6246.jpg

Yhteystiedot

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry
PL 65

FI-00101 HELSINKI

Puheenjohtaja: Dosentti, FT Mikko Karjalainen -  sshs (at) sshs.fi  040 5635002                                                       Varapuheenjohtaja: Yleisesikuntaeversti Max Sjöblom - max.sjoblom ( at) kolumbus.fi 040 5119291                                           Sihteeri: Kapteeni Miro Palm -  sihteeri (at) sshs.fi                                                                                                                Matkasihteeri: Tietokirjailija Johanna Pakola  matkat (at) sshs.fi  040 5884231
Jäsensihteeri: Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä  jukkaeheikkila (at) gmail.com  0400 450660
Rahastonhoitaja: Suunnittelija Pertti Räisänen  pertti.raisanen (at) kolumbus.fi    040 779 6235                                                   

 

Krigshistoriska Samfundet i Finland
PBox 65,
FI-00101 HELSINGFORS,
FINLAND

The Association for Military History in Finland
Box 65,
FI-00101 HELSINKI,
FINLAND