Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Sotahistoriallisen Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätoiminnot ovat sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja vuonna 2011 valmistuneita maisteritasoisia opinnäytetöitä ns. pro gradu -palkinnoilla. Palkittujen töiden tekijöille tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa graduunsa perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan.

Sotahistoriallista toimintaa Seura tukee järjestämällä sotahistoriaan liittyviä esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja opintomatkoja.

Seura pyrkii vahvistamaan asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian ”yleisseurana”, johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Lisäksi seura toivoo edelleen saavansa yhteisöjäsenikseen sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä. Jäsentiedottamista pyritään kehittämään yhä enemmän sähköisen tiedottamisen suuntaan ja suuren yleisön tietoisuutta Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta pyritään kasvattamaan edelleen.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla. Tämän vuoksi seuran toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura ostaa jäsenpalvelunsa kehittämiseen työsuorituksia kassavirtansa mahdollistamissa puitteissa. Seuran järjestämien retkien, matkojen, esitelmien, seminaarien sekä julkaisutoiminnan ylläpito ja jäsenpalvelun parantaminen toteutetaan hallituksen toimintaa kehittämällä ja käyttämällä enenevässä määrässä vapaaehtoisia seuran jäseniä työvoimana käytännön töiden hoitamisessa.

Seuran omat resurssit mahdollistavat vain nykytasoisen suhteellisen suppean kansainvälisen toiminnan.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu -palkinnot

Vuosittain yhdessä Sotamuseon kanssa julkaistu Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy loppu vuonna.

Seura jatkaa pro gradu -palkintojen jakamista. Palkitsemiseen varataan 6 000 euroa.

Kokoukset (esitelmät) ja seminaarit

Kevätkaudella pidetään vuosikokous maaliskuussa ja yksi esitelmäkokous kesäkuussa. Syyskaudella pidetään kaksi esitelmäkokousta, toinen syyskuussa ja toinen joulukuussa.

Syksyllä järjestetään teemaseminaari aiheesta ”Elokuvat ja valokuvat talvisodan ja jatkosodan kuvaajana” Lappeenrannassa sekä jatkosodan asemasotavaihetta käsittelevä luentosarja.

Retket ja matkat

Toukokuun lopussa tehdään päivän retki Kuninkaansaareen ja Vallisaareen. Kesäkuun alussa tehdään matka Vienaan.

Elokuun alussa tehdään matka Itä-Preussiin taistelupaikoille. Lokakuussa tehdään matka Mikkeliin, Porrassalmelle ja Parkuinmäkeen.

Muu toiminta

– Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.

– Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen kanssa.

– Jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.

– Kehitetään yhteistoimintaa Suomen yliopistojen historian laitosten kanssa.

– Jatketaan resurssien puitteissa yhteistoimintaa Föreningen Armémusei Vännerin ja muiden kansainvälisten sotahistoriallisten yhdistysten kanssa.