Toimintakertomus 2022

SUOMEN SOTAHISTORIALLISEN SEURAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

1  Koronaviruspandemian (COVID-19) vaikutukset seuran toimintaan

Seuran toiminta alkoi normalisoitua kolmantena pandemiavuonna. Esitelmä- ja seminaaritilaisuuksissa palattiin jälleen lähitilaisuuksiin, joskin hyvien kokemusten perusteella esitysten tallentamista sekä YouTube-julkaisemista jatkettiin säännöllisesti. Pandemiatilanne vaikutti edelleen matkoihin ja retkiin, joissa pidättäydyttiin kokonaan ulkomaan tarjonnasta. Seuran hallitus seurasi tilannetta aktiivisesti ja sopeutti toimintaa kulloinkin vallitsevan tilanteen ja viranomaisohjeistusten mukaiseksi. Lähtökohtina olivat viranomaismääräysten ja -suositusten tinkimätön noudattaminen sekä vastuullisuus ja varovaisuus, jäsenistön ikärakenteen huomioon ottaen.

1.1   Vuosikokous  

Seuran vuosikokous pidettiin keskiviikkona 23. maaliskuuta etäkokouksena ja siinä käsiteltiin sääntömääräiset asiat edellisen vuoden osalta.

1.2   Jäsenmaksut    

Vuosikokous vahvisti hallituksen esityksestä vuoden 2022 jäsenmaksuksi 33 euroa.

2 Hallitus ja toimihenkilöt   

Seuran puheenjohtaja ja hallitus valittiin seuran vuosikokouksessa 23. maaliskuuta. Puheenjohtajana jatkamaan valittiin apulaisprofessori Mikko Karjalainen.

2.1 Seuran hallitus vuonna 2022

 • Valtiotieteiden tohtori Otto Aura
 • Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
 • Majuri evp. Lassi Piirainen
 • Dosentti Juuso Säämänen
 • Filosofian maisteri Riitta Blomgren
 • Yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliola (sihteeri 1.7. alkaen)
 • Dosentti Jussi Pajunen
 • Tietokirjailija Johanna Pakola
 • Filosofian maisteri Lauri Haavisto
 • Sotatieteiden tohtori Heidi Ruotsalainen
 • Suunnittelija Pertti Räisänen
 • Dosentti Pasi Tuunainen

 

2.2 Seuran toimihenkilöt vuonna 2022 

 • Sihteeri: Sotatieteiden maisteri Mikael Tammisalo (30.6. saakka)
 • Verkkoesitelmien tuottaja: Diplomi-insinööri Kalle Huhtala
 • Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja: Sotatieteiden tohtori Max Sjöblom
 • Pro gradu-palkintotoimikunnan puheenjohtaja: Filosofian tohtori Tapio Koskimies

 

2.3 Seuran tilin- ja toiminnantarkastajat vuonna 2022

 • Varsinainen tilintarkastaja: Kauppatieteiden lisensiaatti, KHT Seppo Pitkänen
 • Varatilintarkastaja: Kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantila
 • Toiminnantarkastaja: Oikeustieteiden kandidaatti Petteri Snell
 • Toiminnantarkastajan sijainen: Kommodori evp. Aulis Minkkinen

 

3 Jäsenistö

Vuoden päättyessä seurassa oli 1171 jäsentä. Uusia jäseniä hyväksyttiin 60 henkilöä ja päättyneitä jäsenyyksiä oli yhteensä 101 kappaletta.

Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2022 kaksi varsinaista jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin laajemmin seuran toiminnasta. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse noin 90 %:lle jäsenistöstä. Lisäksi jäsenistölle lähetettiin muita tiedotteita sähköpostitse ja seuran verkkosivuja sekä Facebook-sivua käytettiin tiedotuskanavina.

4 Seuran toiminta vuonna 2022

4.1   Hallituksen kokoukset   

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2022 aikana yksitoista kertaa, joko etä- tai hybridikokouksina.

4.2   Esitelmätilaisuudet 

Seura järjesti vuoden 2022 aikana yhteensä kuusi esitelmätilaisuutta.

Kevätkaudella 2022 verkkoesitelmien julkaisemista jatkettiin YouTube-kanavalla seuraavasti:

 • 11.2.2022: Filosofian tohtori Elina Virtanen: ”Jääkäriliikkeen naiset”
 • 8.4.2022: Emil Kastehelmi & Aleksi Rikkinen: ”Sturmbock ja Eisbär, saksalaiset linnoitteet Käsivarren Lapissa”
 • 3.6.2022: Valtiotieteen tohtori Jukka Pesu: ”Rauhanturvaaminen ja kriisinhallinta osana suomalaista sotilaallista maanpuolustusta”

Syyskaudella 2022 esitelmien ja seminaarien osalta palattiin lähitilaisuuksiin Tieteiden talolle. Kaikki esitykset tallennettiin ja julkaistiin edelleen seuran YouTube-kanavalla. Syyskauden 2022 tilaisuudet:

 • 22.9.2022: Filosofian tohtori, professori Petteri Jouko, Filosofian tohtori, dosentti Juuso Säämänen & Sotatieteiden tohtori, dosentti Jussi Pajunen: Paneelikeskustelu ”Jatkosota vuonna 1942”
 • 2.11.2022: Kapteeni, sotatieteiden maisteri Santtu Kauppinen: ”Päämajan partiotiedustelu Lapissa – Osasto Paatsalon kaukopartiokokemuksia vuosilta 1941–1944”
 • 14.12.2022: Everstiluutnantti, sotatieteiden tohtori Mika Jääskeläinen: ”Pääkaupunkiseudun puolustussuunnittelun haasteet viime sotien jälkeisinä vuosikymmeninä”

Vuoden 2022 aikana videoluentoja katsottiin yli 85 000 kertaa eli yli kaksinkertaisesti ensimmäiseen videoluentojen vuoteen 2021 verrattuna. Katseluaikaa kertyi lähes 24 000 tuntia. Kaikilla videoluennoilla oli hyvä katsojamäärä, mutta selkeästi eniten katselukertoja, yli puolet kaikista, kertyi muutamalle viime sotien aiheita käsitteleville esityksille. Katsojamääriin vaikuttaa omalla logiikallaan YouTuben suosittelualgoritmi. Katselumäärät nousevat selkeästi vuodenvaihteeseen ja laskevat siitä kesän hiljaiseen kauteen. Tallenteista tiedotetaan sähköpostin lisäksi seuran sosiaalisen median kanavilla. Seuran uusista jäsenistä suuri osa on ilmoittanut videoluennot liittymisen syyksi. Seuran YouTube-kanavalla on 1 300 tilaajaa.

4.3   Seminaarit 

Vuoden aikana järjestettiin kaksi maakuntaseminaaria, 11.6. Mikkelissä (yhteistyössä Sodan ja Rauhan Keskus Muistin kanssa) teemalla ”Päämaja sodankäynnin johdossa” ja 3.9. Kajaanissa teemalla ”Talvisota Kainuussa”.

4.4   Matkat ja retket 

Seura järjesti 15.7. päiväretken Hamina Tattoo-tapahtumaan.

Kainuun maakuntaseminaarin yhteydessä järjestettiin Kajaanin tilaisuutta seuraavana päivänä sunnuntaina 4.9. Kuhmon talvisotakierros.

Sunnuntaina 9.10. järjestettiin Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä tiedusteluteemainen kävelykierros.

4.5 Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 42 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren. Toimituskuntaan kuuluivat dosentti Pentti Airio, apulaisprofessori Mikko Karjalainen, professori emeritus Ohto Manninen, dosentti Pasi Tuunainen ja filosofian tohtori Tapio Koskimies. Aikakauskirjan tekemiseen on saatu taloudellista tukea Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä.

4.6 Muu toiminta

Seura palkitsi 18. kerran ansioituneita sotahistorian alan pro gradu -tutkielmia. Kaatuneiden muistosäätiö tuki taloudellisesti gradukilpailun järjestämistä. Gradupalkintotoimikunnan puheenjohtajana toimi filosofian tohtori Tapio Koskimies sekä jäseninä sotatieteiden tohtori, eversti (evp.) Max Sjöblom, dosentti Pasi Tuunainen ja filosofian maisteri, everstiluutnantti Markus Wahlstein.

Vuonna 2022 palkinnot jaettiin seuraavasti:

 1. palkinto (3 000 euron stipendi) kahdelle tutkielmalle:
 • FM Jenna Saarenketo: Suomen lotat Kolmannen valtakunnan vieraina. Lottien kokemuksia palkinto- ja virkistysmatkoilta Saksaan vuosina 1943-1944. Turun yliopisto, humanistinen tiedekunta, kulttuurihistorian oppiaine.
 • YTM Severi Grönroos: Kaukana kaatuneet. Rauhanturvaajien kuolemien käsittely Suomessa 1964-2011. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, historian oppiaine.
 1. palkinto (1 000 euron stipendi) tutkielmalle:
 • FM Hilda Tolonen: (Toinen) nainen kansallisessa sotakertomuksessa. Lukion oppikirjojen esitys naisesta osana itsenäisen Suomen sotahistoriaa 1984-2018. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, historian oppiaine.

Seura on jäsenenä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:ssä ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa.

Talous

Seuran tilinpäätös osoitti -13 244,24 euroa alijäämää. Vuonna 2021 saadun testamenttilahjoituksen loppuosuus 1 476,18 euroa saatiin vuonna 2022.