89036.jpg

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry, Krigshistoriska Samfundet i Finland rf

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

 

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätehtävänä on sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura vahvistaa asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian yleisseurana, johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Seuraan kuuluu niin kutsuttuina yhteisöjäseninä sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla. Toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia matkoja ja retkiä sekä ylläpitää sähköisiä kotisivuja, joissa jäsenien käytössä on sotahistoriaan liittyvää aineistoa muun muassa sotahistoriallisia kohteita koskeva paikkatietosivusto ja Kansa taisteli-lehden vuosikerrat 1957-1986. Lisäksi Seura julkaisee yhdessä Sotamuseon kanssa Sotahistoriallista aikakauskirjaa. Toiminta toteutetaan seuran hallituksen ja muiden aktiivijäsenten voimin. Jäsenpalveluja kotisivuilla www.sshs.fi kehitetään taloudellisen tilanteen mahdollistamissa puitteissa.

Suuren yleisön tietoisuutta Suomen Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta kasvatetaan edelleen ennen kaikkea kotisivujen avulla. Tavoitteena on pidentää jäsenistön jäsenyysaikaa rekrytoimalla uusia nuoria sotahistoriasta kiinnostuneita.

Sotahistoriallisen seuran kansainvälisiä yhteyksiä kartoitetaan vuoden 2017 aikana.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu palkinnot

Sotamuseon kanssa yhteistyönä vuosittain julkaistu Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy vuoden 2017 joulukuussa. Se postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja ja vuonna 2017 valmistuneita maisteritasoisia sotilashistorian alaa käsitteleviä opinnäytetöitä niin kutsutulla pro gradu -palkinnoilla. Ensimmäiseksi palkitun tutkimuksen tekijälle tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa työhönsä perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen (JUFO 1) saanut vuosijulkaisu.

Retket ja matkat:

Toukokuussa toteutetaan nelipäiväinen Puolan matka "Mannerheimin jalanjäljissä" 4.-7.5.2017. Toukokuussa toteutetaan myös matka Syvärin taistelupaikoille 18-21.5.2017.

Elokuussa järjestetään kaksipäiväinen tutustumismatka Turun saariston linnakesaarille
19-20.8.2017.

Syyskuussa järjestetään päivän mittainen Talvisota Itä-Lapissa-retki 17.9.2017. Matka on yhdistettävissä edellispäivänä järjestettävään Rovaniemen maakuntaseminaariin.

Lokakuussa järjestetään viikon mittainen matka Espanjan sisällissodan tapahtumapaikoille 13-18.10.2017.

Esitelmät:

15.2. Tutkija Mikko Tyni - Sotavuosien kenttäsairaalat
22.3. Professori Kimmo Rentola - Stalin ja Suomen kohtalo
19.4. Kapteeni, ST Jussi Pajunen - Ilmavalvonnan kehitys 1930-luvulta jatkosotaan
13.12. Kenraalimajuri(evp.) Jukka Pennanen - Jääkärit 100 vuotta sitten

Seminaarit:

13.9. Espanjan sisällissotaa käsittelevä miniseminaari Helsingissä
16.9. Lapin sotahistoria käsittelevä maakuntaseminaari Rovaniemellä. Seminaariin liittyy 17.9. päiväretki teemalla Itä-Lapin sotahistoria.
22.11. Sodan kuvaa 1900-luvulla käsittelevä miniseminaari Helsingissä

Muu toiminta

Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.

Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa sekä jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.

Seuran hallinnon osalta toteutetaan seuran vanhan arkiston järjestäminen ja laaditaan arkiston muodostussuunnitelma.

Valmistellaan 75-vuotisjuhlien kokonaissuunnitelma sisältäen järjestelyt, ohjelman ja toteutuksen ja käynnistetään seuran historiateoksen kirjoittaminen.

Kansainvälisen toiminnan osalta kartoitetaan mahdollisia uusia yhteistyötahoja. Painopisteenä Ruotsi.

Sosiaalinen media

Tutkitaan mahdollisuuksia sosiaalisen median hyödyntämiseen tiedotuskanavana.


Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätehtävänä on sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura vahvistaa asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian ”yleisseurana”, johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Seuraan kuuluu niin kutsuttuina yhteisöjäseninä sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä. 

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla. Toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia matkoja ja retkiä sekä ylläpitää sähköisiä kotisivuja, joissa jäsenien käytössä on sotahistoriaan liittyvää aineistoa. Lisäksi Seura julkaisee yhdessä Sotamuseon kanssa Sotahistoriallista aikakauskirjaa. Toiminta toteutetaan seuran hallituksen ja muiden aktiivijäsenten voimin. Jäsenpalveluja kotisivuilla www.sshs.fi kehitetään taloudellisen tilanteen mahdollistamissa puitteissa.

Suuren yleisön tietoisuutta Suomen Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta kasvatetaan edelleen ennen kaikkea kotisivujen avulla. Tavoitteena on pidentää jäsenistön jäsenyysaikaa rekrytoimalla uusia nuoria sotahistoriasta kiinnostuneita. 

Painopiste on kotimaisessa toiminnassa, joten kansainvälisten yhteyksien ylläpito toteutetaan Seuran jäsenten henkilökohtaisin kontaktein.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu -palkinnot

Sotamuseon kanssa yhteistyönä vuosittain julkaistu Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy vuoden 2016 joulukuussa. Se postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. 

Seura palkitsee Suomessa laadittuja ja vuonna 2016 valmistuneita maisteritasoisia sotilashistorian alaa käsitteleviä opinnäytetöitä niin kutsutulla pro gradu -palkinnoilla. Ensimmäiseksi palkitun tutkimuksen tekijälle tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa työhönsä perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen (JUFO 1) saanut vuosijulkaisu.

Retket ja matkat

Helmi-maaliskuussa toteutetaan 11 päiväinen Vietnamin  matka (28.2.-9.3.). Elo-syyskuussa järjestetään 2 samansisältöistä 4 päiväinen (to-ma) Pietariin, jossa pääpaino on Leningradin piirityksessä 1941–1944. 

Kotimaassa järjestetään tutustumismatka Isosaaren linnakkeelle (mikäli lupa saarelle pääsyyn järjestyy) ja toinen retki Helsingin maalinnoitteisiin. Nämä molemmat retket toteutetaan kahteen kertaan. Toinen matka Helsingin maalinnoitteisiin toteutetaan siten, että ensisijainen ilmoittautumisoikeus on lapsi & (iso)vanhempi-osallistujilla. Matka toteutetaan seikkailuna linnoitteiden syövereihin.

Esitelmät ja seminaarit

Kevätkaudella toteutetaan Tieteiden talolla Vietnamin sotaan liittyvä miniseminaari (10.2.) sekä samassa paikassa Kylmän sodan aikaisia kartoituksia käsittelevä esitelmätilaisuus (17.2.). Vuosikokouksen (16.3.) jälkeen pidetään esitelmä talvisodan oikeusministeristä ja jatkosodan rauhantekijästä J.O. Söderhjelmistä.  

Syyskaudella pidetään kaksi esitelmäkokousta, joista toinen on syyskuussa ja toinen joulukuussa. Syyskuussa järjestetään Oulussa sota-/sotilashistoriaa käsittelevä maakuntaseminaari ja loka-marraskuun aikana Helsingissä ”Merisotaa lähellä ja kaukana” käsittelevä yleisöluentosarja/seminaari.

Muu toiminta

Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä. 

Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa sekä jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.

Seuran hallinnon osalta aloitetaan suunnittelu seuran arkiston järjestämisestä. Taloushallinnon osalta tehdään tarvittavat suunnitelmat taloushallintoprosessien (esim. kirjanpitojärjestelmä) uudistamiseksi. 

Käynnistetään seuran 75-vuotisjuhlavuoden ohjelman suunnittelutyö

 

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätehtävänä on sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura vahvistaa asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian "yleisseurana", johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Seuraan kuuluu niin kutsuttuina yhteisöjäseninä sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla, joten toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, seminaareja sekä matkoja ja retkiä. Lisäksi Seura julkaisee yhdessä Sotamuseon kanssa Sotahistoriallisen aikakauskirjan. Julkaisutoiminta ja jäsenpalveluiden kehittäminen toteutetaan hallituksen ja toimikuntien voimin sekä käyttämällä vapaa-ehtoisia Seuran jäseniä työvoimana käytännön töiden hoitamisessa. Jäsenpalveluja kehitetään taloudellisen tilanteen mahdollistamissa puitteissa.

Suuren yleisön tietoisuutta Suomen Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta kasvatetaan edelleen ennen kaikkea internet-sivujen avulla. Seura on avannut vuoden 2014 alussa internet-sivuillaan paikka-tietokannan, johon on koottu koordinaattitietoja sotahistoriallisesti merkittävistä kohteista ja muisto-merkeistä sekä kesäkuussa 2014 julkaissut sivustollaan kaikki Kansan Taisteli-lehden numerot sähköisessä muodossa.

Kansainvälisten yhteyksien ylläpito toteutetaan Seuran jäsenten henkilökohtaisin kontaktein, koska Seuran omat resurssit eivät mahdollista laajaa kansainvälistä toimintaa.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu -palkinnot

Sotamuseon kanssa yhteistyönä vuosittain julkaistu Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy vuoden 2015 loppupuolella. Se postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja ja vuonna 2015 valmistuneita maisteritasoisia sotilashistorian alaa käsitteleviä opinnäytetöitä niin kutsutulla pro gradu -palkinnoilla. Ensimmäiseksi palkitun tutkimuksen tekijälle tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa työhönsä perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan.

Retket ja matkat

Toukokuussa toteutetaan kaksi samansisältöistä kolmen päivän matkaa (8.-10.5. ja 22-24.5 ) Viroon. Matkojen teemana ovat Virossa käydyt II maailmasodan aikaiset taistelut.

Pohjois-Ruotsiin ja -Norjaan tehdään 1.-5.9. matka, jonka aikana tutustutaan Ruotsin linnoitteisiin Kalix-Bodenin alueella ja saksalaisten asemiin Narvik-Tromsan-Ljyngen vuonon alueella.  

Esitelmät ja seminaarit

Kevätkaudella toteutetaan helmikuussa ja maaliskuun alussa yhteensä kolmena keskiviikkoiltana yhteistyössä Sotamuseon kanssa talvisotaa käsittelevä esitelmäsarja. Tieteiden talolla, vuosikokouksen yhteydessä, 18.3. pidetään esitelmä sekä toinen 15.4. samassa paikkaan.

 

Syyskaudella pidetään kaksi esitelmäkokousta, joista toinen on syyskuussa ja toinen joulukuussa sekä järjestetään Lapin sotaa käsittelevä yleisöluentosarja Tieteiden talolla loka-marraskuun aikana. Syyskuussa järjestetään Kouvolassa linnoitustoimintaa käsittelevä seminaaripäivä sekä sitä seuraavana päivänä maastoretkipäivä linnoituskohteisiin.

Muu toiminta

-       Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.

-       Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen kanssa.

 

-       Jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.

 

-       Kehitetään resurssien puitteissa yhteistoimintaa kansainvälisten sotahistoriallisten yhdistysten kanssa.

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätehtävänä on sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura vahvistaa asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian ”yleisseurana”, johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Seuraan kuuluu niin kutsuttuina yhteisöjäseninä sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla, joten toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, seminaareja sekä matkoja ja retkiä. Lisäksi Seura julkaisee yhdessä Sotamuseon kanssa Sotahistoriallisen aikakauskirjan. Julkaisutoiminta ja jäsenpalveluiden kehittäminen toteutetaan hallituksen ja toimikuntien voimin sekä käyttämällä vapaaehtoisia Seuran jäseniä työvoimana käytännön töiden hoitamisessa. Jäsenpalveluja kehitetään taloudellisen tilanteen mahdollistamissa puitteissa.

Suuren yleisön tietoisuutta Suomen Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta kasvatetaan edelleen ennen kaikkea internet-sivujen avulla. Seura on avannut vuoden 2014 alussa internet-sivuillaan paikkatietokannan, johon on koottu koordinaattitietoja sotahistoriallisesti merkittävistä kohteista ja muistomerkeistä.

Kansainvälisten yhteyksien ylläpito toteutetaan Seuran jäsenten henkilökohtaisin kontaktein, koska Seuran omat resurssit eivät mahdollista laajaa kansainvälistä toimintaa.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu -palkinnot

Sotamuseon kanssa yhteistyönä vuosittain julkaistu Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy vuoden 2014 loppupuolella. Se postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja ja vuonna 2013 valmistuneita maisteritasoisia sotilashistorian alaa käsitteleviä opinnäytetöitä niin kutsutulla pro gradu -palkinnoilla. Palkitseminen toteutetaan lahjoitusvaroin. Palkittujen tutkimusten tekijöille tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa työhönsä perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan.

Retket ja matkat

Toukokuussa toteutetaan kaksi samansisältöistä 3 päivän matkaa (16.-18.5. ja 23.-25.5.)  Venäjälle, Karjalan kannakselle. Matkojen teemana on ”Jatkosodan hyökkäysvaihe 1941 ja torjuntataistelut kesällä 1944 kannaksella”.

Syyskuussa tehdään kaksi samansisältöistä matkaa Italian vuosien 1943-1944 taistelualueelle. Matkoilla tutustutaan mm. Anzion maihinnousurannikkoon, Monte Cassinon luostariin sekä Pompeijin historialliseen kaupunkiin.

Kokoukset (esitelmät) ja seminaarit

Kevätkaudella toteutetaan helmikuun jokaisena keskiviikkoiltana yhteistyössä Sotamuseon ja Ilmatorjuntayhdistyksen kanssa Helsingin 1944 suurpommituksia käsittelevä esitelmäsarja. Tieteiden talolla, vuosikokouksen yhteydessä, 26.3. pidetään esitelmä sekä toinen  23.4..

Syyskaudella pidetään kaksi esitelmäkokousta, joista toinen on syyskuussa ja toinen joulukuussa sekä jatketaan jatkosotaa käsittelevää yleisöluentosarjaa Tieteiden talolla loka-marraskuun aikana. Syyskuussa järjestetään Lahdessa puolustusvoimien huoltotoimintaa käsittelevä seminaaripäivä.

Muu toiminta

-  Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan  jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.

-       Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen kanssa.

-       Jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.

-  Jatketaan resurssien puitteissa yhteistoimintaa Föreningen Armémusei Vännerin ja muiden kansainvälisten sotahistoriallisten yhdistysten kanssa.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2013

 

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätehtävänä on sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura pyrkii vahvistamaan asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian "yleisseurana", johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Seuraan kuuluu niin kutsuttuina yhteisöjäseninä sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla, joten toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, seminaareja sekä matkoja ja retkiä. Lisäksi Seura julkaisee yhdessä Sotamuseon kanssa Sotahistoriallisen aikakauskirjan. Julkaisutoiminta ja jäsenpalveluiden kehittäminen toteutetaan hallituksen ja toimikuntien voimin sekä käyttämällä vapaaehtoisia Seuran jäseniä työvoimana käytännön töiden hoitamisessa. Jäsenpalveluja kehitetään taloudellisen tilanteen mahdollistamissa puitteissa.

Suuren yleisön tietoisuutta Suomen Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta pyritään edelleen kasvattamaan ennen kaikkea internet-sivujen avulla. Seura avaa kuluvan vuoden aikana internet-sivuillaan paikkatietokannan, johon kootaan koordinaattitietoja sotahistoriallisesti merkittävistä kohteista ja muistomerkeistä.

Kansainvälisten yhteyksien ylläpito toteutetaan Seuran jäsenten henkilökohtaisin kontaktein, koska Seuran omat resurssit eivät mahdollista laajaa kansainvälisen toimintaa.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu -palkinnot

Sotamuseon kanssa yhteistyönä vuosittain julkaistu Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy vuoden 2013 loppupuolella. Se postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja ja vuonna 2012 valmistuneita maisteritasoisia sotilashistorian alaa käsitteleviä opinnäytetöitä niin kutsutulla pro gradu -palkinnoilla. Palkitseminen toteutetaan lahjoitusvaroin. Palkittujen tutkimusten tekijöille tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa työhönsä perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan.

Retket ja matkat

Toukokuussa toteutetaan retki Suomenlinnaan. Sen yhteydessä tutustutaan restauroituun sukellusvene Vesikkoon sekä Sotamuseon Maneesin näyttelyyn ja Suomenlinnakeskuksen sukellusvenenäyttelyyn.

Kesäkuussa toteutetaan viiden (5) päivän matka Aunuksen Karjalaan seuraten Karjalan armeijan hyökkäysreittiä.

Heinäkuussa tehdään seminaariin liittyvä matka Pälkäneelle. Samassa yhteydessä tutustutaan Hämeenlinnan Linnankasarmilla avattuun uudistettuun tykistö-, pioneeri- ja viestimuseoon.

Elokuussa järjestetään matka Saarenmaalle ja tutustutaan alueen sotahistoriaan.

Lokakuussa tehdään matka Berliinin, jonka aikana tutustutaan Berliinin ympäristön taisteluihin

Kokoukset (esitelmät) ja seminaarit

Kevätkaudella toteutetaan Stalingrad-aiheinen esitelmäkokous helmikuussa ja pidetään vuosikokous maaliskuussa. Syyskaudella pidetään kaksi esitelmäkokousta, joista toinen syyskuussa ja toinen joulukuussa.

Jatkosotaa käsittelevä yleisöluentosarja järjestetään Tieteiden talolla loka-marraskuun aikana.

Muu toiminta

-       Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.

-       Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen kanssa.

-       Jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.

-       Osallistutaan Suomen ilmailumuseon järjestämille kirjallisuuspäiville marraskuussa.

-       Jatketaan resurssien puitteissa yhteistoimintaa Föreningen Armémusei Vännerin ja muiden kansainvälisten sotahistoriallisten yhdistysten kanssa.

 

Suomen Sotahistoriallisen Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätoiminnot ovat sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen.
Seura palkitsee Suomessa laadittuja vuonna 2011 valmistuneita maisteritasoisia opinnäytetöitä ns. pro gradu -palkinnoilla. Palkittujen töiden tekijöille tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa graduunsa perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan.
Sotahistoriallista toimintaa Seura tukee järjestämällä sotahistoriaan liittyviä esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja opintomatkoja.
Seura pyrkii vahvistamaan asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian "yleisseurana", johon kuuluu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Lisäksi seura toivoo edelleen saavansa yhteisöjäsenikseen sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä.
Jäsentiedottamista pyritään kehittämään yhä enemmän sähköisen tiedottamisen suuntaan ja suuren yleisön tietoisuutta Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta pyritään edelleen kasvattamaan.
Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla. Tämän vuoksi seuran toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura ostaa jäsenpalvelunsa kehittämiseen työsuorituksia kassavirtansa mahdollistamissa puitteissa. Seuran järjestämien retkien, matkojen, esitelmien, seminaarien ja julkaisutoiminnan ylläpito sekä jäsenpalvelun parantaminen toteutetaan hallituksen toimintaa kehittämällä ja käyttämällä vapaaehtoisia seuran jäseniä työvoimana käytännön töiden hoitamisessa.
Seuran omat resurssit mahdollistavat vain nykytasoisen suhteellisen suppean kansainvälisen toiminnan.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu -palkinnot

Vuosittain yhdessä Sotamuseon kanssa julkaistu Sotahistoriallinen Aikakauskirja ilmestyy vuoden 2012 lopulla. Seura jatkaa pro gradu -palkintojen jakamista. Palkitsemiseen varataan 6 000 euroa.

Kokoukset (esitelmät) ja seminaarit

Kevätkaudella pidetään vuosikokous maaliskuussa ja yksi esitelmäkokous kesäkuussa. Syyskaudella pidetään kaksi esitelmäkokousta, toinen syyskuussa ja toinen joulukuussa.
Syksyllä järjestetään teemaseminaari aiheesta "Elokuvat ja valokuvat talvisodan ja jatkosodan kuvaajana" Lappeenrannassa sekä jatkosodan asemasotavaihetta käsittelevä luentosarja.

Retket ja matkat

Touko-kesäkuussa tehdään päivän retki Kuninkaansaareen ja Vallisaareen. Kesäkuun alussa tehdään matka Vienaan. lokuun alussa tehdään matka Itä-Preussiin taistelupaikoille. Lokakuussa tehdään matka Mikkeliin, Porrassalmelle ja Parkuinmäkeen.

Muu toiminta

- Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.
- Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen kanssa.
- Jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.
- Kehitetään yhteistoimintaa Suomen yliopistojen historian laitosten kanssa.
- Jatketaan resurssien puitteissa yhteistoimintaa Föreningen Armémusei Vännerin ja muiden kansainvälisten sotahistoriallisten yhdistysten kanssa.

 

Suomen Sotahistoriallisen Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätoiminnot ovat sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura tukee resurssiensa puitteissa sotahistoriallista tutkimustoimintaa.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja vuonna 2010 valmistuneita maisteritasoisia opinnäytetöitä ns. pro gradu -palkinnoilla. Palkittujen töiden tekijöille tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa graduunsa perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan.

Sotahistoriallista harrastustoimintaa Seura tukee järjestämällä sotahistoriaan liittyviä esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja retkiä.

Seura pyrkii vahvistamaan asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian "yleisseurana", johon kuulu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Lisäksi seura toivoo edelleen saavansa yhteisöjäsenikseen sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä. Vuoden 2011 erityisteemoina ovat Suomen tie jatkosotaan ja suomalainen sotilasjohtaminen jatkosodassa. Internet-kotisivujen parantamista jatketaan edelleen. Lisäksi jäsentiedottamista pyritään kehittämään yhä enemmän sähköisen tiedottamisen suuntaan.

Jäsenhankinnassa ei ryhdytä aktiiviseen markkinointiin, mutta suuren yleisön tietoisuutta Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta pyritään kasvattamaan.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla. Tämän vuoksi seuran toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura ostaa jäsenpalvelunsa kehittämiseen työsuorituksia Seuran kassavirran mahdollistamissa puitteissa. Seuran järjestämien retkien, matkojen, esitelmien, seminaarien sekä julkaisutoiminnan ylläpito ja jäsenpalvelun parantaminen toteutetaan hallituksen toimintaa kehittämällä, ostopalveluin sekä käyttämällä enenevässä määrässä vapaaehtoisia seuran jäseniä työvoimana käytännön töiden hoitamisessa.

Seuran omat resurssit mahdollistavat vain nykytasoisen suhteellisen suppean kansainvälisen toiminnan.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu -palkinnot

Vuosittain yhdessä Sotamuseon kanssa julkaistu Sotahistoriallinen aikakauskirja ilmestyy tänä vuonna syksyllä. Aikakauskirjan toimituskunnalle varataan 8 000 euroa käytettäväksi julkaistavien tieteellisten artikkeleiden palkitsemiseen stipendein.

Seuran hallitus palkitsee Seuralle määräaikaan mennessä eri korkeakouluista lähetetyistä pro gradu -tutkimustöistä yhden tai useampia. Palkitsemiseen käytetään 5 000 euroa.

Kokoukset (esitelmät) ja seminaarit

Kevätkaudella pidetään vuosikokous maaliskuussa. Syyskaudella pidetään kaksi esitelmäkokousta, toinen syyskuussa ja toinen joulukuussa.

Välirauha- ja jatkosotaluentosarja

Sotahistoriallinen Seura järjestää ns. välirauhan aikaa ja jatkosodan alkua käsittelevän yleisöluen-tosarjan kuluvana vuonna. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Luentosarja jakaantuu kolmeen osaan: kevään luentosarjaan Helsingissä, alkusyksyn yleisöseminaariin Mikkelissä sekä loppusyksyn lu-entosarjaan Helsingissä.

Retket ja matkat

Keväällä toteutetaan kaksi matkaa. Toukokuun alussa tehdään uusintamatka Normandiaan, koska suuren suosion vuoksi 2010 syksyllä tehdylle matkalle kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan. Toukokuun lopulla tehdään matka Tolvajärvelle.

Syysretki tehdään Kotkaan, jossa tutustutaan Kotkan ympäristön linnoitteisiin. Syys - lokakuun vaihteessa 28.9 - 3.10.2011 tehdään matka Ardennien taistelupaikoille.

Muu toiminta

- Seuran www-sivujen uusintaprojekti päätettiin käynnistää alkuvuonna ja tavoitteena on avata uudet sivustot keväällä
- Jatketaa.n toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.
- Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen kanssa.
- Jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.
- Kehitetään yhteistoimintaa Suomen yliopistojen historian laitosten kanssa.
- Jatketaan resurssien puitteissa yhteistoimintaa Föreningen Armémusei Vännerin ja muiden kansainvälisten sotahistoriallisten yhdistysten kanssa.

 

Suomen Sotahistoriallisen Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2010 

Seuran toiminnan yleinen kehittäminen

Suomen Sotahistoriallisen Seuran päätoiminnot ovat sotahistoriallisen tutkimus- ja harrastustoiminnan tukeminen. Seura tukee resurssiensa puitteissa sotahistoriallista tutkimustoimintaa.

Seura palkitsee Suomessa laadittuja vuonna 2009 valmistuneita maisteritasoisia opinnäytetöitä ns. pro gradu -palkinnoilla. Palkittujen töiden tekijöille tarjotaan mahdollisuus kirjoittaa graduunsa perustuva tieteellinen artikkeli Sotahistorialliseen aikakauskirjaan.

Sotahistoriallista harrastustoimintaa Seura tukee järjestämällä sotahistoriaan liittyviä esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja retkiä. Seura järjestää vuonna 2010 ainakin yhden esitelmä- ja/tai seminaaritilaisuuden Helsingin ulkopuolella.

Seura pyrkii vahvistamaan asemaansa ja tunnettavuuttaan valtakunnallisena sotahistorian "yleisseurana", johon kuulu henkilöjäseninä sotahistorian tutkijoita ja harrastajia. Lisäksi seura toivoo edelleen saavansa yhteisöjäsenikseen sotahistorian erikoisseuroja ja vastaavia yhdistyksiä. Vuoden 2010 erityisteemoina ovat toinen maailmansota ja talvisota ja jatkosota sen osana sekä linnoittaminen. Internet-kotisivujen parantamista jatketaan edelleen. Lisäksi jäsentiedottamista pyritään kehittämään yhä enemmän sähköisen tiedottamisen suuntaan. Jäsenhankinnassa ei ryhdytä aktiiviseen markkinointiin, mutta suuren yleisön tietoisuutta Sotahistoriallisen Seuran toiminnasta pyritään kasvattamaan.

Seura hankkii toimintansa rahoituksen lähinnä jäsenmaksutuloilla. Tämän vuoksi seuran toiminnan painopiste kohdistuu omaan jäsenistöön. Seura ostaa jäsenpalvelunsa kehittämiseen työsuorituksia Seuran kassavirran mahdollistamissa puitteissa. Seuran järjestämien retkien, matkojen, esitelmien, seminaarien sekä julkaisutoiminnan ylläpito ja jäsenpalvelun parantaminen toteutetaan hallituksen toimintaa kehittämällä, ostopalveluin sekä käyttämällä enenevässä määrässä vapaaehtoisia seuran jäseniä työvoimana käytännön töiden hoitamisessa.

Seuran omat resurssit mahdollistavat vain nykytasoisen suhteellisen suppean kansainvälisen toiminnan.

Sotahistoriallinen aikakauskirja ja pro gradu -palkinnot

Vuosittain yhdessä Sotamuseon kanssa julkaistu Sotahistoriallinen aikakauskirja ilmestyy tänä vuonna poikkeuksellisesti kaksi kertaa, ensimmäinen keväällä ja toinen loppusyksystä. Aikakauskirjan toimituskunnalle varataan 8 000 euroa käytettäväksi julkaistavien tieteellisten artikkeleiden palkitsemiseen stipendein.

Seuran hallitus palkitsee Seuralle määräaikaan mennessä eri korkeakouluista lähetetyistä pro gradu -tutkimustöistä yhden tai useampia. Palkitsemiseen käytetään 5 000 euroa.

Kokoukset (esitelmät) ja seminaarit

Kevätkaudella pidetään vuosikokous maaliskuussa ja huhtikuussa tutustutaan Suomen Asemuseosäätiön kokoelmiin Hyvinkäällä ja Ilmatorjuntamuseoon Hyrylässä. Syyskaudella pidetään kaksi esitelmäkokousta, toinen syyskuussa ja toinen joulukuussa.

Helsingissä pidettävien esitelmäkokousten lisäksi Seuralla on tavoitteena pitää yksi teemaseminaari Helsingin ulkopuolella.

Retket

Kevätretkellä toukokuun lopussa tutustutaan Kaakkois-Suomen linnoittamisen historiaan. Elokuussa tehdään matka Sallan-Kantalahden-Muurmannin alueelle ja lokakuussa Normandiaan.

Muu toiminta

- Jatketaan toimintaa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa sekä ollaan yhteistoiminnassa valtuuskunnan jäsenseurojen kanssa historiaa ja erityisesti sotahistoriaa koskevissa kysymyksissä.
- Jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen kanssa.
- Jatketaan toimintaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä.
- Kehitetään yhteistoimintaa Suomen yliopistojen historian laitosten kanssa.
- Jatketaan resurssien puitteissa yhteistoimintaa Föreningen Armémusei Vännerin ja muiden kansainvälisten sotahistoriallisten yhdistysten kanssa.
- Osallistutaan kirjamessuille Maanpuolustuskorkeakoulun mukana.