Toimintakertomus 2019

Suomen Sotahistoriallisen Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2019

1 Vuosikokous

Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä 19.3.2019. Kokouksen puheenjohtajana toimi eversti (evp.), professori Pasi Kesseli ja sihteerinä sotatieteiden maisteri Miro Palm.
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Ennen kokousta jaettiin 15. kerran seuran pro gradu -palkinnot, jolloin 1. palkinto jaettiin sotatieteiden maisteri Mikael Tammisalolle (Maanpuolustuskorkeakoulu, sotahistoria) tutkielmasta ”Valvontakomission työkalusta puolueettomuusvartioinnin etulinjaan – Suomen merivalvonnan kehitys vuosina 1944-1960”.

2. palkinnon sai filosofian maisteri Sebastian Schiavone (Itä-Suomen yliopisto, Suomen historian oppiaine) tutkielmasta ”Palkkamiekat kirjeissä. Skotlantilaisten palkkasoturien näyttäytyminen Ruotsin kuninkaallisten ja aatelien kirjeissä 1570-1599”
Palkintoihin on saatu taloudellista tukea Kaatuneiden Muistosäätiöltä

2 Hallitus ja toimihenkilöt

Vuosikokous valitsi Seuran puheenjohtajaksi filosofian tohtori, apulaisprofessori Mikko Karjalaisen.

Seuran hallituksen ja toimihenkilöiden kokoonpano vuodelle 2019 muodostui seuraavaksi:

Seuran hallitus vuonna 2019:
Puheenjohtaja: filosofian tohtori, apulaisprofessori Mikko Karjalainen
Varapuheenjohtaja, kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen
Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen
Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
Matkasihteeri: tietokirjailija Johanna Pakola
Sotahistoriallisen Aikakauskirjan toimituskunnan puheenjohtaja: filosofian maisteri Riitta Blomgren
Yksikön johtaja, filosofian maisteri Lauri Haavisto
Viestintävastaava: yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliola
Filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen
Sotatieteiden tohtori Jussi Pajunen
Majuri Lassi Piirainen
Filosofian tohtori Ida Suolahti
Erikoistutkija Aatos Peltoniemi

Seuran toimihenkilöt vuonna 2019:
Sihteeri: sotatieteiden maisteri Miro Palm
Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: eversti (evp.), sotatieteiden tohtori Max Sjöblom
Pro gradu -palkintotoimikunnan puheenjohtaja: filosofian tohtori Tapio Koskimies

Seuran varsinaisena tilintarkastajana toimi kauppatieteiden lisensiaatti, KHT Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana OTK Petteri Snell. Varatilintarkastajana toimi kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaisena ekonomi Risto Korkka.

3 Jäsenmaksut

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 33 euroa.

4 Jäsenistö

Kertomusvuoden lopussa Seurassa oli 1193 jäsentä.
Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2019 kolme jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin Seuran järjestämistä matkoista ja muista tapahtumista. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse yli 80 %:lle jäsenistöstä.

5 Seuran toiminta vuonna 2019

Seuran toiminta oli vuonna 2019 erittäin vilkasta. Seura juhli vuoden aikana 75-vuotista taivaltaan poikkeuksellisen laajan ohjelman puitteissa.

5.1. Kokoukset

Vuosikokous järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 19.3.2019. Tilaisuuteen osallistui noin 100 jäsentä. Kokouksen jälkeen eversti (evp), sotatieteiden tohtori Hannu Liimatta esitelmöi aiheesta ”Jalkaväkitaktiikan ja suomalaisen jalkaväen kehittäminen”.

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 9 kertaa ja jatkoi vuonna 2015 aloitettua, vuoteen 2020 ulottuvaa strategiatyötä.

5.2. Esitelmätilaisuudet

Vuosikokouksen yhteydessä pidetyn Hannu Liimatan esitelmän lisäksi vuonna 2019 järjestettiin yksi esitelmätilaisuus Tieteiden talolla 11.12.2019. Tilaisuudessa Jussi Jalonen esitelmöi aiheesta ”Talvisodan alku ja Summa”.

5.3. Seminaarit

Ahvenanmaa-aiheinen Turun maakuntaseminaari järjestettiin Merivoimien esikunnassa 9.3.2019. Tilaisuudessa esitelmöivät:
• Anders Gardberg: Ahvenanmaan strateginen merkitys Suomen sodasta 1808-1809 Kylmään sotaan
• Max Sjöblom: Suomen ja Ruotsin sotilaallinen yhteistoiminta 1918?1939 Ahvenanmaan näkökulmasta
• Jussi Pajunen: Ongelmallinen ilmavalvonta – ilmavalvonta Ahvenanmaalla talvi- ja jatkosodassa
• Juuso Säämänen: Ahvenanmaata koskevat Suomen puolustussuunnitelmat kylmän sodan aikana

Helsinki 1918-aiheinen Ikämiessuojeluskunnan säätiön kanssa yhteistyössä toteutettu seminaari järjestettiin Tieteiden talolla 16.5.2019. Tilaisuudessa esitelmöivät:
• Laura Kolbe: Helsinki Sisällissodassa – 16.toukokuuta 1918 helsinkiläisten silmin
• Touko Perko: Mannerheimin ja von der Goltzin suhde
• Aapo Roselius: Sisällissodan muistaminen Suojeluskunnissa
• Kari Selén: Mannerheimin ja kansan yleisestä suhtautumisesta voitonparaatiin vuosien 1928, 1933 ja 1938 silmin

Viena sodassa-aiheinen seminaari järjestettiin Tieteiden Talolla Helsingissä 17.9.2019. Tilaisuudessa esitelmöivät:
• Pekka Vaara: Vienan Karjala sotanäyttämönä 1918 – 1922
• Ari Raunio: Sotaa Pohjois-Vienassa1941-1944
• Tauno Oksanen: Rukajärven suunnan taistelut jatkosodassa

Tiedusteluhistoria-aiheinen Jyväskylän maakuntaseminaari järjestettiin Jyväskylän Yliopistolla 16.11.2019. Tilaisuudessa esitelmöivät:
• Heikki Roiko-Jokela: Suomen tiedusteluhistorian pahin tietovuoto: case rovasti Vladimir Mihailovitš Tsvetkov
• Mikko Porvali: Mielikuvat ja todellisuus: mitä kaukopartiokirjallisuudessa ei kerrota ja miksi?
• Vladimir Panschin: Suomen sotilasvastavakoilun kehitys 1920-1930-luvuilla
• Heidi Ruotsalainen: Suomen sotilastiedustelun venäläinen perintö

5.4. Retket ja matkat

Seura toteutti vuonna 2019 seuraavat sotahistoriateemaiset retket ja matkat:

  • Rysäkari, 26.7.2019
    • Tutustuminen Mannerheim-museoon ja luento Mannerheimin ruokaperinteistä sekä brunssi ravintola Saslikissa, 30.11.2019
    • Retki Viipuriin, tutustumiskohteina sotavainajateeman mukaisesti kenttä- ja sankarihautausmaita sekä osallistuminen Viipurissa Pietari Paavalin kirkossa kentältä vuonna 2019 löydettyjen kaatuneiden siunaus- ja kotiuttamistilaisuuteen, 14.-15.10.2019

5.5. Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 39 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren. Toimituskuntaan kuuluivat dosentti Pentti Airio, apulaisprofessori Mikko Karjalainen, professori Ohto Manninen, dosentti Pasi Tuunainen ja filosofian tohtori Tapio Koskimies. Aikakauskirjan tekemiseen on saatu taloudellista tukea Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä.

5.6. Muu toiminta

Seuran 75-vuotisjuhlat järjestettiin Vanhalla Ylioppilastalolla 19.1.2019. Juhlallisuudet koostuivat juhlaseminaarista ja iltajuhlasta.
Juhlaseminaarin teemana oli suomalainen sotahistorian tutkimus. Seminaarissa neljä esitelmöitsijää (Vesa Tynkkynen, Pasi Tuunainen, Ville Kivimäki, Petteri Jouko) tarkastelivat aihetta itsenäisen Suomen eri ajanjaksojen näkökulmista. Tilaisuuden aluksi kuultiin puolustusministeri Jussi Niinistön tervehdys. Tilaisuudessa palkittiin seuran ansioituneita jäseniä ja yhteistyökumppaneita sekä julkistettiin, eversti (evp.) professori Pasi Kesselin kirjoittama seuran 75-vuotisjuhlateos.
Seura on jäsenenä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:ssä ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa.

6 Talous

Seuran tilinpäätös osoitti 5 122,79 euroa alijäämää.