Vuosikokouspöytäkirja 2010

VUOSIKOKOUS  15.3.2010 TIETEIDEN TALOLLA

Pöytäkirja Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokouksesta, maanantaina 15.3.2010, Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki)
Ennen kokousta jaettiin seuran gradupalkinnot, 1. palkinnon sai Cristian Jämsen, 2. palkinnon Juuso Ylönen ja 3. palkinnon Heimo Kukkonen.
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 14§:n mukaiset asiat:

1) Kokouksen puheenjohtajan vaali
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Vesa Tynkkynen, joka avasi kokouksen klo 18.10.

2) Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan vaali
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi lentoemäntä Pirjo Lamminen ja filosofian maisteri Tapio Koskimies

3) Kokouksen laillisuuden toteaminen
Jäsenille on 25.2. lähetetty kokouskutsu postitse, jonka lisäksi kokouksesta on ilmoitettu internetissä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

5) Toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomus
Esitettiin toimintakertomus vuodelta 2009.

Ajasta ikuisuuteen siirtyneiden jäsenten muistoksi pidettiin hiljainen hetki.

Esitettiin tilinpäätös, joka osoitti 13 139,78 euron ylijäämää. Lisäksi tase ja tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastajat esittivät vastuuvapauden myöntämistä.
Talousasioiden osalta seuran jäsen kysyi seuran omistamista osakkeista.

6) Hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaus
Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7) Yhdistyksen puheenjohtajan vaali
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin eversti, dosentti Pasi Kesseli.

8) Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali
Edellisestä hallituksesta ei ollut käytettävissä (suluissa erovuoro):
filosofian maisteri Markku Melkko (2010)
hinnoittelupäällikkö Sami Korhonen (2011)
varatuomari Heikki Pohjolainen (2012)
ekonomi KHT Timo Mäki (2012), kuoli 2010

Hyväksyttiin hallituksen esitys, että hallitukseen valitaan:
tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
valtiotieteiden maisteri Markku Palokangas
suunnittelija Pertti Räisänen
everstiluutnantti Max Sjöblom

lisäksi, hallituksen esityksen mukaisesti, vuonna 2010 erovuorossa olleista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen jatkamaan käytettävissä olevat hallituksen jäsenet:
prikaatikenraali, sotatieteiden tohtori Pentti Airio
diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust
sihteeri Pirjo Pesonen

Näin ollen vuoden 2010 hallitus muodostui seuraavanlaiseksi:
puheenjohtaja: yleisesikuntaeversti, dosentti Pasi Kesseli
prikaatikenraali, sotatieteiden tohtori Pentti Airio
sihteeri Pirjo Pesonen
tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä
valtiotieteiden maisteri Markku Palokangas
suunnittelija Pertti Räisänen
filosofian maisteri Anssi Saari
toimituspäällikkö Pekka Saloranta
dosentti Pasi Tuunainen
diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust
professori Ohto Manninen
everstiluutnantti Max Sjöblom
erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi

9) Kahden (2) tilintarkastajan, joista toisen tulee olla hyväksytty, ja kahden (2) varamiehen, joista toisen tulee olla hyväksytty, vaali
Todettiin, että nykyiset tilintarkastajat kauppatieteiden maisteri KHT Hannu Siniharju ja kauppatieteiden lisensiaatti KHT Seppo Pitkänen sekä varatilintarkastajat pankinjohtaja Kari Salo ja KHT Arto Sopanen, jatkavat.

10) Toimintasuunnitelma
Seuran puheenjohtaja, ye-eversti Pasi Kesseli esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

11) Vuosi- ja liittymismaksu
Vuosi- ja liittymismaksuksi päätettiin 33 euroa.

12) Talousarvio
Talousarvio esitettiin ja hyväksyttiin.

13) Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat
Ei muita asioita.

Vuosikokouksen puheenjohtaja kenraalimajuri Vesa Tynkkynen päätti kokouksen klo 18.44.