Toimintasuunnitelma 2016

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätehtävänä on sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura vahvistaa asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian ”yleisseurana”, johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Seuraan kuuluu niin kutsuttuina yhteisöjäseninä sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla. Toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia matkoja ja retkiä sekä ylläpitää sähköisiä kotisivuja, joissa jäsenien käytössä on sotahistoriaan liittyvää aineistoa. Lisäksi Seura julkaisee yhdessä Sotamuseon kanssa Sotahistoriallista aikakauskirjaa. Toiminta toteutetaan seuran hallituksen ja muiden aktiivijäsenten voimin. Jäsenpalveluja kotisivuilla www.sshs.fi kehitetään taloudellisen tilanteen mahdollistamissa puitteissa.

Suuren yleisön tietoisuutta Suomen Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta kasvatetaan edelleen ennen kaikkea kotisivujen avulla. Tavoitteena on pidentää jäsenistön jäsenyysaikaa rekrytoimalla uusia nuoria sotahistoriasta kiinnostuneita.

Painopiste on kotimaisessa toiminnassa, joten kansainvälisten yhteyksien ylläpito toteutetaan Seuran jäsenten henkilökohtaisin kontaktein.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu -palkinnot

Sotamuseon kanssa yhteistyönä vuosittain julkaistu Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy vuoden 2016 joulukuussa. Se postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja ja vuonna 2016 valmistuneita maisteritasoisia sotilashistorian alaa käsitteleviä opinnäytetöitä niin kutsutulla pro gradu -palkinnoilla. Ensimmäiseksi palkitun tutkimuksen tekijälle tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa työhönsä perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen (JUFO 1) saanut vuosijulkaisu.

Retket ja matkat

Helmi-maaliskuussa toteutetaan 11 päiväinen Vietnamin  matka (28.2.-9.3.). Elo-syyskuussa järjestetään 2 samansisältöistä 4 päiväinen (to-ma) Pietariin, jossa pääpaino on Leningradin piirityksessä 1941-1944.

Kotimaassa järjestetään tutustumismatka Isosaaren linnakkeelle (mikäli lupa saarelle pääsyyn järjestyy) ja toinen retki Helsingin maalinnoitteisiin. Nämä molemmat retket toteutetaan kahteen kertaan. Toinen matka Helsingin maalinnoitteisiin toteutetaan siten, että ensisijainen ilmoittautumisoikeus on lapsi & (iso)vanhempi-osallistujilla. Matka toteutetaan seikkailuna linnoitteiden syövereihin.

Esitelmät ja seminaarit

Kevätkaudella toteutetaan Tieteiden talolla Vietnamin sotaan liittyvä miniseminaari (10.2.) sekä samassa paikassa Kylmän sodan aikaisia kartoituksia käsittelevä esitelmätilaisuus (17.2.). Vuosikokouksen (16.3.) jälkeen pidetään esitelmä talvisodan oikeusministeristä ja jatkosodan rauhantekijästä J.O. Söderhjelmistä.

Syyskaudella pidetään kaksi esitelmäkokousta, joista toinen on syyskuussa ja toinen joulukuussa. Syyskuussa järjestetään Oulussa sota-/sotilashistoriaa käsittelevä maakuntaseminaari ja loka-marraskuun aikana Helsingissä ”Merisotaa lähellä ja kaukana” käsittelevä yleisöluentosarja/seminaari.

Muu toiminta

Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.

Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa sekä jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.

Seuran hallinnon osalta aloitetaan suunnittelu seuran arkiston järjestämisestä. Taloushallinnon osalta tehdään tarvittavat suunnitelmat taloushallintoprosessien (esim. kirjanpitojärjestelmä) uudistamiseksi.

Käynnistetään seuran 75-vuotisjuhlavuoden ohjelman suunnittelutyö