Vuosikokouspöytäkirja 2009

VUOSIKOKOUS 26.3.2009 TIETEIDEN TALOLLA

Kokouksen avaus klo 18.03: puheenjohtaja professori, ye-eversti Pasi Kesseli
Palkitsemiset: pro gradu -palkinto; 1. palkinto Nina Siilastolle ja Marko Tiaiselle, à 1750 euroa ja 3. palkinto Anne Wacklinille ja Virpi Vuoriselle, à 750 euroa sekä seuran hopeinen ansiomerkki VTT Esko Vuorisjärvelle.

 1. Kokouksen puheenjohtajan vaali

– Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin seuran kunniajäsen ja entinen puheenjohtaja, dosentti Martti Turtola.

 1. Kokouksen sihteerin nimeäminen

– Puheenjohtaja kutsui sihteerikseen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen jäsen FM Anssi Saaren.

 1. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin eversti evp Ahti Lappi ja tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä. Todettiin, että samat henkilöt voivat tarvittaessa toimia äänten laskijoina.

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

– Kutsu vuosikokoukseen lähetettiin jäsenkirjeessä, joka postitettiin 25.2.2009. Lisäksi kokouskutsu julkaistiin Sotahistoriallisen Seuran kotisivuilla internetissä. Kokouskutsussa mainittiin kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokous todettiin lailliseksi.

 1. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

– Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

 1. Toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä
  tilintarkastuskertomus

– Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja rahastonhoitaja tilinpäätöksen. Kunnioitettiin vuoden aikana poismenneitä seuran jäseniä hetken hiljaisuudessa seisten.

 1. Päätetään hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapauden myöntämisestä

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

 1. Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

– Professori, yleisesikuntaeversti Pasi Kesseli valittiin Sotahistoriallisen Seuran puheenjohtajaksi kolmannelle toimikaudelleen.

 1. Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali

Sotahistoriallisen Seuran hallitukseen vuodelle 2009 valittiin seuraavat henkilöt:

– Prkenr, ST Pentti Airio
– Ekonomi, KHT Timo Mäki,
– Sihteeri Pirjo Pesonen
– Hinnoittelupäällikkö Sami Korhonen
– Toimituspäällikkö Pekka Saloranta
– Varatuomari Heikki Pohjolainen,
– Prof Ohto Manninen
– Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi,
– Dosentti Pasi Tuunainen,
– DI Carl-Fredrik Geust
– FM Markku Melkko
– suunnittelija Anssi Saari

 1. Kahden tilintarkastajan ja kahden varamiehen vaali

– Sotahistoriallisen Seuran tilintarkastajiksi valittiin kauppatieteiden maisteri KHT Hannu Siniharju ja kauppatieteiden lisensiaatti KHT JHTT Seppo Pitkänen. Varatilintarkastajiksi valittiin pankinjohtaja Kari Salo ja KHT Eero Sopanen.

 1. Toimintasuunnitelman käsittely ja budjetti vuodelle 2009

– Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja rahastonhoitaja budjetin.

 1. Vuosi- ja liittymismaksun vahvistaminen

– Vuosijäsenmaksua päätettiin korottaa viidellä (5) eurolla 33 euroon. Merkittävin syy korotukseen oli Sotahistoriallisen Aikakauskirjan nousseet kustannukset. Uusi jäsenmaksu pyritään pitämään 33 eurossa ainakin seuraavat viisi vuotta.

 1. Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat.

– Muita asioita ei ollut.

 1. Kokouksen päättäminen

– Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Kokouksessa oli läsnä 92 henkilöä.

Kokousesitelmä: FL Matti Kosonen, ”Suomalainen sotilastiedustelu 1920- ja 1930-luvuilla sekä valmistautuminen sotaan”.