3475,-3.2.43,-Paasonen,-Walden,-Rangell,RR,CGM,-Tanner.jpg

Osoite

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry
PL 65
FI-00101 HELSINKI

Krigshistoriska Samfundet i Finland
PBox 65
FI-00101 HELSINGFORS

FINLAND

The Association for Military History in Finland
Box 65
FI-00101 HELSINKI
FINLAND