokous valitsi Seuran puheenjohtajaksi filosofian tohtori, dosentti Mikko Karjalaisen.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen ja toimihenkilöstön kokoonpano vuodelle 2018 muodostui seuraavanlaiseksi:

Seuran hallitus vuonna 2018:
Puheenjohtaja: filosofian tohtori, dosentti Mikko Karjalainen
Varapuheenjohtaja: eversti (evp.) Max Sjöblom
Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen
Sihteeri: filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen 10/2018 saakka
Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
Matkasihteeri: kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom 10/2018 saakka
Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimituskunnan puheenjohtaja: filosofian maisteri Riitta Blomgren
Kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen
Yksikön johtaja, filosofian maisteri Lauri Haavisto
Viestintävastaava yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliola
Tietokirjailija Johanna Pakola/ matkasihteeri 10/2018 alkaen
Diplomi-insinööri Petri Lonka
Sotatieteiden tohtori Jussi Pajunen 8/2018

Seuran toimihenkilöt vuonna 2018:
Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: eversti (evp.) Max Sjöblom
Pro gradu -palkintotoimikunnan puheenjohtaja: filosofian tohtori Tapio Koskimies
Sihteeri: Sotatieteiden maisteri Miro Palm 10/2018 alkaen

Seuran varsinaisena tilintarkastajana toimi kauppatieteiden lisensiaatti, KHT Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana OTK Petteri Snell. Varatilintarkastajana toimi kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaisena ekonomi Risto Korkka.

3. Jäsenmaksut

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.

4. Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Seurassa oli 1154 jäsentä.
Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2018 kolme jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin Seuran järjestämistä matkoista ja muista tapahtumista. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse yli 80 %:lle jäsenistöstä.

5. Seuran toiminta vuonna 2018

5.1. Kokoukset

Vuosikokous järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 19.3.2018. Tilaisuuteen osallistui noin 120 jäsentä. Kokouksen jälkeen Alpo Juntunen esitelmöi aiheesta ”Sveaborgin antautuminen geopoliittisessa kontekstissa”.

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 10 kertaa ja jatkoi vuonna 2015 aloitettua, vuoteen 2020 ulottuvaa strategiatyötä. Seuran arkistointijärjestelmä uudistettiin.

5.2. Esitelmätilaisuudet

Kevään esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 21.2.2018. Jarkko Koukkunen esitelmöi tilaisuudessa ”Goran taisteluista vuosina 1941–1942”.

Syksyn esitelmäkokous pidettiin Tieteiden talolla 12.12.2018. Tilaisuudessa tutkija Hannu Takala esitelmöi ”Puna-armeijan sotasaaliista”.

5.3. Seminaarit

”Suomen puolustusvoimat vuonna 0”-aiheinen miniseminaari järjestettiin Tieteiden talolla 18.4.2018.
Seminaarissa esitelmöivät
•    Max Sjöblom: Ruotsalaiset vapaaehtoiset valkoisen armeijan palveluksessa
•    Juha Ratinen: LKP-järjestelmän alku 1919 ”Suomen ja Saksan sotilaallinen yhteistyötä -aiheinen miniseminaari järjestettiin Tieteiden talolla 14.11.2018

Seminaarissa esitelmöivät:
•    Ohto Manninen: Suomen ja Saksan asevoimien yhteistyö jatkosodassa
•    Vladimir Panschin: Valvontaosaston yhteistoiminta saksalaisten kanssa
•    Ida Suolahti: Aseveljen monet kasvot

5.4. Retket ja matkat

22.–28.4.2018 Sotahistoriallinen seura toteutti matkan Englannin Kanaalin saarille. Matkalla tutustuttiin Kanaalisaarten historiaan, pääpainon ollessa saksalaisten toisen maailmansodan aikaisessa miehityksessä.

18.–20.5.2018 järjestettiin tutustumismatka Pietari Suuren linnoitusjärjestelmään Tallinnan ympäristössä. Matkalla tutustuttiin Pietari Suuren maalinnoitusjärjestelmään Länsi-Harjumaalla sekä Tallinnan länsiosissa, Naissaareen linnakesaarena sekä sotahistoriallisiin museoihin.

2.–6.8.2018 järjestettiin matka Ilomantsin taistelupaikoille ja Rukajärven suunnalle.

19.8.2018 toteutettiin Bengtskärin ja Tulliniemen retki. Oppaina toimivat Paula Wilson ja Jan Fast.

25.–26.8.2018 ja 8.–9.9.2018 järjestettiin kaksi DC 3 lentomatkaa Tarttoon.

5.5. Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 38 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren. Toimituskuntaan kuuluivat dosentti Pentti Airio, dosentti Mikko Karjalainen, professori Ohto Manninen, toimituspäällikkö Pekka Saloranta, dosentti Pasi Tuunainen ja filosofian tohtori Tapio Koskimies. Aikakauskirjan tekemiseen saatiin taloudellista tukea Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä.

5.6. Muu toiminta

Seuran arkistointiohje otetiin koekäyttöön vuosikokouksen jälkeen. Vuoden 2018 aikana koottiin kokemuksia ohjeen toimivuudesta ja tehtiin tarvittavat tarkistukset ja korjaukset.

Seuran viestintävastaavan johdolla perustettiin seuralle omat Facebook-sivut palvelemaan jäseniä ja sotahistoriasta kiinnostuneita henkilöitä. Vuoden 2018 lopussa seuraajia oli 186 henkilöä.

Seuran hallitus jatkoi koko vuoden Seuran 75-vuotisjuhlien suunnittelua ja valmisteluja erillisen suunnitelman mukaisesti.

Seura on jäsenenä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:ssä ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa.

6. Talous

Seuran tilinpäätös osoitti 3716,25 euroa ylijäämää.