Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätehtävänä on sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura vahvistaa asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian ”yleisseurana”, johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Seuraan kuuluu yhteisöjäseninä sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla. Toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia matkoja ja retkiä sekä julkaisee yhdessä Sotamuseon kanssa Sotahistoriallista aikakauskirjaa.

Lisäksi seura ylläpitää sähköisiä kotisivuja, joissa jäsenien käytössä on sotahistoriaan liittyvää aineistoa muun muassa sotahistoriallisia kohteita koskeva paikkatietosivusto ja Kansa taisteli -lehden vuosikerrat 1957-1986.

Toiminta toteutetaan seuran hallituksen ja muiden aktiivijäsenten voimin. Jäsenpalveluja kotisivuilla www.sshs.fi kehitetään taloudellisen tilanteen mahdollistamissa puitteissa. Suuren yleisön tietoisuutta Suomen Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta kasvatetaan edelleen ennen kaikkea kotisivujen avulla. Tavoitteena on pidentää jäsenistön jäsenyysaikaa rekrytoimalla uusia nuoria sotahistoriasta kiinnostuneita.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu – palkinnot

Sotamuseon kanssa yhteistyönä vuosittain julkaistu Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy vuoden 2018 joulukuussa. Se postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja ja vuonna 2018 valmistuneita maisteritasoisia sotilashistorian alaa käsitteleviä opinnäytetöitä niin kutsutulla pro gradu -palkinnoilla. Ensimmäiseksi palkitun tutkimuksen tekijälle tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa työhönsä perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen (JUFO 1) saanut vuosijulkaisu.

Retket ja matkat:

22.-28.4.2018 toteutetaan matka Kanaalisaarille. Matkalla tutustutaan Kanaalisaarten historiaan, pääpainon ollessa saksalaisten II MS miehityksessä.

18.-20.5.2018 toteutetaan matka Tallinnan ympäristössä. Matkalla tutustutaan Pietari Suuren maalinnoitusjärjestelmään Länsi-Harjumaalla sekä Tallinnan länsiosissa, Naissaareen linnakesaarena sekä sotahistoriallisiin museoihin.

2.-6.8.2018 toteutetaan matka, jossa tutustutaan Ilomantsin ja Rukajärven suunnan taistelupaikkoihin.

19.8.2018 toteutetaan Bengtskärin ja Tulliniemen retki.

8.-9.9.2018 ja 22.-23.9.2018 järjestetään DC 3 lentomatka Tarttoon.

Esitelmät:

21.2. Jarkko Koukkunen ”Goran taistelut 1941-1942

19.3. Alpo Juntunen ”Sveaborgin antautuminen geopoliittisessa kontekstissa”

12.12. aihe avoin

Miniseminaarit:

18.4.2018 järjestetään miniseminaari otsikolla ”Puolustusvoimat vuonna 0, vuonna 1918

Marraskuussa 2018 järjestetään miniseminaari otsikolla: ”Suomen ja Saksan sotilaallinen yhteistyö jatkosodan aikana”

Muu toiminta

Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.

Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa sekä jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.

Seuran arkistointiohje otetaan koekäyttöön vuosikokouksen jälkeen. Kerätään kokemuksia ohjeen toimivuudesta ja tehdään tarvittavat tarkistukset ja korjaukset vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kerätään aktiivisesti seuran toimintaa, matkoja ja seminaareja palvelevaa tietoa kotimaisista ja ulkomaisista museoista, tapahtumista, asiantuntijoista ja oppaiksi sopivista henkilöistä. Painopisteenä osaavien oppaiden löytäminen.

Jatketaan seuran 75-vuotisjuhlavuoden tapahtumien suunnittelua ja valmistelua.

Sosiaalinen media

Vuonna 2018 määritetään seuran sähköisten palveluiden laajuus, erityisesti sosiaalista mediaa koskien.

Suunnitellaan sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen kehittämistä, mukaan lukien mahdollisen tiedottajan tehtävän tarpeellisuuden arviointi.