Vuosikokouspöytäkirja 2012

VUOSIKOKOUS 2012

Pöytäkirja Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokouksesta, keskiviikkona 21.3.2012, Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Ennen kokousta jaettiin seuran Pro gradu -palkinnot, 1. palkinnon sai Liisa Vuonokari, 2. palkinnon Aki Aunala ja 3. palkinnon Sampsa Hatakka.

Kokoukseen osallistui 80 seuran jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 14§:n mukaiset asiat:

1)      Kokouksen puheenjohtajan vaali

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsen everstiluutnantti, VTM Ari Raunio. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15.

2)     Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin everstiluutnantti, FL Martti Peltonen ja toimituspäällikkö Pekka Saloranta.

3)     Kokouksen laillisuuden toteaminen

Jäsenille on lähetetty kokouskutsu viikolla 7/ 2012 postitse, jonka lisäksi kokouksesta on ilmoitettu internetissä 15.2.2012 alkaen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu pöytäkirjan liitteenä yksi (1).

4)     Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

5)      Toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomus.

Seuran puheenjohtaja eversti Pasi Kesseli esitteli vuoden 2011 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintakertomus vuodelta 2011 pöytäkirjan liitteenä kaksi (2).

Ajasta ikuisuuteen siirtyneiden jäsenten muistoksi pidettiin hiljainen hetki.

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli vuoden 2011 tilinpäätöksen, joka osoitti 178,80 euroa ylijäämää. Lisäksi esiteltiin tase ja tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastajat esittivät vastuuvapauden myöntämistä. Tasekirja pöytäkirjan liitteenä kolme (3)

6)      Hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaus

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7)      Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin prikaatikenraali, ST Pentti Airio.

8)      Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali

Edellisestä hallituksen kokoonpanosta prikaatikenraali, ST Pentti Airio ei ollut käytettävissä puheenjohtajavalinnan vuoksi.

Hyväksyttiin hallituksen esitys, että hallitukseen vuonna 2012 valitaan:

–       Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom, erovuoro 2013 (UUSI, valittiin Airion loppukaudeksi)

–       Valtiotieteen maisteri Markku Palokangas, erovuoro 2015

–       Suunnittelija Pertti Räisänen, erovuoro 2015

–       Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi, erovuoro 2015

–       Dosentti Pasi Tuunainen, erovuoro 2015

Hallituksessa jatkavat:

–       Sihteeri Pirjo Pesonen, erovuoro 2013

–       Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä, erovuoro 2013

–       Diplomi-insinööri, Carl-Fredrik Geust, erovuoro 2013

–       Professori Ohto Manninen, erovuoro 2014

–       Filosofian tohtori Mikko Karjalainen, erovuoro 2014

–       Filosofian maisteri Riitta Blomgren, erovuoro 2014

–       Eversti Max Sjöblom, erovuoro 2014

9)      Kahden (2) toiminnantarkastajan, joista toisen tulee olla hyväksytty, ja kahden (2) varamiehen, joista toisen tulee olla hyväksytty, vaali

Todettiin, että aikaisemmista toiminnantarkastajista kauppatieteiden lisensiaatti KHT Seppo Pitkänen on halukas jatkamaan toiminnantarkastajana. Toiseksi toiminnantarkastajaksi hallitus oli tiedustellut ekonomi KHT Arto Sopasta, joka oli ilmoittanut olevansa käytettävissä varsinaisen toiminnantarkastajan tehtävään.

Varatoiminnantarkastajiksi hallitus oli tiedustellut Kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantilaa ja Kauppatieteiden maisteri Hannu Sinivuorta. He olivat ilmoittaneet olevansa käytettävissä varatoiminnantarkastajan tehtävään.

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin kauppatieteiden lisensiaatti KHT Seppo Pitkänen ja ekonomi KHT Arto Sopanen. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Kauppatieteiden maisteri, KHT Jani Mantila ja Kauppatieteiden maisteri Hannu Sinivuori.

10)  Toimintasuunnitelma

Seuran puheenjohtaja, prikaatikenraali ST Pentti Airio esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintasuunnitelma vuodella 2012 pöytäkirjan liitteenä neljä (4).

11)  Vuosi- ja liittymismaksu

Vuosimaksuksi päätettiin 33 euroa.

12)  Talousarvio

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli seuran vuoden 2012 budjetin. Budjetti hyväksyttiin sellaisenaan. Talousarvio vuodelle 2012 pöytäkirjan liitteenä viisi (5).

13)  Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat

Ei muita asioita.

Vuosikokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.45.

Vuosikokouksen puheenjohtaja

Everstiluutnantti, VTM                                            Ari Raunio

Vuosikokouksen sihteeri

Kapteeniluutnantti, SM                                            Juuso Säämänen

Pöytäkirjan tarkastaja

Everstiluutnantti, FL                                                Martti Peltonen

Pöytäkirjan tarkastaja

Toimituspäällikkö                                                     Pekka Saloranta