Toimintakertomus 2020

Suomen Sotahistoriallisen Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2020

1 Koronaviruspandemian (COVID-19) vaikutukset seuran toimintaan

Koronapandemia vaikutti merkittävästi seuran toimintaan vuoden aikana. Hallitus seurasi tilannetta aktiivisesti ja sopeutti toimintaa kulloinkin vallitsevan tilanteen ja viranomaisohjeistusten mukaiseksi. Lähtökohtina olivat viranomaismääräysten ja -suositusten tinkimätön noudattaminen sekä vastuullisuus ja varovaisuus, jäsenistön ikärakenteen huomioon ottaen. Toisaalta jäsenille pyrittiin tarjoamaan toimintaa ja sotahistoriallista aineistoa niin uusien digitaalisten julkaisujen kuin virtuaaliesitelmien muodossa.

1.1 Vuosikokous

Koronavirustilanteen takia seuran vuosikokousta ei voitu järjestää suunnitellusti maaliskuussa, vaan hallituksen päätöksillä vuosikokousta siirrettiin ensiksi syyskaudelle ja myöhemmin keväälle 2021. Siirron mahdollistivat väliaikaiset poikkeamislait (290/2020 5§, 677/2020 4§).

1.2 Jäsenmaksut

Hallitus päätti jättää perimättä jäsenmaksun vuodelta 2020, koska jäsenmaksua ei voitu vahvistaa sääntöjen mukaisesti vuosikokouksessa. Koronapandemian vuoksi seura ei myöskään voinut tarjota jäsenistölleen toimintaa suunnitellussa laajuudessa jäsenmaksun vastineeksi. Päätöstä tuki analyysi siitä, että supistuneen toiminnan takia myös seuran kulut olivat pienentyneet, jolloin seuran taloustilanne kestäisi yhden vuoden ilman jäsenmaksutuloja, tarvitsematta kajota sijoitusvarallisuuden pääomaan.

2 Hallitus ja toimihenkilöt

Hallituksessa ei tapahtunut muutoksia vuoden aikana.

2.1 Seuran hallitus vuonna 2020:

•    Puheenjohtaja: apulaisprofessori Mikko Karjalainen
•    Varapuheenjohtaja, kirjallisuustoimittaja: dosentti Pasi Tuunainen
•    Rahastonhoitaja: suunnittelija Pertti Räisänen
•    Jäsensihteeri ja kotisivuvastaava: tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
•    Matkasihteeri: tietokirjailija Johanna Pakola
•    Sotahistoriallisen aikakauskirjan toimituskunnan puheenjohtaja: filosofian maisteri Riitta Blomgren
•    Viestintävastaava: yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliola
•    Filosofian maisteri Lauri Haavisto
•    Sotatieteiden tohtori Jussi Pajunen
•    Majuri (evp.) Lassi Piirainen
•    Sotatieteiden tohtori Heidi Ruotsalainen

2.2 Seuran toimihenkilöt vuonna 2020:

•    Sihteeri:
o    Sotatieteiden maisteri Miro Palm 26.8. saakka
o    Sotatieteiden maisteri Mikael Tammisalo 27.8. lukien
•    Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: sotatieteiden tohtori Max Sjöblom
•    Pro gradu -palkintotoimikunnan puheenjohtaja: filosofian tohtori Tapio Koskimies

2.3 Seuran tilin- ja toiminnantarkastajat vuonna 2020:

•    Varsinainen tilintarkastaja: kauppatieteiden lisensiaatti, KHT Seppo Pitkänen
•    Varatilintarkastaja: kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantila
•    Toiminnantarkastaja: oikeustieteiden kandidaatti Petteri Snell
•    Toiminnantarkastajan sijainen: ekonomi Risto Korkka

3 Jäsenistö

Vuoden päättyessä seurassa oli 1227 jäsentä, mikä on seuran historian suurin jäsenmäärä.
Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2020 kolme varsinaista jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin Seuran toiminnasta. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse lähes 90 %:lle jäsenistöstä. Lisäksi jäsenistölle lähetettiin muita tiedotteita sähköpostitse ja seuran verkkosivuja sekä Facebook-sivua käytettiin tiedotuskanavina.
Vuoden aikana toimeenpantiin jäsenkysely, jonka tulokset ohjaavat toiminnan kehittämistä ja strategiatyötä. Kyselyyn vastasi 283 seuran jäsentä.

4 Seuran toiminta vuonna 2020

4.1 Kokoukset

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana viisi kertaa, osittain etäkokouksina. Vuoden aikana toteutettiin jäsenkysely, jonka tulosten perusteella hallitus kehittää seuran toimintaa.

4.2 Esitelmätilaisuudet

Suunniteltu syksyn miniseminaari teemalla ”Onnistuneita sotilasjohtajia ja onnistuneita operaatioita” muutettiin koronapandemian takia sarjaksi virtuaaliesitelmiä. Joulukuussa julkaistiin näistä ensimmäinen, FT Vesa Määtän esitelmä Karl Lennart Oesch – Ylivoimaa vastassa. Julkaisukanavana toimi YouTube ja esitelmä keräsi nopeasti toista tuhatta katselukertaa.

4.3 Seminaarit

19. helmikuuta järjestettiin miniseminaari teemalla ”Talvisodan pioneeritoimintaa”. Seminaarissa kuultiin seuraavat alustukset:
•    Everstiluutnantti, sotilasprofessori Janne Mäkitalo: Kannaksen pioneeritoiminnan ratkaisukohdat talvisodassa
•    Sotakamreeri Aarno Söder: Laatokan Karjalan taistelupioneeritoiminta ja välineistö talvisodassa
•    FM Jarkko Koukkunen: Rajaseudut tulessa – Poltetun maan taktiikan käyttö talvisodassa

Koronapandemian takia suunniteltua Kajaanin maakuntaseminaaria teemalla ”Talvisota Kainuussa” ei voitu toteuttaa.  Maakuntaseminaari toteutetaan vuonna 2021 pandemiatilanteen salliessa.

4.4 Matkat ja retket

Retki- ja matkatoiminta kärsi koronapandemiasta pahiten: Yhtään suunnitelluista retkistä ja matkoista ei voitu toteuttaa vuoden aikana. Osa retkistä ja matkoista siirtyi tuleville vuosille, osa jouduttiin peruuttamaan kokonaan johtuen matkatoimistojen epävarmoista tulevaisuudennäkymistä.

4.5 Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 40 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren. Toimituskuntaan kuuluivat dosentti Pentti Airio, apulaisprofessori Mikko Karjalainen, professori emeritus Ohto Manninen, dosentti Pasi Tuunainen ja filosofian tohtori Tapio Koskimies. Aikakauskirjan tekemiseen on saatu taloudellista tukea Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä. Aikakauskirja julkaistiin yhteistyössä Sotamuseon kanssa viimeistä kertaa (seura jatkaa aikakauskirjan julkaisemista).

4.6 Muu toiminta

Seura palkitsi 16. kerran ansioituneita sotahistorian alan pro gradu -tutkielmia. Kaatuneiden muistosäätiö tuki taloudellisesti gradukilpailun järjestämistä. Gradupalkintotoimikunnan puheenjohtajana toimi filosofian tohtori Tapio Koskimies sekä jäseninä sotatieteiden tohtori, eversti (evp.) Max Sjöblom, dosentti Pasi Tuunainen ja filosofian maisteri, everstiluutnantti Markus Wahlstein.
Vuonna 2020 kilpailun voittajaksi ja 3 000 euron stipendin saajaksi valittiin filosofian maisteri Erkki Hietaniemi Helsingin yliopistosta tutkielmallaan Pohjanmaan rykmentti Preussin sodassa 1626–1629. Rekryyteistä sotilaiksi ja selviytyminen sotaretkellä.
Toisen palkinnon ja 2 000 euron stipendin sai sotatieteiden maisteri Thomas Ruuhonen Maanpuolustuskorkeakoulusta tutkielmallaan Terrorismista sissisotaan – kriittinen siirtyminen kumouksellisen sodan toiseen vaiheeseen.
Kolmannen sijan jakavat filosofian maisteri Akseli Sopanen Itä-Suomen yliopistosta ja valtiotieteiden maisteri Lauri Vuorinen Helsingin yliopistosta, jotka kumpikin saivat 1 000 euron stipendin. Sopasen tutkielman otsikko on Itämeren pieni vaanija. Sukellusvene Saukko alkuideoista poistoon saakka 1921–1953 ja Vuorisen tutkielman ”Erikoistekniset laitteet” – P-15-meritorjuntaohjusten hankinta Suomen ja Neuvostoliiton välisen asekaupan kontekstissa.
Seura on jäsenenä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:ssä ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa.

5 Talous

Seuran tilinpäätös osoitti 13 439,46 euroa alijäämää.