Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätehtävänä on sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura vahvistaa asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian yleisseurana, johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Seuraan kuuluu niin kutsuttuina yhteisöjäseninä sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla. Toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia matkoja ja retkiä sekä ylläpitää sähköisiä kotisivuja, joissa jäsenien käytössä on sotahistoriaan liittyvää aineistoa muun muassa sotahistoriallisia kohteita koskeva paikkatietosivusto ja Kansa taisteli-lehden vuosikerrat 1957-1986. Lisäksi Seura julkaisee yhdessä Sotamuseon kanssa Sotahistoriallista aikakauskirjaa. Toiminta toteutetaan seuran hallituksen ja muiden aktiivijäsenten voimin. Jäsenpalveluja kotisivuilla www.sshs.fi kehitetään taloudellisen tilanteen mahdollistamissa puitteissa.

Suuren yleisön tietoisuutta Suomen Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta kasvatetaan edelleen ennen kaikkea kotisivujen avulla. Tavoitteena on pidentää jäsenistön jäsenyysaikaa rekrytoimalla uusia nuoria sotahistoriasta kiinnostuneita.

Sotahistoriallisen seuran kansainvälisiä yhteyksiä kartoitetaan vuoden 2017 aikana.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu palkinnot

Sotamuseon kanssa yhteistyönä vuosittain julkaistu Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy vuoden 2017 joulukuussa. Se postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja ja vuonna 2017 valmistuneita maisteritasoisia sotilashistorian alaa käsitteleviä opinnäytetöitä niin kutsutulla pro gradu -palkinnoilla. Ensimmäiseksi palkitun tutkimuksen tekijälle tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa työhönsä perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen (JUFO 1) saanut vuosijulkaisu.

Retket ja matkat:

Toukokuussa toteutetaan nelipäiväinen Puolan matka ”Mannerheimin jalanjäljissä” 4.-7.5.2017. Toukokuussa toteutetaan myös matka Syvärin taistelupaikoille 18-21.5.2017.

Elokuussa järjestetään kaksipäiväinen tutustumismatka Turun saariston linnakesaarille
19-20.8.2017.

Syyskuussa järjestetään päivän mittainen Talvisota Itä-Lapissa-retki 17.9.2017. Matka on yhdistettävissä edellispäivänä järjestettävään Rovaniemen maakuntaseminaariin.

Lokakuussa järjestetään viikon mittainen matka Espanjan sisällissodan tapahtumapaikoille 13-18.10.2017.

Esitelmät:

15.2. Tutkija Mikko Tyni – Sotavuosien kenttäsairaalat
22.3. Professori Kimmo Rentola – Stalin ja Suomen kohtalo
19.4. Kapteeni, ST Jussi Pajunen – Ilmavalvonnan kehitys 1930-luvulta jatkosotaan
13.12. Kenraalimajuri(evp.) Jukka Pennanen – Jääkärit 100 vuotta sitten

Seminaarit:

13.9. Espanjan sisällissotaa käsittelevä miniseminaari Helsingissä
16.9. Lapin sotahistoria käsittelevä maakuntaseminaari Rovaniemellä. Seminaariin liittyy 17.9. päiväretki teemalla Itä-Lapin sotahistoria.
22.11. Sodan kuvaa 1900-luvulla käsittelevä miniseminaari Helsingissä

Muu toiminta

Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.

Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa sekä jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.

Seuran hallinnon osalta toteutetaan seuran vanhan arkiston järjestäminen ja laaditaan arkiston muodostussuunnitelma.

Valmistellaan 75-vuotisjuhlien kokonaissuunnitelma sisältäen järjestelyt, ohjelman ja toteutuksen ja käynnistetään seuran historiateoksen kirjoittaminen.

Kansainvälisen toiminnan osalta kartoitetaan mahdollisia uusia yhteistyötahoja. Painopisteenä Ruotsi.

Sosiaalinen media

Tutkitaan mahdollisuuksia sosiaalisen median hyödyntämiseen tiedotuskanavana.