JR19_Taipaleenjoki_Jan-Feb_1940 (Copy).jpg

Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallitus 2018

Apulaisprofessori Mikko Karjalainen (puheenjohtaja)
Yleisesikuntaeversti (evp.) Max Sjöblom (varapuheenjohtaja)
Filosofian maisteri Riitta Blomgren (aikakauskirjan päätoimittaja)                                                                                                  Kapteeni Miro Palm ( sihteeri )                                                                                                                                                     Tietokirjailija Johanna Pakola (matkasihteeri)                                                                                                              Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä (jäsensihteeri)                                                                                                                        Suunnittelija Pertti Räisänen (rahastonhoitaja)
Filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen                                                                                                                                             Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom
Filosofian maisteri Lauri Haavisto
Yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kalliola
Diplomi-insinööri Petri Lonka
Dosentti Pasi Tuunainen
Kapteeni Jussi Pajunen