Toimintakertomus 2023

 SUOMEN SOTAHISTORIALLISEN SEURAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

1.  Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin 22.3.2023. Seuran puheenjohtajaksi valittiin apulaissotilasprofessori, yleisesikuntamajuri Jussi Pajunen. Vuosikokous vahvisti hallituksen esityksestä vuoden 2023 jäsenmaksuksi 30 euroa.

2. Hallitus ja toimihenkilöt   

Vuosikokouksessa valittiin seuran hallitus sekä tarvittavat toimihenkilöt.

2.1 Seuran hallitus vuonna 2023 toimihenkilövastuineen

 • Valtiotieteiden tohtori Otto Aura
 • Filosofian maisteri Riitta Blomgren (Sotahistoriallisen aikakauskirjan päätoimittaja)
 • Filosofian maisteri Lauri Haavisto
 • Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä (jäsensihteeri)
 • Diplomi-insinööri Kalle Huhtala (verkkoesitelmien tuottaja)
 • Yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliola (sihteeri)
 • Filosofian tohtori Tapio Koskimies (pro gradu -palkintotoimikunnan puheenjohtaja)
 • Majuri evp. Lassi Piirainen
 • Sotatieteiden tohtori Heidi Ruotsalainen
 • Suunnittelija Pertti Räisänen (rahastonhoitaja)
 • Dosentti Juuso Säämänen
 • Dosentti Pasi Tuunainen (varapuheenjohtaja)

2.2 Seuran tilin- ja toiminnantarkastajat vuonna 2023

 • Varsinainen tilintarkastaja: kauppatieteiden lisensiaatti, KHT Seppo Pitkänen
 • Varatilintarkastaja: kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantila
 • Toiminnantarkastaja: oikeustieteiden kandidaatti Petteri Snell
 • Toiminnantarkastajan sijainen: kommodori evp. Aulis Minkkinen

2.3 Jäsenistö

Vuoden päättyessä seurassa oli 1181 jäsentä. Uusia jäseniä hyväksyttiin 86 henkilöä ja päättyneitä jäsenyyksiä oli yhteensä 70 kappaletta.

Seuran jäsenistölle postitettiin vuonna 2023 kolme varsinaista jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin laajemmin seuran toiminnasta. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse suurimmalle osalle jäsenistöä. Lisäksi lähetettiin erillisiä tiedotteita sähköpostitse. Tiedotuskanavana käytetään myös seuran verkkosivuja sekä Facebook-sivua.

3. Seuran toiminta vuonna 2023

3.1 Hallituksen kokoukset  

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2023 aikana kymmenen kertaa.

3.2 Esitelmä- ja seminaaritilaisuudet 

Seura järjesti vuoden 2023 aikana Tieteiden talolla yhteensä kuusi esitelmä- ja seminaaritilaisuutta.

Kevätkaudella 2023 Tieteiden talolla järjestettiin neljä tapahtumaa:

 • 1.2023: Esitelmä ”Maaston ja olosuhteiden vaikutuksesta maasodankäyntiin 1800-luvun puolivälistä nykypäivään” (dosentti Pasi Tuunainen).
 • 2.2023: Miniseminaari ”Huolto sodankäynnissä” (esitelmöitsijät dosentti, everstiluutnantti Juha Ratinen, kapteeni Raimo Ruokonen, dosentti, lääkintäeversti res. Ilkka Mäkitie; seminaarin puheenjohtaja apulaisprofessori Mikko Karjalainen).
 • 3.2023: Vuosikokousesitelmä ”Vankileirejä ja joukkohautoja: Toisen maailmansodan arkeologiset jäljet Pohjois-Suomessa” (filosofian tohtori Oula Seitsonen).
 • 4.2023: Esitelmä”Laskuvarjot Suomen sodissa” (kapteeni evp. Pasi Pirttikoski).

Syyskaudella 2023 Tieteiden talolla järjestettiin kaksi tapahtumaa:

 • 8.2023 Esitelmä ”Marsalkan muskettisoturit: Ylipäällikön henkilösuojaus talvi- ja jatkosodassa” (tietokirjailija Mikko Tyni).
 • 11.2023: Paneelikeskustelu ”Jatkosota vuonna 1943” (keskustelijat professori, eversti evp. Petteri Jouko; sotilasprofessori, yleisesikuntakomentaja Juuso Säämänen; apulaissotilasprofessori, yleisesikuntamajuri Jussi Pajunen; paneelikeskustelun puheenjohtaja apulaisprofessori Mikko Karjalainen).

Lisäksi Suomenlinnan upseerikerholla järjestettiin 30.9. tiedusteluteemainen esitelmäillallinen.

Esitelmä- ja seminaaritilaisuudet tallennetaan sekä julkaistaan editoinnin jälkeen seuran YouTube-kanavalla yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Vuonna 2023 julkaistiin viisi uutta tallennetta.

Vuoden 2023 aikana videotallenteita käynnistettiin yhteensä 196 000 kertaa ja niille kertyi katseluaikaa yli 47 000 tuntia. Katselukertojen keskimääräinen kesto oli n. 25% videon pituudesta. Seuran YouTube-kanavalla on 2 333 tilaajaa. Tilaajamäärän kasvu oli 69% vuoteen 2022 verrattuna.

 

3.3 Maakuntaseminaarit 

Vuoden 2023 maakuntaseminaari järjestettiin Tampereella, museokeskus Vapriikissa 7.10.2023. Seminaarin otsikkona oli ”Suomen puolustustarviketeollisuuden historiaa Tampereen seudulla” ja esitelmöitsijöinä dosentti Heikki Roiko-Jokela, filosofian lisensiaatti Jari Lehtoväre sekä diplomi-insinööri Jukka Raunio. Maakuntaseminaarin puheenjohtajana toimi dosentti Pasi Tuunainen.

 

4. Matkat ja retket 

Seura järjesti toimintavuonna yhteensä kolme matkaa tai retkeä:

 • Pohjois-Karjalan kiertomatka 29.-31.5.
 • Hangon päiväretki 25.8.
 • Länsi-Lapin kiertomatka 11.-14.9.

 

5. Julkaisutoiminta

Sotahistoriallinen Aikakauskirja n:o 43 ilmestyi joulukuussa. Kirjan toimituskunnan puheenjohtajana toimi filosofian maisteri Riitta Blomgren. Toimituskuntaan kuuluivat apulaisprofessori Mikko Karjalainen, professori emeritus, eversti evp. Pasi Kesseli, filosofian tohtori Tapio Koskimies, filosofian maisteri Johanna Palokangas ja dosentti Pasi Tuunainen. Aikakauskirjan tekemiseen on saatu taloudellista tukea Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä.

 

6. Muu toiminta

Seura palkitsi 19. kerran ansioituneita sotahistorian alan pro gradu -tutkielmia. Kaatuneiden Muistosäätiö tuki taloudellisesti gradukilpailun järjestämistä. Gradupalkintotoimikunnan puheenjohtajana toimi filosofian tohtori Tapio Koskimies sekä jäseninä sotatieteiden tohtori, eversti (evp.) Max Sjöblom, dosentti Pasi Tuunainen ja filosofian maisteri, everstiluutnantti Markus Wahlstein.

Vuonna 2023 palkinnot jaettiin seuraavasti:

1 palkinto ja 3000 euron stipendi

 • VTM Maija Ikonen (Turun yliopisto)

2 palkinto ja 1500 euron stipendi

 • FM Petra Puustjärvi (Itä-Suomen yliopisto)
 • SM Jonathan Rautila (Maanpuolustuskorkeakoulu)

3 palkinto ja 1000 euron stipendi

 • VTM Jani Leivo (Helsingin yliopisto)

Seura on jäsenenä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:ssä ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa.

Seuran Facebook-sivulla oli vuoden lopussa 3200 seuraajaa.

 

7. Talous

Seuran tilinpäätös oli 2 616,37 euroa tappiollinen.